< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ГРОШОВІ СИСТЕМИ

Сутність, призначення та структура грошової системи

Процес формування грошових систем має довгу історію. Спочатку це були грошові системи, що базувались на загальному еквіваленті, який мав товарну природу. В сучасних умовах грошові системи побудовані на базі загального еквівалента, що має кредитну природу.

Грошові системи в різних країнах мають певні загальні риси. В їх становленні та розвитку знаходять своє відображення певні об'єктивні закони й тенденції.

Проте, в кожній країні мають свої особливості формування й функціонування грошової системи.

Грошова система – це форма організації грошового обігу в країні, установлена загальнодержавними законами. Ці закони визначають важливі принципи, правила, нормативні та інші вимоги, що регламентують відносини між суб'єктами грошового обігу.

За сферою охоплення економічних відносин грошова система явище надзвичайно широке, адекватне всьому грошовому обороту.

Усі грошові потоки, незалежно від сфери економіки, яку вони обслуговують, та форми, в якій вони здійснюються є об'єктами регулятивного впливу грошової системи. Виходячи з цього, можна виділити в складі грошової системи окремих, відносно самостійних підсистем:

  • – системи безготівкових розрахунків;
  • – валютної системи;
  • – системи готівкового обігу.

Кожна із названих підсистем має свій особистий об'єкт регулятивного впливу, який обмежується певною формою чи сферою грошового обороту.

Оскільки грошова система кожної країни визначається внутрішнім законодавством, саме явище грошової системи постає на поверхні, як суть національне. Кожна держава формує свою власну' грошову систему, намагаючись надати їй повну незалежність та здатність протистояти зовнішнім впливом, коли вони загрожують інтересам національної економіки. Наявність такої суверенної грошової системи є однією з ключових ознак політичної й економічної незалежності держави.

Основними елементами грошової системи є:

  • – грошова одиниця (встановлений у законодавчому порядку грошовий знак для вимірювання цін товарів та послуг);
  • – масштаб цін (законодавча фіксація вагової кількості монетарного металу (золота та срібла), що закріплюється державою за певною грошовою одиницею);
  • – емісійна система (установи, які здійснюють випуск грошей і цінних паперів та визначають порядок емісії);
  • – форми грошей (матеріалізована в певному типі загально еквівалентна вартість, яка забезпечує стабільність обігу. До основних форм грошей належать банківські білети, казначейські білети та розмінні монети. Суттєвою відмінністю видів грошових знаків є механізм їх емісії);
  • – валютний курс (співвідношення між грошовими одиницями різних країн, що використовуються для обліку валют під час здійснення валютних та інших операцій. Виступає як ціна валюти однієї країни, виражена у валюті іншої країни);
  • – регламентація готівкового та безготівкового обігу (охоплює визначення сфер готівкових та безготівкових розрахунків і режиму використання грошей на рахунках, форми розрахунків, порядок патентів тощо).

Грошова система забезпечує правову та організаційну базу для розроблення та реалізації грошово-кредитної політики в країні. В той же час, реалізація монетарної політики є одночасно одним із умов ефективного функціонування грошової системи. Не може ефективно діяти грошова система, якщо в країні здійснюється не виважена монетарна політика, яка не забезпечує надійного регулювання грошової маси (пропозиції грошей), належної стабільності грошей тощо.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >