< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Програмне забезпечення проекологічної освіти в дошкільному навчальному закладі

Екологічна освіта як інтердисциплінарна передбачає повідомлення змісту й найважливіших смислоутворюючих структурних компонентів на основі неподільної єдності інформативних блоків з різних дисциплін. їхня одночасна реалізація в різних формах організації навчально-виховної діяльності з дітьми забезпечує для них можливість різно-сторонньої і досить інтенсивної участі в пізнанні й практичному перетворенні певних предметів природи, вирощуванні рослин, дослідженні поведінки тварин та ін.

Першопочатковим завданням під час реалізації змісту програми розглядаємо її ретельне опрацювання кожним педагогом, який має наміри її втілити у практичну діяльність з дітьми. Це допоможе так дидактично осмислити її кожне положення, щоб надалі потреба пізнання природи виникала з ініціативи дітей (дитини) на основі реальних зацікавлень. Кожна дитина в дошкільному віці стає щоразу допитливішою, отож пізнання світу за допомогою і в умовах різних видів діяльності є цілком природним і доступним шляхом. Дороговказом тут може слугувати кожному педагогу давнє китайське прислів'я: “Чую – запам'ятовую, бачу – пам'ятаю, дію – розумію!” Оскільки роботу в означеному напрямі започатковуємо вже з трирічного віку, орієнтовну програму аналогічно подаємо для трьох вікових груп: третього – четвертого, четвертого – п'ятого, п'ятого – шостого року життя.

Спираючись на засади поступового ускладнення змісту інформації, її обсяг максимально повинен відповідати рівню розвитку мануальних, емоційних, мислительних і рухових можливостей дітей кожної з означених вікових паралелей. Програма залишається відкритою, її можна включити у загальний зміст навчально-виховної роботи у будь-який час упродовж навчального року, оскільки запропонований зміст доступний для вибіркового використання. У кожній групі пропонуємо три пріоритетні напрями для реалізації змісту програми.

А. Діяльність, яка стимулює розвиток фізичного здоров'я, позитивних емоцій та рухливої досконалості дітей

Здоров'я є станом певної фізичної, психічної та соціальної досконалості. Різноманітні дії, вправи і завдання, які спрямовані на зміцнення здоров'я дитини, повинні стати пріоритетними у навчально-виховній діяльності ДНЗ. Особливо у цьому контексті вирізняємо практичні заняття, в яких поєднані в неподільну єдність рухи тіла, міміка обличчя, швидкість і спритність виконання дій, рухів, що загалом сприяє відтворенню оточуючої дійсності, створенню настрою, в якому є чи хоче бути дитина, самовираженню самопізнаваної нею сутності своїх уявлень і почуттів, відношень і стосунків. Такий педагогічний підхід сприяє реалізації завдань програми. Зреалізовані у навчально-виховних завданнях ізометричні та дихальні вправи позитивно впливають на різносторонній розвиток особистості дитини.

Б. Діяльність, яка стимулює інтелектуальний розвиток дітей

Суттєвою ціллю проекологічної освіти в напрямі розвитку мислительної діяльності дітей є забезпечення кожному вихованцю якнайкращих умов для відкриття і усвідомлення ним власного “Я”; обстеження і дослідження природного довкілля шляхом спостережень і нескладних дослідів та експериментів; прогнозування і моделювання проблемних ситуацій, узагальнення та аналіз одержаних результатів і т.д.; а найважливішим при цьому є підтримання кожною дитиною високого рівня зацікавлення всім, що відбувається навколо неї та її позитивний емоційний стан.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >