< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Світовий банк

Світовий банк являє собою групу споріднених організацій. До неї входить:

  • – Міжнародний банк реконструкції та розвитку;
  • – Міжнародна асоціація розвитку;
  • – Міжнародна фінансова корпорація;
  • – Багатостороння агенція гарантування інвестицій;
  • – Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів.

Офіційні цілі світового банку – зменшення бідності і підвищення рівня життєвих стандартів країн-членів шляхом сприяння економічного розвитку і залучення ресурсів з розвинутих країн до країн, що розриваються. На відміну від МВФ, Світовий банк зосереджується переважно на середньо- та довгострокових (за терміном реалізації) проектів структурних та галузевих перетворень в економіках країн.

Міжнародний банк реконструкції та розвитку (МБРР) надає довгострокові позички країнам-членам та гарантує кредити, які надані цим країнам приватними банками та іншими кредиторами на довгостроковій основі. Право брати участь у діяльності банку можуть тільки члени МВФ, а право голосу визначається розміром внеску до його капіталу.

Статутний капітал МБРР формується шляхом підписки держав-членів на його акції. Квоти держав у капіталі банку встановлюються на основі квот МВФ.

Проекти його в країні можна поділити на системні та інвестиційні.

Системні призначені для реформування цілих секторів економіка і гроші за ними направляються до Державного бюджету.

Кредитна угода щодо впровадження інвестиційних проектів укладається між Україною та МБРР – Міністерство фінансів призначається представниками позичальника.

Діяльність банку зосереджена на двох сферах – макроекономічна стабілізація та інституційні зміни. Активніше МБРР діє в інституційній сфері, надає допомогу в здійсненні приватизації, зміні форм власності, упровадженні антимонопольних заходів.

Міжнародна асоціація розвитку (МАР) була створена як філія МБРР у 1960 р. з метою зберегти вплив розвинутих західних держав на країни, що розвиваються. МАР надає безпроцентні кредити на строк до 50 років, з 1966 р. – строк надання кредитів скорочено до 40 років для найменше розвинутих країни та до 34 років для інших країн (третього світу).

Міжнародна фінансова корпорація (МФК) була організована у 1959 р. з ініціативи США з метою заохочування розвитку промислових підприємств у країнах, що розвиваються. МФК надає кредити високорентабельним приватним підприємствам без гарантії уряду на строк від п'яти до п'ятнадцяти років за умови, що частина акцій компанії позичальники продають МФК. Рівень процентів відповідає процентам, що існують на міжнародних фінансових ринках.

Статутний капітал МФК створено з внесків країн-членів, їх розмір пропорційний частині їх внесків до МБРР. У МФК беруть участь тільки члени МБРР.

Багатостороння агенція гарантування інвестицій (БАГУ) здійснює страхування капіталовкладень від політичного ризику на випадок експропріації, війни, зриву контрактів.

Міжнародний центр урегулювання інвестиційних конфліктів (МЦУІК) засновано у 1966 р. для сприяння припливу міжнародних інвестицій шляхом створення умов для припинення й урегулювання спорів між урядами та іноземними інвесторами.

За класифікацією світового банку Україна належить до третьої категорії країн (середній рівень доходів). Для таких країн строки погашення кредитів становить 17 років з пільговим періодом 5 років, протягом яких сплачується лише відсоток. Ставка відсотка може бути фіксованою або плаваючою з прив'язкою до ставки ЛІБОР.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >