< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Рекомендації для педагогів

Бесіди з екології, які ви проводитимете, не повинні обмежуватися витратами часу і вимогами програм. їх цільову спрямованість ви можете визначити під впливом різних факторів. Це вчинки дітей і необхідність їхнього обговорення (руйнування гнізд, виловлювання комах, знищення жаб, кажанів і змій, надмірний збір квітів, ягід), прогулянки на лоно природи, прагнення збагатити програмові матеріали живими конкретними прикладами...

Очевидно, що підготовка до яскравої, насиченої фактами і прикладами, бесіди на екологічну тему відніме у вас багато часу. Потрібно визначити тематику, дібрати потрібні матеріали, підготувати дітей чи учнів до бесіди, як до святкового і цікавого заходу (якщо бесіда не виникне спонтанно, з приводу несподіваної події або ж невідкладної ситуації), підготувати ілюстрації. Тому педагоги не завжди охоче використовують бесіду в широкому значенні цього поняття.

Очевидно, що бесіди з екології з дошкільнятами закладають лише першооснови екологічних знань. Проте, їхній зміст повинен на доступному для дитячого розуміння рівні відбивати найважливіші світоглядні ідеї, що є в основі взаємовідносин людини із суспільством і з природним середовищем. Усвідомлення необхідне для формування екологічної культури особистості на основі такої тріади:

  • – все пов'язано зі всім;
  • – все повинно кудись зникати, у щось перетворюватися;
  • – нічого не дається дарма. Ці закони екології, широко відомі у формулюваннях учених, повинні стати підгрунтям у роботі педагогів.

Навчаючи і виховуючи дітей у дусі екологічної відповідальності, сам педагог має бути переконаний в тому, що:

  • – Земля – система, в якій усі компоненти взаємозв'язані. Рослини, тварини, гриби, дроб'янки, гірські породи і ґрунти, вода і повітря, світло і тепло – усе де взаємодіючі між собою компоненти, які складають глобальну екосистему – біосферу – сферу життя на планеті Земля як єдину цілісність;
  • – людина повинна навчитися приймати екологічно грамотні рішення, від яких залежить збереження життя і людської цивілізації на нашій планеті.

Бесіди з екології спрямовані, передусім, на систематизацію і узагальнення знань дітей про природні взаємозв'язки і взаємовідносини людини з природою. Ця сфера освіти є первинною у вихованні, навчанні й розвитку дошкільнят. Саме цей вік розглядається в психолого-педагогічній літературі як період накопичення знань про навколишній світ і стосунки людини з його об'єктами, процесами і явищами.

Цьому сприяють високий пізнавальний інтерес дітей до свого найближчого, природного оточення; їх особлива сприйнятливість (чутливість) до різних впливів навколишнього середовища; переважання наочно-образного мислення над абстрактно-логічним і предметно-чуттєва діяльність над маніпуляційною.

Практична орієнтація знань створить основи для формування відповідального ставлення до навколишнього середовища шляхом представлення біосфери Землі як середовища існування та життєдіяльності людини. Без біосфери життя кожної людини – жителя Землі, в тому числі й дошкільника, і суспільства в цілому є неможливим.

В основу вивчення природних систем різного рівня (екологічної взаємодії) покладено наукове поняття про живий організм і його зв'язки з довкіллям. їх розглядають переважно на прикладах зв'язків між живими істотами з умовами існування, а також зв'язків людини, як частинки живої природи з тією, що оточує її природним і соціальним середовищем (довкіллям).

При цьому вивчаються й інші типи взаємозв'язків, таких як: “природне угрупування – середовище”, “суспільство, – середовище”, які дозволяють якнайповніше розглядати взаємодію між живими організмами і довкіллям.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >