< Попер   ЗМІСТ   Наст >

РЕГУЛЮВАННЯ, НАГЛЯД І КОНТРОЛЬ БАНКІВСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Питання:

 • 14.1. Основи регулювання, нагляд і контроль банківської діяльності.
 • 14.2. Особливості розробки стандартів Базельського комітету з питань банківського нагляду.
 • 14.3. Фінансовий механізм державного регулювання банківської діяльності в Україні

Основи регулювання, нагляду та контролю банківської діяльності

Банківське регулювання, банківський нагляд і банківський контроль – це різні види діяльності, спрямовані на забезпечення надійного та стабільного функціонування банків та їх фінансової безпеки.

Банківське регулювання – це функція державного управління, є засобом реалізації політики держави. Об'єктом банківського регулювання с діяльність банків. У законі України "Про банки і банківську діяльність" виділяється дві основні форми регулювання діяльності банків:

 • – адміністративне регулювання;
 • – індикативне регулювання.

Адміністративне регулювання відбувається в правовій формі (закони, постанови, інструкції). До складових адміністративного регулювання належать:

 • – реєстрація і ліцензування банків;
 • – встановлення обмежень та вимог до діяльності банків;
 • – санкції адміністративного та фінансового характеру;
 • – нагляд за діяльністю банків;
 • – надання рекомендацій.

Індикативне банківське регулювання включає:

 • – встановлення обов'язкових економічних нормативів;
 • – норми обов'язкових резервів;
 • – встановлення норм відрахувань до резервів від активних банківських операцій.

Індикативне регулювання проявляється в тому, що НБУ не є органом державного управління, а юридично рівноправним суб'єктом. Форми індикативного банківського регулювання непрямого характеру визначаються у наступному:

 • – визначення процентної політики;
 • – рефінансування банків;
 • – кореспондентські відносини;
 • – управління золотовалютними відносинами, включаючи валютні інтервенції;
 • – операції з цінними паперами на відкритому ринку;
 • – імпорт та експорт капіталу.

Банківський нагляд – це система контролю з боку НБУ спрямована на забезпечення дотримання банками та іншими фінансово-кредитними установами законодавства України і рекомендованих нормативів з метою забезпечення стабільності фінансової системи та захисту інтересів вкладників. Система банківського нагляду включає:

 • – державний нагляд (здійснюється НБУ);
 • – внутрішній контроль (внутрішній аудит);
 • – зовнішній нагляд (зовнішній аудит).

Контроль за діяльністю банків – це система безперервного нагляду за функціонуванням банків, відповідно до чинного законодавства, з метою забезпечення їх надійності та стійкості.

Законами України "Про банки і банківську діяльність", "Про Національний банк України" функцію банківського регулювання і нагляду покладено на НБУ. Нагляд за банками та іншими фінансовими структурами здійснюють спеціальні установи або служби. їх перелік чітко регламентований та базується на законодавчих та нормативних документах. Доступ до інформації про фінансовий стан банку обмежений, тому банківський контроль здійснюють наступні служби:

 • – НБУ;
 • – служби внутрішнього контролю;
 • – аудиторські компанії;
 • – рейтингові агентства.

Послідовність та періодичність контролю, його структура та документообіг визначається нормативними актами.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >