< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок резерву за кредитами фізичних осіб

Ваше здійснює оцінку фінансового стану фізичної особи, якій надано кредит, у тому числі тієї, яка є суб'єктом господарювання, на підставі таких кількісних та якісних показників.

Кількісні показники:

 • – сукупний чистий дохід (щомісячні сукупні доходи, зменшені на сукупні витрати та зобов'язання, у тому числі перед іншими банками);
 • – накопичення на рахунках у банку: (інформація надається за бажанням боржника – фізичної особи);
 • – коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника – фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом (зокрема співвідношення сукупних доходів і витрат/зобов'язань боржника – фізичної особи; співвідношення обсягу боргу за кредитом до вартості об'єкта кредитування/застави; співвідношення щомісячних витрат боржника на обслуговування боргу до обсягу його щомісячних доходів тощо). Оптимальні значення цих коефіцієнтів банк установлює самостійно з урахуванням видів кредитів і залежно від форми їх надання, цільового призначення, строку користування, наявності забезпечення, способу сплати тощо.

Банк для розрахунку кількісних показників ураховує доходи, факт отримання яких протягом дії договору підтверджується достовірними документами, виданими третьою особою (довідка з місця роботи, довідка про доходи, виписка (довідка) банку з рахунку про рух коштів).

Якісні показники:

 • – загальний матеріальний стан клієнта (наявність у власності майна, крім майна, переданого в заставу);
 • – соціальна стабільцість клієнта (тобто наявність постійної роботи, ділова репутація, сімейний стан тощо);
 • – вік клієнта.

Банк оцінює якісні показники на підставі достовірних документів, у тому числі відповідних копій документів, засвідчених в установленому законодавством порядку.

Оцінка фінансового стану боржника – фізичної особи, який є суб'єктом господарювання, має здійснюватися банком також з урахуванням аналізу фінансової звітності, що подається ним як суб'єктом господарювання за встановленими законодавством України формами. Аналіз фінансової звітності боржника – фізичної особи, який є суб'єктом господарювання, має враховувати дослідження динаміки показників його діяльності.

Урахування кількісних та якісних показників під час визначення фінансового стану боржника – фізичної особи має здійснюватись у співвідношенні 70:30 відповідно.

Банк визначає періодичність здійснення оцінки поточного фінансового стану боржника – фізичної особи самостійно з урахуванням стану обслуговування боргу, але не рідше ніж один раз на рік (або за результатами фінансового року).

Банк визначає клас боржника – фізичної особи на підставі результатів оцінки його фінансового стану відповідно до наведених характеристик.

Клас А – фінансовий стан добрий: сукупний чистий дохід боржника -фізичної особи у співвідношенні до його витрат/зобов'язань перевищує внески на погашення боргу; наявність у власності майна, крім майна, переданого в заставу, яке за рівнем ліквідності належить до І – III груп; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника – фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, перевищують їх оптимальні значення.

Клас Б – фінансовий стан задовільний: сукупний чистий дохід боржника – фізичної особи у співвідношенні до його витрат/зобов'язань свідчить про досягнення граничної межі щодо можливості погашення боргу, простежується негативна тенденція (зміна місця роботи з погіршенням умов, зростання обсягу зобов'язань боржника – фізичної особи, що свідчить про підвищення ймовірності несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу); коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника – фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, не нижчі, ніж їх оптимальні значення.

Клас В – фінансовий стан незадовільний: сукупний чистий дохід боржника – фізичної особи у співвідношенні до його витрат/зобов'язань є дещо нижчим, ніж гранична межа щодо можливості погашення боргу, наявні негативні зміни щодо загального матеріального стану клієнта та/або його соціальної стабільності; зростання обсягу зобов'язань боржника – фізичної особи свідчить про високу ймовірність несвоєчасного та/або в неповній сумі погашення боргу; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника – фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, є несуттєво нижчими, ніж їх оптимальні значення.

Клас Г – фінансовий стан критичний: сукупний чистий дохід боржника – фізичної особи у співвідношенні до його витрат/зобов'язань є недостатнім для своєчасного та в повній сумі погашення боргу; коефіцієнти, що характеризують поточну платоспроможність боржника – фізичної особи і його фінансові можливості виконати зобов'язання за кредитом, нижчі, ніж їх оптимальні значення.

Банк у разі наявності в боржника – фізичної особи характеристик, які відповідають різним класам, має віднести такого боржника до нижчого класу.

Банк відносить боржника – фізичну особу до класу Г у разі:

 • – відсутності в договорах письмової згоди боржника – фізичної особи на збір, зберігання, використання та поширення через бюро кредитних історій інформації про боржника – фізичну особу;
 • – ненадання банком до бюро кредитних історій інформації про боржника – фізичну особу за наявності в договорі відповідної згоди;
 • – відсутності документів, що підтверджують отримання боржником – фізичною особою постійних доходів з урахуванням періодичності, визначеної банком;
 • – порушення проти боржника – фізичної особи,, яка є суб'єктом господарювання, справи про банкрутство або визнання банкрутом у встановленому законодавством України порядку;
 • – відсутності в боржника – фізичної особи, якому надано кредит в іноземній валюті, джерел надходження виручки/доходів в іноземній валюті в обсязі, достатньому для погашення боргу протягом дії договору.

Банк визначає клас боржника – фізичної особи, що є нерезидентом, за класом, нижчим із двох, визначених на підставі оцінки його фінансового стану та ризику країни місцезнаходження.

Банк визначає клас боржника – фізичної особи, що є нерезидентом, згідно з таблицею 6.8.

Таблиця 6.8

Трансформація групи ризику в клас боржника

Номер групи

Клас боржника-фізичної особи

1

А

2

3

Б

4

5

6

В

7

8

Г

Банк здійснює оцінку стану обслуговування боргу боржником – фізичною особою на підставі кількості календарних днів прострочення погашення боргу за станом на перше число місяця, наступного за звітним, згідно з таблицею 3.

Банк визначає стан обслуговування боргу як "високий" за умови, що сплата процентів боржником – фізичною особою відповідно до умов договору передбачена не рідше ніж один раз на три місяці.

Банк визначає стан обслуговування боргу не вищим, ніж "слабкий", якщо його сплата боржником – фізичною особою відповідно до умов договору передбачена в кінці строку дії договору, термін дії якого становить один рік або більше.

Банк класифікує кредит, наданий боржнику – фізичній особі, за категоріями якості на підставі визначеного класу боржника – фізичної особи та стану обслуговування ним боргу згідно з таблицею 6.9.

Таблиця 6.9

Клас

боржника – фізичної особи

Стан обслуговування боргу

"високий"

"добрий"

"задовільний"

"слабкий"

"незадовільний"

А

І

II

III

IV

V

Б

І

II

III

IV

V

В

II

III

IV

IV

V

Г

II

III

IV

V

V

Далі банк визначає показник ризику кредиту, наданого боржнику – фізичній особі, залежно від категорії якості в межах діапазонів, зазначених у таблиці 6.6.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >