< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Результати процесу управління конфліктом

Найбільш переконливим свідченням ефективності застосування як загальних стратегічних принципів, так і конкретних тактик вирішення конфліктів служать реальні результати. Результати управління конфліктом можуть бути двох видів: 1) позитивні, або конструктивні, 2) негативні, або деструктивні.

Результатами конфлікту можуть бути:

 • – усунення однієї або обох сторін;
 • – припинення конфлікту;
 • – перемога однієї зі сторін;
 • – розподіл об'єкту конфлікту;
 • – угода про правила спільного використання об'єкту конфлікту;
 • – рівнозначна компенсація однієї зі сторін іншій стороні за оволодіння об'єктом конфлікту;
 • – відмова обох сторін від зазіхань на об'єкт конфлікту;
 • – альтернативне визначення таких об'єктів, що задовольняють інтереси обох сторін.

Позитивний, або конструктивний результат успішно вирішеного конфлікту проявляється в:

 • – розрядженні емоційної напруженості;
 • – глибокому взаєморозумінні сторін, Їхньому зближенні, забезпеченні інформаційно-об'єднувального результату;
 • – зростанні продуктивності праці, стимуляції соціальних змін, прогресу;
 • – розкритті наявних протиріч і визначенні шляхів їх подолання;
 • – збільшенні можливостей переоцінки колишніх цінностей і норм;
 • – посиленні взаємної довіри, терпимості членів даної групи, їхньої згуртованості.

Розглянемо основні умови і фактори конструктивного вирішення конфлікту

Умови:

 • – припинення конфліктної взаємодії;
 • – пошук близьких або навіть спільних точок дотику;
 • – зниження інтенсивності негативних емоцій;
 • – усунення "образу ворога";
 • – об'єктивний погляд на проблему;
 • – вибір оптимальної стратегії вирішення конфлікту.

Фактори:

 • – час: скорочення часу веде до збільшення ймовірності вибору агресивної поведінки;
 • – третя сторона: участь третіх осіб, що прагнуть врегулювати конфлікт, приводить до більш спокійного його протікання і швидкого вирішення;
 • – своєчасність: чим швидше сторони перейдуть до врегулювання конфлікту, тим кращі прогнози щодо його вирішення;
 • – рівновага сил: якщо сторони приблизно рівні, у них немає іншого вибору, крім пошуку компромісу;
 • – досвід: наявність досвіду у вирішенні конфлікту хоча б у однієї зі сторін приводить до прискорення його вирішення;
 • – відносини: гарні взаємини сторін до початку конфлікту прискорюють його вирішення.

На думку класика американської конфліктології Льюіса Козера, саме позитивні результати конфліктів є джерелом соціальної зміни й розвитку. Однак, він вважає що, ця соціальна функція конфлікту вільно реалізується тільки в умовах демократичного, плюралістичного суспільства. У суспільствах недемократичних, в умовах панування методів насильства конфлікти здобувають характер конфронтації, ворожнечі між групами й класами, служать джерелом руйнування соціальних зв'язків і навіть самого суспільства, тобто мають переважно негативні наслідки.

Негативний результат щодо вирішення конфліктів полягає у наступному:

 • • почутті незадоволеності, пригніченості, депресії, зниженні активності, падінні продуктивності праці, плинності кадрів;
 • • низькому ступені співробітництва, зростанні відчуження між конфліктуючими сторонами;
 • • утвердженні "комплексу ворога", тобто сприйняття іншої сторони як ворога;
 • • тенденції до збільшення ворожості між сторонами, зменшення співробітництва;
 • – збереженні можливості подальшої ескалації конфлікту.

Ці негативні наслідки конфліктів можливі й у демократичних суспільствах, якщо в конфліктних ситуаціях у силу тих або інших причин не використовуються відповідні методи управління конфліктами.

Зіставлення двох полярних за своїми результатами типів завершення конфліктів ще раз свідчить про високу ціну процесу ефективного управління конфліктом, а також особливе соціальне й психологічне значення його своєчасного попередження.

Таким чином, будь-який конфлікт впливає на поведінку людини в колективі, її авторитет і особисту гідність. Тому дуже важливо знати і володіти методиками попередження конфліктів. Об'єктивне вирішення конфлікту сприяє знаходженню істини, усуненню причин, через які даний конфлікт виник. В будь-якому випадку керівник організації в процесі управління конфліктом має намагатися покласти йому край, тому що припинення конфлікту в разі відмови опонентів від своїх зазіхань не завжди є його закінченням.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >