< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСОБЛИВОСТІ ОПЕРАЦІЙ З НАДАННЯ І ПОГАШЕННЯ ОКРЕМИХ ВИДІВ КРЕДИТІВ

Питання:

 • 7.1. Методи кредитування клієнтів банку.
 • 7.2. Форми позичкового рахунку.
 • 7.3. Окремі види кредитних операцій.

Методи кредитування клієнтів банку

У ринковій економіці основною формою кредиту є банківський кредит. Кредитування суб'єктів господарювання і громадян є однією з найважливіших функцій банків як спеціалізованих кредитних установ.

Банківський кредит – це форма кредиту за якою кошти надаються в позику банками. Банки, що мають ліцензію НБУ, виступають головною ланкою кредитної системи, вони одночасно виступають у ролі покупця і продавця наявних тимчасово вільних коштів. Фінансовою основою кредиту є позичковий банківський капітал. Кожний банк ставить за мету – забезпечити високу якість власного кредитного портфеля.

Кредитний портфель – це сукупність кредитів, наданих банком на певну дату і характеризує розмір капіталу, вкладеного у кредитні операції.

За методом надання виділяють такі види банківських кредитів:

 • – у разовому порядку;
 • – відповідно до. відкритої лінії;
 • – гарантійні (із заздалегідь обумовленою датою надання, за потребою).

Кредитування у разовому порядку передбачає надання позики щоразу, в індивідуальному порядку на певний строк і пов'язаний з потребами позичальника в грошових коштах.

Кредитування відповідно до відкритої лінії – це надання банком позики позичальнику в межах узгодженого ліміту на покриття його потреби в коштах. Такій метод називається кредитною лінією. Для банку відкрити кредитну лінію для позичальника означає взяти на себе певне збалансоване зобов'язання про надання грошових коштів.

Кредитні лінії – це оформлена договором згода банку надавати позичальникові кредити протягом певного часу до певної заздалегідь визначеної величини-ліміту кредитування. Кредитна лінія – це перспективний вид банківської позики.

Кредитні лінії поділяються на відновлювальні (ліміт кредитування визначається у вигляді ліміту заборгованості з позики) і не відновлювальні (ліміт кредитування запроваджується у вигляді ліміту видачі).

Залежно від характеру зобов'язань кредитні лінії бувають:

 • – підтверджені – передбачають домовленість щодо наміру банку кредитувати клієнта;
 • – обов'язкові – контрактне зобов'язання банку у письмовій формі кредитувати клієнта за його проханням, відповідно до термінів та умов, які передбачені кредитною угодою.

Форми позичкового рахунку

Метод кредитування, а саме організаційні і технічні умови його забезпечення, обумовлює форму позичкового рахунку. Форма позичкового рахунку визначає умови функціонування рахунку, тобто порядок документального оформлення операцій щодо видачі, обслуговування та погашення кредиту, відображення в бухгалтерському обліку.

Банк може відкривати позичальникам наступні рахунки:

 • – простий (окремий) позичковий рахунок;
 • – спеціальний позичковий рахунок;
 • – поточний рахунок з овердрафтом;
 • – контокорентний рахунок.

У разовому порядку кредитування кожна видача позики оформлюється документально на основі заяви позичальника та пакета необхідних документів. Кредитування відбувається з відкриттям простого позичкового рахунку.

При кредитуванні за спеціальним позичковим рахунком клієнту відкривається кредитна лінія в межах узгодженого ліміту. Операція здійснюється на основі договору з узгодженням максимальної суми кредиту та терміну використання. Для клієнта ця операція зменшує документообіг, дає можливість проводити оплату оперативно з економією часу.

Класичним методом надання позик суб'єктам господарювання вважається кредитування по контокоренту. Він надається клієнтам, що мають у даному банку поточний рахунок і органічно поєднує кредитне і розрахунково-касове обслуговування. Банк відкриває позичальнику єдиний активно-пасивний контокорентний рахунок і бере на себе всі операції клієнта за поточними вимогами та зобов'язаннями.

Ліміт кредитування для кожного позичальника встановлюється індивідуально залежно від його фінансового стану і репутації.

Овердрафт (англ, overdraft – перевищення кредиту) – є спеціальним різновидом контокорентного кредиту; це сума, в межах якої банк кредитує власника поточного рахунку. При наявності відповідного договору банк дозволяє власнику поточного рахунку виконувати платежі на суму, яка перевищує кредитовий залишок, але в межах встановленого ліміту. Процент по овердрафту нараховується щомісяця на непогашений добовий залишок, як за звичайний кредит. За депонування коштів, на випадок можливого кредитування клієнта, банк стягує комісію, так званий "процент очікування" у розмірі 1/3- 1/5 строкової ставки за фактично використані кредитні ресурси.

У вітчизняних банках переважають одноразові кредити, які видаються з простих позичкових рахунків для обслуговування конкретних комерційних операцій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >