< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Пік конфлікту

На даній фазі конфлікт навмисно загострюється, йде нагромадження порушень. На цій стадії позитивним досягненням слід вважати будь- яке перемир'я, тобто зобов'язання сторін не чинити агресивні дії. Противники можуть і надалі виношувати агресивні плани, але є й передумова для подальшого просування "назад" до нормального спілкування.

Фаза спаду

У фазі спаду виділяють такі етапи:

Збалансована протидія – сторони продовжують протидіяти, але інтенсивність боротьби знижується.

Фінал конфлікту (завершення) – це перехід сторонами конфлікту до пошуку вирішення проблеми.

На цій стадії розвитку протиборства можливі найрізноманітніші ситуації, які примушують обидві сторони або одну з них до припинення конфлікту. До таких ситуацій відносяться:

 • 1) явне послаблення однієї або обох сторін, що не дозволяє вести подальше протиборство;
 • 2) очевидна безперспективність продовження конфлікту і її усвідомлення сторонами конфлікту;
 • 3) значна перевага однієї зі сторін та її здатність нав'язати опонентові свою волю;
 • 4) поява в конфлікті третьої сторони та її бажання припинити протиборство.

З вищезгаданими ситуаціями пов'язані і способи завершення конфлікту, які можуть бути досить різноманітними. Найбільш типові з них:

 • 1) усунення (знищення) опонента чи обох опонентів протиборства;
 • 2) усунення (знищення) об'єкту конфлікту;
 • 3) зміна позицій обох чи однієї зі сторін конфлікту;
 • 4) участь у конфлікті нової сили, здатної завершити його шляхом примусу;
 • 5) звернення суб'єктів конфлікту до арбітру та завершення його за допомогою "третейського судді";
 • 6) переговори як один із найбільш ефективних способів вирішення конфлікту.

За своїм характером завершення конфлікту може бути:

 • 1) з точки зору реалізації цілей протиборства – переможним, компромісним, програшним;
 • 2) з точки зору форми вирішення конфлікту – мирним, насильницьким;
 • 3) з точки зору функцій конфлікту – конструктивним, деструктивним;
 • 4) з точки зору ефективності та повноти вирішення – повністю завершеним, відкладеним на певний (або невизначений) час.

Слід відзначити, що поняття "завершення конфлікту" та "вирішення конфлікту" не є тотожними. Вирішення конфлікту є лише однією з форм завершення конфлікту і прояляється в позитивному, конструктивному рішення проблеми основними учасниками конфлікту чи третьою стороною. Крім цього іншими формами завершення конфлікту можуть бути:

 • – затухання конфлікту;
 • – усунення конфлікту;
 • – переростання конфлікту в інший конфлікт.

Конфлікт не обов'язково завжди має проходити через усі фази. Позитивний фінал конфлікту – це відновлення нормального спілкування. Можливий, звичайно, варіант фіналу, коли припинення спілкування – кращий варіант вирішення конфлікту. Це можна розглядати як хірургічну операцію, коли не вдалося вилікувати ногу і довелося її відрізати. Навіть після найжорстокіших війн фінал може бути позитивним при подальшому співробітництві воюючих сторін (наприклад, Німеччина і європейські країни після Другої Світової війни). Отже, конфлікт розв'язано вдало тоді, коли спілкування суб'єктів конфліктної взаємодії відновлено і є нормальним.

Післяконфліктна фаза включає такі етапи – часткову й повну нормалізацію відносин опонентів.

Часткова нормалізація відносин настає у випадку, коли негативні емоції цілком не зникли і супроводжуються переживаннями, осмисленням що відбулося, корекцією оцінок опонента, почуттям провини за свої дії під час конфлікту.

Повна нормалізація відносин настає при усвідомленні сторонами важливості подальшої конструктивної взаємодії. Це час для міркування, переживань та корекції самооцінки, відносин, домагань. Дані американського психолога Л. Уолтера говорять про те, що саме під час післяконфліктної стадії, коли учасники конфлікту готові до позитивних змін, можна проводити щирий, об'єктивний та конструктивний розбір ситуації конфлікту для визначення перспектив подальшого розвитку відносин.

На різних фазах та етапах перебігу конфлікту вірогідність його конструктивного вирішення є різною. В таблиці 1.2. наведено можливості вирішення конфлікту в залежності від його фази та етапу.

Таблиця 1.2.

Можливості вирішення конфлікту в залежності від фази та етапу

Фаза конфлікту

Етап конфлікту

Можливості вирішення конфлікту (%)

Передконфліктна

Латентний, демонстративний

92%

Підйом

Інцидент, ескалація

46%

Пік

Загострення відкритого конфлікту

Менше 5%

Спад

Збалансована протидія, фінал

Близько 20%

Таким чином, головне в сутності конфлікту полягає в тому що, якщо конфліктуючі сторони знайдуть здатність та сили для вирішення конфлікту, то в цьому випадку конфлікт стає джерелом розвитку, способом підключення до соціального життя як конфліктуючих, так і суспільних верств, феноменом суспільних змін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >