Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


СУТНІСТЬ ТА ФУНКЦІЯ ГРОШЕЙ Походження грошей Сутність і функції грошей Етапи розвитку грошей та їх форми Роль грошей у розвитку економіки ГРОШОВИЙ ОБОРОТ І ГРОШОВА МАСА Сутність та структура грошового обігу Модель сукупного грошового обороту та грошові потоки Маса грошей в обігу та її структура. Закон грошового обігу Швидкість обігу грошей та чинники, які впливають на нього ГРОШОВИЙ РИНОК Сутність та особливості функціонування грошового ринку Попит на гроші та його загальна характеристика Пропозиція грошей і механізм її формування Рівновага на грошовому ринку ГРОШОВІ СИСТЕМИ Сутність, призначення та структура грошової системи Типи грошових систем та їх еволюція Створення і розвиток грошової системи України Державне регулювання грошового обігу та місце в ньому фіскально-бюджетної й грошово-кредитної політики ІНФЛЯЦІЯ І ГРОШОВІ РЕФОРМИ Сутність і причини інфляції Основні види інфляції Соціально-економічні наслідки інфляції та державне регулювання інфляційних процесів Грошові реформи та їх види ВАЛЮТНИЙ РИНОК ТА ВАЛЮТНІ СИСТЕМИ Сутність валюти та валютних відносин. Валютний курс Валютний ринок. Сутність та основи функціонування Валютні системи, їх призначення та історія становлення Суть і необхідність валютного регулювання КІЛЬКІСНА ТЕОРІЯ ГРОШЕЙ І СУЧАСНИЙ МОНЕТАРИЗМ Класична кількісна теорія грошей Подальші етапи розвитку кількісної теорії грошей: порівняльний аналіз Сучасний монетаризм, як напрям розвитку кількісної теорії грошей Грошова політика України у світі монетаризму КРЕДИТ У РИНКОВІЙ ЕКОНОМІЦІ Сутність кредиту та економічні чинники, що обумовлюють його необхідність Теоретичні концепції кредиту Закономірності руху кредиту та принципи кредитування ВИДИ, ФУНКЦІЇ ТА РОЛЬ КРЕДИТУ Форми та види кредиту та ознаки їх класифікації Функції та роль кредиту ФІНАНСОВІ ПОСЕРЕДНИКИ ГРОШОВОГО РИНКУ Сутність, призначення та види фінансового посередництва Банки як провідні суб'єкти фінансового посередництва та їх функції Банківська система, сутність, принципи побудови та функції Небанківські фінансово-кредитні установи ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ Призначення, статус та основи організації центрального банку Основні напрями діяльності центрального банку Походження та розвиток центральних банків Становлення центрального банку в Україні КОМЕРЦІЙНІ БАНКИ Поняття, призначення та класифікація комерційних банків Походження та розвиток комерційних банків Основи організації та специфіка діяльності комерційних банків Пасивні операції банків Активні операції банків Розрахунково-касове обслуговування клієнтів Банківські послуги Стабільність банків і механізм її забезпечення МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНО-КРЕДИТНІ УСТАНОВИ ТА ФОРМИ ЇХ СПІВРОБІТНИЦТВА З УКРАЇНОЮ Міжнародний валютний фонд та його діяльність в Україні Світовий банк Регіональні міжлародні кредитно-фінансові інституції Європейський банк реконструкції та розвитку Банк міжнародних розрахунків
 
Наст >