< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Зміст комплексних і тематичних видів діяльності для дітей п'ятирічного віку

Маю у природі приятеля

(теми для комплексних занять)

Програмові цілі та завдання: 1) забезпечення необхідних умов для спостережень за об'єктами живої та неживої природи; 2) ознайомлення дітей з окремими екологічними проблемами, які доступні для сприйняття і пізнання в найближчому оточенні; 3) формування спостережливості, допитливості, та кмітливості дітей.

Тема 1

Природа – мій приятель!

Програмові завдання: ознайомлення дітей з різними об'єктами рослинного світу на ділянці ДНЗ, поглиблення інформації про відомі рослини і стимулювання зацікавленості до пізнання нових; вибір рослин для довготривалих спостережень за їхнім розвитком і мінливістю на його різних етапах.

Дидактичні матеріали: аркуші паперу (картону) для малювання різних позначень, кольорові олівці (фломастери), палички-кріплення, підготовлені файли згідно розміру аркушів паперу.

Хід заняття

 • 1. На ділянці ДНЗ вихователька читає дітям вірш про неї (на вибір) і намагається, щоб кожна дитина усвідомила багатство рослин у найближчому оточенні, за якими вони спостерігають щоденно.
 • 2. Після прослуховування вірша кожна дитина розповідає про свої спостереження на ділянці ДНЗ.

Під час прогулянки-огляду ділянки ДНЗ діти звертають увагу на рослини і тварин; наголошують на тих об'єктах, які викликають у них найбільше зацікавлення і пояснюють, чому. Що ви хотіли би ще дізнатися про неї?

 • 3. Діти малюють свої позначення на аркушах паперу, вкладають їх у файли і ставлять на палички-кріплення біля обраних рослин (тварин), можна прикріпити до гілки дерева чи куща. Перед поверненням додому запрошують батьків на ділянку і знайомлять їх зі своїми приятелями у природі.
 • 4. Вихователька заохочує дітей до пошуків і збору інформації про свого приятеля у природі, а також до виконання малюнків про те, як змінюється об'єкт природи через певний час. Спільно з дітьми можна розробити тематику дослідів, якщо обрані рослини підходять для такої діяльності.

Тема 2

Це теж природа!

Програмові завдання: стимулювати зацікавлення дітей неживою природою, пізнання ними натуральних багатств Землі, її корисних копалин (кам'яна сіль, вугілля та ін.); ознайомлення дітей зі значенням понять “відновлювальні природні копалини” та “невідновлювальні природні копалини”, а також спонукати до пошуку інформації про природні копалини рідного краю і способи колекціонування їхніх зразків.

Дидактичні матеріали: експонати доступних корисних копалин: кам'яна сіль, кам'яне вугілля, сланець, крейда, кварц, а також інші матеріали, які зібрані в морі і у гірській місцевості; збільшувальне скло (лупа), магніт, дрібні металеві предмети; експонати виробів із різних природних копалин: із кам'яного вугілля – тканини, упаковка пластикова для ліків, парфумів, іграшок тощо; продукти щоденного використання в побуті, а також альбом (атлас) “Корисні копалини України” (“Корисні копалини Землі”).

Хід заняття

1. На зсунених столиках розкладено корисні копалини: кам'яна сіль, кам'яне вугілля, шматки різного каменю – гірські породи, камінці з моря, поля, шматок глини для гончарних виробів, шматок крейди; молоточки, збільшувальне скло, магніт.

Діти уважно розглядають розкладені зразки, розповідають про їхні властивості (звертають увагу на колір, будову, твердіть, гладкість або шорсткість). Для обстеження діти використовують збільшувальне скло.

За допомогою ударів молоточком дізнаються про те, що окремі копалини є дуже тверді, натомість інші розсипаються на дрібні шматки. Діти дізнаються також про властивості магніту, який притягує до себе металеві предмети. Розмірковують над тим, як і для чого людина може використовувати такі його властивості: магнітна таблиця для викладання цифр та літер, магніт для різних шпильок.

2. Вихователька розповідає дітям про те, як утворюється кам'яне вугілля (можна використати за вибором педагога одне з оповідань на цю тему). Діти розповідають про значення кам'яного вугілля на Землі: джерело енергії, сировина для продукції штучних товарів, окремих ліків, косметики тощо.

Діти розглядають розкладені екземпляри предметів, для виготовлення яких було використано кам'яне вугілля. Під час розмови вихователька знайомить дітей із “відновлювальними” і “невідновлювальними” багатствами природи. Пояснює важливість їхнього використання, особливо вугілля. Його поклади утворювалися на Землі впродовж багатьох тисячоліть під впливом дощів, вітрів, снігів. Для того, щоб утворилося вугілля, в сучасному світі вже немає таких умов. Отже, його слід використовувати дуже економно, адже воно може у певний час зовсім зникнути. Це означає, що не буде з чого виготовляти дуже корисні речі і предмети, не буде чим зігрівати будинки та інші приміщення. Такі копалини належать до “невідновлювальних”. Рослини, які постійно виростають, тварини, які щоразу народжуються, належать до “відновлювальних” багатств природи.

 • 3. Інсценізація рухливої гри (пісня або фізкультхвилинка) на дотичну тему до змісту заняття.
 • 4. Вихователька розмовляє з дітьми про різноманітні зацікавлення дорослих людей, колекціонування ними різних речей і предметів, у т.ч. й зразків корисних копалин: аметист, бурштин, гірський кришталь, агат, мармур та ін. Вони винаходять різні способи їх видобування, транспортування, а також переробки і зберігання. Вихователька стимулює зацікавлення дітей колекціонуванням зразків природних копалин.

Всесвітній День прибирання Землі

(теми для комплексних занять)

Програмові цілі та завдання: 1) залучення дітей до спостереження та оцінки вчинків і дій дорослих щодо охорони найближчого довкілля; 2) виховання естетичної сприйнятливості й чутливості дітей до краси природних об'єктів і краєвиду загалом; 3) звертання уваги на значення акцій дорослих громадян для збереження лісів, вод і тварин на Землі; 4) ознайомлення дітей із всесвітнім Днем прибирання Землі та його значенням для довкілля; 5) сприяння усвідомленню дітьми небезпеки, яка загрожує життю людей унаслідок забруднення й нищення їх найближчого природного довкілля; 6) увиразнення для дітей актуальних проблем охорони довкілля, які зумовлені використанням штучних упаковок, пляшок, склянок тощо.

Тема 1

Чи потрібно прибирати Землю?

Програмові завдання: ознайомлення дітей зі значенням Всесвітнього дня прибирання Землі для збереження життя на ній; доведення до усвідомлення дітьми загрози від забруднення дорослими навколишньої природи; ознайомлення дітей зі значенням і раціональністю побутових речей багаторазового використання.

Дидактичні матеріали: фотографії чи ілюстрації із зображенням природного довкілля із різним станом збереження його рослин і тварин; конверти; великі червоні і зелені круги; ілюстрації до віршів про рідний край, фотографії з акцій охорони природи, в яких брали участь самі діти, а також їхні однолітки з інших ДНЗ.

Хід заняття

1. Під час прогулянки найближчими (прилеглими) до ДНЗ вулицями звернути увагу дітей на стан зелених насаджень.

Діти діляться враженнями про побачене: нестача смітників, прокладені без дозволу доріжки на трав'яних газонах, безлад навколо магазинів (розкидані коробки, упаковки, мішки). Під час розмови з вихователькою вона інформує дітей про те, як могло би виглядати довкілля, якби людина про нього дбала.

2. Вихователька знайомить дітей зі змістом віршів про рідний край, обраних для заняття (не більше двох).

Діти розповідають про героїв віршів, оцінюють їхню поведінку.

Розгляд ілюстрацій (фотографій), дотичних до сюжетів віршів, порівнюють вигляд природного довкілля із побаченим під час прогулянки. У підсумку формулюють висновки про те, що лише чисте довкілля багате птахами, комахами і різноманітними рослинами людина безжально знищила, перетворила його на сіре і безлике. У ньому не хочуть жити тварини, не співають птахи.

3. Вихователька роздає дітям фотографії акції “Прибирання Землі – свого довкілля”, в якій брали участь самі діти, а також їхні однолітки з інших ДНЗ. Під час спільного розгляду фотографій вихователька знайомить дітей із започаткованою дорослими акцією “Всесвітній день прибирання Землі”.

Після запитання виховательки “Для чого треба прибирати на Землі?” діти відповідають на підставі одержаної інформації та власних спостережень (кращим і здоровішим є життя там, де чисто. Треба оберігати природу, щоб можна було використовувати її блага. Якщо Земля буде чистою, тоді будуть здоровими вода, повітря, рослини і тварини, а, отже, й люди).

4. Вихователька викладає на підлозі два круги: у зелений викладає фотографії, які ілюструють фрагменти здорового довкілля – лугу, поля, лісу, водойми; у червоний – фотографію занедбаного довкілля.

Діти отримують конверти з фотографіями або ілюстраціями різного довкілля. їхнє завдання полягає в тому, щоб їх проаналізувати, а за тим викласти у відповідний круг.

5. Актуалізації проблеми збереження природного довкілля слугує інсценування дитячих творів на дотичну тематику, яке можуть підготувати діти з іншої групи або молодших класів найближчої школи.

Тема 2

Прибираємо свою вулицю (майдан)

Програмові завдання: заохочення дітей до участі в акції “Прибирання вулиці”, яку було організовано з ініціативи та спільно з дорослими; виховання взаємної відповідальності за стан найближчого довкілля; стимулювання відчуття задоволення й почуття радості після досконало виконаних завдань.

Дидактичні матеріали: знаряддя праці для прибирання вулиці: віники, кошики, тачки, мішки для сміття, рукавички, відповідний одяг; значки ідентифікації груп дітей.

Хід заняття

Вихователька демонструє дітям знаряддя праці, яке підготували для прибирання спільно з дорослими та однолітками.

Вихователька мотивує дітей до участі в різних мікрогрупах за допомогою лічилки, таким чином добирає чотирьох бригадирів (ланка, команда та ін.). Діти стають у коло, вихователька спочатку сама, а далі з дітьми кілька разів промовляє лічилку (педагог може вибрати з числа вже відомих і улюблених дітьми).

 • 2. Кожну обрану дитину призначають керівником бригади, а членів добирає собі кожен самостійно за взаємною згодою. Діти завершують поділ на бригади за допомогою поділу значків.
 • 3. Діти одягаються, а вихователька чітко формулює завдання для кожної бригади:

I-ша – збір паперу, паперових виробів до мішків зі сміттям із укладанням зібраного в корзину для сміття з написом “Папір”;

II-га – збір на тачки пластикових і скляних виробів і аналогічно укладають у корзину з написом “Пластик. Скло”;

III-тя – згрібають дрібні гілки, листя, хвою і укладають в компостну яму;

ΙV-та – підмітають окремі ділянки на вулиці, газоні чи на майдані, згрібають і укладають у мішки для сміття, а далі виставляють біля компостної ями.

 • 4. Розповіді дітей про виконану працю, її корисність для ДНЗ, для дітей і для мешканців усієї вулиці.
 • 5. Очищення знарядь праці, одягу, взуття; старанне миття рук милом і теплою водою.
 • 6. Малювання кольоровою крейдою на алеї ДНЗ колективної роботи “Квіти нашого садка”. Розповіді дітей про зміни, які сталися на асфальті алеї після виконаного малюнку. Яким став світ навколо нас?
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >