< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ОСНОВИ ВИРОБНИЧОЇ БЕЗПЕКИ

Безпека під час експлуатації систем під тиском і кріогенної техніки

Посудини, що працюють під тиском – це герметично закриті ємкості призначені для здійснення хімічних, теплових та інших технологічних процесів, а також для зберігання і перевезення газоподібних, рідких за інших речовин, що знаходяться під надлишковим тиском. До них належать парові та водогрійні котли; компресори; холодильні установки; стаціонарні посудини; балони і газгольдери; трубопроводи пари, газу та гарячої води.

Небезпека при експлуатації полягає у можливому раптовому вибуху великої потужності за рахунок вивільнення енергії адіабатичного розширенні пари або газу. Так, при вибуху посудини, яка знаходиться під тиском МПа. при її об'ємі І м3, вивільняється енергія близько 10 МВт. При цьому руйнуються технологічні конструкції, що часто супроводжується тяжкими травмами.

Класифікація, реєстрація та технічне опосвідчення посуднії, що працюють під тиском

Посудини, що працюють під тиском, належать до обладнанні підвищеної небезпеки.

Залежно від умов роботи посудини поділяються на дві групи. До першої групи належать посудини й апарати.

Усе обладнання першої групи реєструється і перебуває під контролем органів Держгірпромнагляду України.

Посудини з умовами роботи, відмінними від посудин першої групи, належать до другої групи. Вимоги безпеки до таких посудин наведені у галузевих правилах безпеки. Вони не підлягають реєстрації в органах Держгірпромнагляду України. Нагляд за об'єктами цієї групи здійсним підприємство, яке несе відповідальність за безпечну експлуатацію, виконанні ремонтних робіт та контроль за ними об'єктами.

Обладнання, що працює під тиском, підлягає технічному опосвідченню до пуску в роботу, періодично в процесі експлуатації і, в необхідних випадках. – позачергово.

Посудини, що належать до першої групи, до пуску в роботу повинні пройти опосвідчення органами Держгірпромнагляду і отримати дозвіл на експлуатацію.

Технічне опосвідчення посудин, що працюють піл тиском, буває двох видів:

  • • часткове зовнішній і внутрішній огляд – не рідше одного разу на 4 роки;
  • • повне – зовнішній і внутрішній огляд та гідравлічне випробування – не рідше одного разу на 8 років.

Технічне опосвідчення посудин, що працюють під тиском, проводиться представником Держгірпромнагляду і представником підприємства. Обладнання, що не підлягає реєстрації, опосвідчується технічним керівництвом підприємства або спеціально призначеною ним комісією з компетентних інженерно-технічних працівників.

Зовнішній і внутрішній огляд проводиться після попередньої підготовки обладнання. Наприклад, котел охолоджують і ретельно очищують від накипу, сажі та шлакових відкладень. За необхідності, частково чи повністю знімається обмурівка. Якщо товщина стінок посудини зменшилась на 30% і більше, порівняно з розрахунковою, то посудина бракується.

При гідравлічному випробуванні котел перебуває під пробним тиском не менше 10 хв., а стаціонарна посудина – не менше 5 хв.

Результати технічного опосвідчення заносяться у паспорт обладнання.

Холодильні установки оглядаються і випробуються І раз на 3 роки під піском азоту або діоксину вуглецю, оскільки потрапляння води в систему ноже призвести до її псування.

Технічне опосвідчення балонів проводиться на підприємствах або газонаповнювальних станціях, а також на спеціальних ремонтновипробувальних пунктах.

Трубопроводи пари і гарячої води поділяються на чотири категорії залежно від робочих параметрів середовища. До категорій I, II, III належать трубопроводи з тиском 1,6 ... 3,9 МГІа і температурою середовища 250... 580 С, до IV категорії – трубопроводи з температурою середовища 115... 250 °С га піском 0,07... 1,6 МПа. Держгірпромнагляд контролює трубопроводи І категорії з умовним проходом більше 70 мм та трубопроводи II, МІ категорій з умовним проходом більше 100 мм. Технічне опосвідчення цих трубопроводів проводиться Держгірпромнагляд у такі терміни:

  • • зовнішній огляд та гідравлічне випробування до початку експлуатації;
  • • зовнішній огляд – не рідше одного разу на 3 роки;
  • • зовнішній огляд та гідравлічне випробування після кожного ремонту з використанням зварювання, а також при пуску трубопроводів, що були на консервації більше 2 років.

Трубопроводи IV категорії та всі інші, що не відповідають наведеним вище параметрам, контролюють та випробують підприємства, що їх експлуатують, у встановленому порядку.

Гідравлічне випробування трубопроводів на міцність і щільність швів та з'єднань проводиться пробним тиском, який дорівнює 1,25 робочого.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >