< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Банк міжнародних розрахунків

Найстарішою кредитною інституцією регіонального типу є банк міжнародних розрахунків (БМР), який було засновано у ході реалізації плану Юнга після Першої світової війни 20 січня 1930 р. Його було створення у відповідності до міжнародних угод. Основна мета його створення полягала у необхідності врегулювання проблем платежів Німеччини. Засновниками БМР стала група із шести центральних банків: Бельгії, Великобританії, Німеччини, Франції та Японії і група банків США на чолі з Банкірським домом Моргана. За згодою сторін банк був розташований у Швейцарії, яка надавала йому Установчу хартію, але його діяльність регулюється міжнародними правом.

Нова міжнародна організація повинна була сприяти співробітництву центральних банків країн-учасниць і надавати додаткові можливості щодо здійснення міжнародних фінансових операцій. До 1932 р. учасниками БМР стали ще 19 країн Європи.

З моменту свого створення і до тепер БМР незмінно залишається центральною банківською установою на світовій арені. Він належить центральним банкам країн-членів, контролюється ними, надає значну кількість спеціалізованих послуг центральним банкам як членам БМР, так й іншим центральним банкам.

Одна з основних цілей міжнародної діяльності банку полягає в зміцненні міжнародної фінансової стабільності.

Особливої актуальності й значимості набуває ця діяльність в Сучасних умовах інтеграції світових фінансових ринків.

Членами БМР нині є 41 центральний банк країн Європи, Азії, Африки та США. За правовим статусом БМР є компанією з обмеженою відповідальністю, що має випущений акціонерний капітал.

Адміністративна структура БМР має три органи: загальні збору акціонерів, рада директорів і правління.

Рада директорів призначає головного менеджера та інших членів правління, які здійснюють оперативну діяльність з керівництва банком.

БМР виконує ряд функцій:

 • – здійснює широке коло банківських операції з метою сприяння центральним банкам в управлінні їх валютними резервами, тобто БМР є банком центральних банків;
 • – слугує форумом (організатором) міжнародного грошово- кредитного і валютного співробітництва У рамках якого періодично зустрічаються керівники центральних банків;
 • – виступає інформаційно-дослідним центром з питань грошово-кредитних та валютно-фінансових відносин;
 • – виконує функції агента та довіреної особи з виконання міжнародних фінансових угод, у тому числі до 1994 р. у рамках ЄС.

Як банк центральних банків БМР виконує важливу функцію координатора діяльності цих банків. Крім того, не тільки центральні банки-акціонери, а й інші центральні банки (понад 120), також і різноманітні міжнародні фінансові установи використовують БМР як банк. Поряд із здійсненням взаємних міжнародних розрахунків БМР надає різноманітні фінансові послуги щодо управління зовнішніми резервами центральних банків. БМР приймає від центральних банків короткострокові вклади (до трьох місяців) в іноземній валюті або золоті й виконує з ними такі операції:

 • – операції з валютою й цінними паперами (в основному короткострокові державні цінні папери);
 • – депозитно-позичкові операції (надає центральним банкам забезпеченні золотом або депозитами кредити, іноді надає незабезпечені (резервні) кредити на доволі короткі строки);
 • – приймання урядових вкладів за особистими згодами. БМР не дозволено надавати кредити урядам або відкривати їм поточні рахунки;
 • – інвестиційні послуги управління портфелем цінних паперів;
 • – операції з купівлі-продажу й зберігання золота;
 • – інші послуги на світових ринках як агента або кореспондента центральних банків (проміжне фінансування).

Під егідою БМР і за його підтримки працюють три комітети з розроблення та погодження нормативних банківських стандартів:

 • 1) Базельський комітет з систем платежів і розрахунків – здійснює нагляд за міжнародними розрахунками і розробляє нові механізми міжнародних розрахунків. Найбільш значущими є його рекомендації щодо розрахунків за фінансовими деривативами, урахування системних ризиків тощо.
 • 2) Базельський комітет з банківського нагляду – розробляє мінімальні принципи ефективного банківського нагляду.
 • 3) Постійний комітет з евровалют – вивчає і надає рекомендації щодо удосконалення банківського регулювання ринку евровалют.

За роки свого існування БМР перетворився на провідний інформаційно-дослідницький центр з монетарних і фінансових проблем. Загалом, БМР своєю діяльністю сприяє виконанню міжнародних фінансових угод, надаючи з цією метою посередницькі і довірчі послуги. У теперішній час він є агентом щодо клірингових платежів у євро. Разом з тим, БМР може виконувати інші різноманітні функції, наприклад, агента з гарантування повернення боргу.

Тобто, БМР є великою світовою організацією, яка сприяє міжнародному валютно-кредитному співробітництву, є банком центральних банків.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >