< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Типи грошових систем та їх еволюція

Тип грошової системи визначається змістом її елементів та їх взаємодію, які обумовлюють тенденції розвитку та закономірності функціонування грошової системи.

Типи грошових систем класифікуються:

 • 1) Як елемент господарського механізму:
  • – грошова система ринкового зразка (при цьому регулювання грошового обігу відбувається через використання економічних методів впливу на обіг, динаміку і структуру грошової маси);
  • – грошова система неринкового зразка (характерна наявність обмеженого функціонування грошей, талони, картки). Регулювання грошового обігу здійснюється адміністративними методами (розмежування сфер готівкового та безготівкового грошового обігу, заборона певних грошових операцій, проведення контролю за грошовими операціями між суб'єктами економічних відносин, лімітування кредитів та інше).
 • 2) Відповідно до механізму регулювання валютних відносин:
  • – грошова система відкритого типу (відсутні обмеження на проведення валютних операцій юридичними та фізичними особами. Національна економіка органічно введена у світову);
  • – грошова система закритого типу (передбачає використання валютних обмежень. Національна грошова система ізольована від світової);
 • 3) Відповідно до загальних законів функціонування грошей:
  • – саморегулююча грошова система (характерна для механізму стихійного регулювання грошового обігу. Саморегульованими були системи металевого обігу);
  • – регульована грошова система (порядок регулювання грошового обігу є окремим елементом грошової системи).

Еволюція грошових систем характеризується виникненням і розвитком таких систем, як: металевого, паперово-грошового та кредитного обігу.

Історично система металевого обігу реалізувалась у формі: біметалізму та монометалізму. При біметалізмі роль загального еквіваленту законодавчо закріплювалась за двома металами – золотом і сріблом. Відповідно до принципів регулювання співвідношення між золотими і срібними монетами виділяють три різновиди біметалізму:

 • – система паралельної валюти, за якої співвідношення між золотими і срібними монетами встановлюється стихійно на ринковій основі;
 • – система подвійної валюти, коли таке співвідношення визначається державою;
 • – система "кульгуючої" валюти, коли один із видів монет карбується в закритому порядку.

Монометалізм – це грошова система, за якої лише один вид металу виконує роль грошей. Різновидами монометалізму є:

 • – золотомонетний стандарт (передбачає безпосередній обіг золотих монет, а також вільний обмін грошових знаків (банкнот) на золото;
 • – золотозлитковий стандарт (згідно за яким монети в обіг не випускались, але забезпечувався обіг банкнот на стандартні золоті злитки);
 • – золотодевізний стандарт (національні грошові одиниці обмінювалися на іноземну валюту (девізи), розмінні на золото).

Отже, система металевого обігу – це обіг металевих грошових знаків (монет).

Для системи паперово-грошового обігу характерна бюджетна емісія, яка може бути у двох формах: випуск казначейських білетів, покриття бюджетного дефіциту за рахунок кредитної емісії.

Регулювання грошового обігу здійснюється заходами, спрямованими на оздоровлення фінансів і збалансування бюджету.

Система кредитного обігу – це випуск і рух грошових знаків, що виникають на основі кредиту органом регулювання грошового обігу, є банківська система.

Сучасна грошова система України має кредитний ринковий характер, який формувався поступово в процесі ринкової трансформації економіки, становлення й розвитку грошового ринку та його інфраструктури.

Однією з тенденцій розвитку світових економічних відносин у теперішній час є інтенсивні інтеграційні процеси, які охоплюють усі сфери життєдіяльності суспільства (не тільки економічні), а й національні грошові системи держав. Наслідком світових інтеграційних процесів на трансформацію національних грошових систем є введення в межах Європейського Співтовариства (з 1 січня 1999 р.) у безготівковий обіг нової грошової одиниці – євро, яка стала єдиною валютою країн Європейського монетарного союзу (ЄМС). Створенням цього союзу завершився процес формування в країнах Європейського Співтовариства, єдиного внутрішнього ринку товарів, послуг, капіталу (з 1 січня 2002 р. євро було випущено в готівковий оборот).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >