< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Природа рідного краю

Показ дітям краєвиду рідних місць, що впливає на формування естетичних поглядів, заохочує до діяльності, спрямованої на охорону навколишнього середовища.

  • 4-5-й роки життя. Спостереження за змінами краєвиду залежно від пори року.
  • 6-7-й роки життя. Ознайомлення з географічними картами конкретної місцевості. Знаходження гір, озер, морських берегів. Ознайомлення з характерними рисами регіону. Визначення ролі людини в творенні краєвиду, наприклад, процесах урбанізації, регуляції рік, вирощуванні рослин. Систематичне спостереження за змінами краєвидів під впливом різних чинників (пори року, дня, погоди). Ознайомлення з краєвидами інших регіонів, які відрізняються за кліматом (наприклад, полярне коло й пустеля), різноманітними рослинами і тваринами.

Практичні завдання для різних вікових груп

  • 3-4-й роки життя. Перебування в естетичному оточенні. Позитивні стосунки в групі.
  • 5-7-й роки життя. Допомога дорослим удома. Позитивні стосунки в групі. Участь у корисній праці. Дбайливий підхід разом з дорослими до природи, що нас оточує. Спостереження за змінами, що відбулися за допомогою людини (наприклад, нова вулиця, зоране поле). Виконання домашніх обов'язків щодо дотримання порядку.

Доцільно використовувати малюнки, фотографії, фільми, описи, оповідання.

Рослини і тварини, які охороняються

  • 3-4-й роки життя. Бесіда з дітьми про існування рослин, що охороняються на даній території.
  • 5-7-й роки життя. Розповідь про тварин, які охороняються. Розпізнавання рослин і тварин, що охороняються та найчастіше зустрічаються на даній території. Бесіда про небезпеку, що загрожує рослинам і тваринам унаслідок діяльності людини (лісові пожежі, забруднення повітря). Ознайомлення з типовими тваринами і рослинами, що охороняються і ростуть на різних територіях рідного краю.

Вихованцям потрібно показувати кольорові фотографії, малюнки, читати популярні збірки на природничу тематику, організовувати різні ігри, конкурси, концерти. Слід організовувати цільові прогулянки та екскурсії для ознайомлення з рослинами.

Звук. Під поняттям шуму розуміємо шкідливі звуки, які перешкоджають людині. Це явище пов'язане з розвитком промисловості, урбанізації, комунікації.

  • 3-й рік життя. Порівняння різних голосів тварин (слухові вправи). Регулювання сили голосу в природних ситуаціях. Спостереження й визначення простих акустичних явищ.
  • 4-5-й роки життя. Гра в такий спосіб, щоб не викликати шуму. Порівнювання звукової характеристики. Спостереження за акустичними явищами та визначення їх. Боротьба з такими жартами, як ініціювання гострих звуків поблизу вуха, наприклад, писком, криком. Пояснення, що не слід голосно розмовляти під час занять чи відпочинку інших дітей, дорослих. Розуміння необхідності спокійної поведінки, дотримання тиші під час відпочинку домашніх (може, є хтось хворий) або занять, що вимагають уважності, зосередженості (наприклад, читання, перегляд телевізійних передач). Пізнання різноманітних звуків, характерних для певного явища (наприклад, звук механічної пилки). Спостереження й визначення різних акустичних утворень, пов'язаних з тим самим джерелом звуку.
  • 6-7-й роки життя. Свідоме уникнення галасу, шуму. Ознайомлення під час ігор і дослідів з оптичними й акустичними явищами. Пізнання зміни чуттєвих вражень залежно від умов спостереження (рух тварин, транспорту).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >