< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Д. Проекологічна співпраця з батьками вихованців ДНЗ

Підґрунтям співпраці педагогічного колективу з батьками в зазначеній проблематиці слід розглядати підвищення рівня екологічної культури всіх учасників процесу її формування. Відтак, стають можливими практичні дії, які спрямовані на охорону найближчого довкілля. До них належать:

 • – опанування й донесення до батьків інформації про стан природного довкілля, в якому розташований ДНЗ, а також прилеглих до нього ділянок;
 • – ознайомлення батьків із метою й завданнями програми з екологічного виховання, а також зі способами її реалізації за умови активної участі у спільних заходах;
 • – організація т.зв. Днів відкритих дверей з метою ознайомлення батьків зі змістом діяльності всього колективу;
 • – участь батьків у заняттях, іграх, екостежинах, конкурсах та ін.;
 • – активна участь батьків у вирішенні проблем не лише певної групи, а й усього дошкілля загалом;
 • – укладання кутків з літературними еконовинами, які доступні для використання і членами колективу ДНЗ, і батьками;
 • – функціонування бібліотеки для батьків.

Програма співпраці

 • – Забезпечення названих осередків програмами екологічного виховання дітей у ДНЗ і запрошення їх на цій основі до співпраці.
 • – Активна участь лікаря, психолога і логопеда у колективних консультаціях з батьками, ознайомлення їх з діяльністю конкретних фахівців.
 • – Охоплення психологічною опікою усіх дітей, які мають у цьому потребу.
 • – Зміцнення співпраці психологічної консультації з педагогічним колективом ДНЗ.
 • – Налагодження індивідуальних профілактичних контактів для родичів дітей з різних вікових груп із працівниками медичних закладів.
 • – Систематичне консультування батьків лікарем-педіатром задля профілактики здоров'я дітей у ДНЗ (скажімо, щомісячно).
 • – Спільне опрацювання педагогічним і медичним персоналом, у т.ч. й з консультантом-психологом, профілактичних технологій.
 • – Організація у вищеозначених осередках куточків творчості дітей – вихованців ДНЗ.
 • – Участь представників названих вище інституцій у спільних урочистостях, святкуваннях Дня Землі, зустрічі весни, зустрічі птахів тощо.

Співпраця

До числа пріоритетних завдань проекологічного виховання відносимо формування екологічної свідомості. Щодо дітей дошкільного віку – мовиться про її основи, які згодом стануть визначальним механізмом налагодження стосунків у системі “природа – людина – суспільство – природа”. Найуспішніше закладаються передумови формування екологічної свідомості на реальних прикладах взаємодії з об'єктами та явищами природи найближчого оточення. Відповідно мета такої діяльності полягає в наступному:

 • – налагодження контактів з громадськими інституціями, які займаються проблемами екології і розташовані на відстані досяжності ДНЗ для спільних акцій;
 • – співпраця з організаціями, які вивчають екостан найближчого довкілля ДНЗ і володіють інформацією про його якість;
 • – поширення об'єктивної інформації за допомогою різних видів діяльності дітей, в т.ч.: а) театралізованої для того, щоб зініціювати зацікавлення дорослих станом найближчого середовища; б) зустрічей з практичними екологами, які можуть залучати дітей у доступну для них діяльність;
 • – налагодження співпраці з мешканцями прилеглих до ДНЗ будинків, які адекватно сприймають екологічну програму “Мій дім”.

Проект програми “Зелене дошкілля”

 • – У сучасних соціокультурних умовах реальною формою реалізації актуальних завдань екологічного виховання може стати діяльність “Зеленого дошкілля (ДНЗ)”.
 • – Реалізацію проекту уможливлює налагодження співпраці ДНЗ із певними відпочинковими закладами (табори відпочинку, санаторії та ін.), які зацікавлені сприянням в проекологічному вихованні дітей (для молодшого – середнього віку – шість днів, для середнього – дванадцять).
 • – Організація побуту дітей в період перебування поза родинним оточенням спрямована на їхнє якомога ширше залучення до пізнавальної та практичної діяльності з об'єктами й предметами природи.

Організуючими цілями екодіяльності дітей означеного віку повинні стати:

 • а) якомога триваліше перебування на свіжому і чистому повітрі;
 • б) загартування організму різними засобами і в різних формах;
 • в) удосконалення рухової активності, вправляння у виконанні комплексних рухів з різними предметами;
 • г) поглиблення і розширення екологічних уявлень шляхом дослідницької та експериментальної роботи з об'єктами природи;
 • д) здійснення завдань проекологічного виховання у спосіб, який описано вище, повинно бути спрямовано на формування свідомого і позитивного ставлення не лише до природи і всіх її найрізноманітніших форм життя, а й до власного організму, тіла і думок.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >