< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Методика оцінювання рівня інноваційного розвитку підприємства за п'ятьма показниками

Дослідження процесу та результатів інноваційної діяльності передбачає наявність відповідної методики. У цьому зв'язку становить також інтерес методика оцінювання рівнів інноваційного розвитку за п'ятьма показниками. Таке оцінювання може бути корисним під час обґрунтування змін на певних ринках, циклів спадів і підйомів в економіці, ролі інноваційної діяльності в галузевому або регіональних розрізах і т. ін. Розроблено методику, яка здатна оцінити (за наявності відповідних вихідних даних) рівні інноваційного розвитку окремих підприємств [2]. У результаті використання цієї методики можна оцінити інноваційний розвиток підприємств на ринках певного товару, місце підприємства серед конкурентів, що може дозволити розробляти адекватні інноваційні стратегії.

Під час розрахунку індексу інноваційного розвитку використовуються такі показники: показники витрат на інноваційну діяльність (), інноваційного продукту (), власних коштів фінансування інноваційної діяльності (), нової техніки і технології () та рівня освіти персоналу (.).

Використання простої середньої для знаходження індексу інноваційного розвитку, в цьому випадку, не буде адекватно відображати дійсну ситуацію стосовно інноваційного розвитку. Скоріше за все, необхідно використовувати формулу середньої зваженої, надавши окремим показникам певні ваги. Для визначення ступеня значущості показників, використовуваних у разі оцінювання інноваційного розвитку, необхідно використовувати метод експертних оцінок. Експертами можуть бути найбільш активні в інноваційному плані підприємства, що проводять інноваційну діяльність або на певному ринку, або в масштабах окремого регіону. Таким чином, індекс інноваційного розвитку підприємств буде виглядати таким чином (формула (3.3)):

(3.3)

де ni – відповідні ваги для кожного показника індексу інноваційного розвитку, знайдені експертним шляхом.

Ця залежність дає можливість використання результатів оцінювання інноваційного розвитку керівниками підприємств. Індекс інноваційного розвитку, навіть якщо він розрахований загалом для однієї галузі, може служити відправною інформаційної базою для прискорення інноваційного розвитку. Кожне підприємство може самостійно розрахувати індекс інноваційного розвитку та порівняти свій індекс інноваційного розвитку з індексом у цілому по галузі. Це дасть можливість керівнику підприємства, по-перше, визначити своє місце серед підприємств галузі в контексті інноваційного розвитку, а значить оцінити свої конкурентні переваги, і, по-друге, розробити відповідну стратегію подальшого завоювання ринку. Крім цього, керівник підприємства, за результатами розрахунку індексу інноваційного розвитку, може детально вивчити його структуру і виявити, які показники занижують його значення, а які підвищують. Іншими словами, керівник підприємства може виявити слабкі місця, які гальмують інноваційний розвиток його підприємства [1].

Розрахувавши індекс інноваційного розвитку за періодами, можна спостерігати його зміни, а також зміни структурних елементів індексу в динаміці, і вносити відповідні корективи у стратегію діяльності підприємства.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >