< Попер   ЗМІСТ   Наст >

КОНЦЕПЦІЯ ВИТРАТ І ВИГІД У ПРОЕКТНОМУ АНАЛІЗІ

Місце концепції вигід і витрат в інвестиційному аналізі

Аналіз вигід і витрат є методом оцінки рішень на рівні політики, що виражає в грошовому вимірі цінність усіх політичних результатів стосовно усіх членів суспільства. Чисті суспільні вигоди (NSB) рівні суспільним вигодам (В) мінус суспільні витрати (С):

NSB = В-С

Аналіз вигід і витрат застосовують на рівні політичних рішень, програм, проектів, урядових постанов та інших акцій державного втручання.

Головною метою аналізу вигід і витрат є надання допомоги при прийнятті суспільних рішень. Якщо більш конкретно, то ця мета полягає у сприянні ефективнішому розміщенню ресурсів. Як свідчить досвід, там де ринки працюють добре, приватні інтереси провадять до ефективного розміщення ресурсів. Тому державні аналітики і політики несуть тягар забезпечення логічного обгрунтування будь – якого державного втручання у приватний вибір. Економісти розглядають ці логічні обгрунтування для державного втручання. Але, що важливо підкреслити, це єдиний аргумент. Спочатку необхідно показати ефективність конкретного втручання, пов'язаного з альтернативами, включаючи статус-кво. Для цього ми використовуємо аналіз вигід і витрат.

Існує два види аналізу витрат і вигід (АВВ)

Перший, заснований на використанні очікуваних величин (ex ante ABB), що є звичайним стандартним АВВ і загальновживаним терміном, виконують на стадії розгляду проекту чи економічного курсу до початку Їхньої реалізації. АВВ, заснований на використанні очікуваних величин (ex ante), допомагає при ухваленні рішення про те, чи слід уряду розміщувати обмежені ресурси за визначеним проектом чи економічним курсом. Таким чином, вплив цього аналізу на прийняття рішень щодо державної політики є прямим, швидким і конкретним стосовно керівних організацій.

Другий, заснований на використанні сподіваних величин (ex post), виконують після закінчення проекту. На той час усі витрати вже є „незворотними”, оскільки кошти витрачено на виконання проекту. Цінність аналізу, заснованого на використанні сподіваних величин, вища, але не настільки оперативна, оскільки він подає інформацію не тільки про визначене втручання, але також і про „клас” такого втручання. Іншими словами, такий аналіз дає змогу „усвідомити” державним управлінцям, політикам і вченим, наскільки є визначені класи проектів придатними чи ні.

Деякі дослідження аналізу вигід і витрат виконують протягом періоду економічного життя проекту, тобто in medias res (у ході проекту). Деякі елементи таких досліджень схожі на аналіз, заснований на використанні сподіваних величин (ex ante), інші ж – на аналіз, заснований на використанні фактичних величин (ex post).

Також існує і четвертий тип АВВ, що порівнює аналіз ex ante з аналізом ех post (чи з аналізом in medias res – у ході проекту) того самого проекту. Цей порівняльний АВВ є найкориснішим для індивідів, які приймають рішення, щоб дізнатися про ефективність АВВ як оцінного інструменту і механізму прийняття рішень.

Корисно конкретизувати цінність кожного з цих чотирьох типів АВВ. У таблиці 3.1 показано основні способи, за допомогою яких кожен тип аналізу сприяє процесу прийняття державних рішень.

Таблиця 3.1

Цінність різних класів аналізу витрат і вигод

Цінність

Клас аналізу

Клас аналізу заснований на використанні сподіваної величини (ex ante)

У розпалі подій (in media res)

Заснований на використанні фактичної величини (ex post)

Порівняння усіх видів аналізу один 3 одним

Ухвалення рішення про розміщення ресурсів для певного проекту

Так – допомагає вибрати найкращий проект або, якщо точніше, прийняти чи не прийняти рішення

При низьких незворотних витратах ресурси ще можна перемістити

Занадто пізно – проект завершено

Така ж, як в аналізах in media res чи ex post

Одержання інформації про дійсну цінність певного проекту

Погана оцінка – висока невизначеність про майбутні витрати та вигоди

При високих незворотних витратах звичайно рекомендується продовжити (проект)

Відмінно – незважаючи на можливість деяких помилок. Може доведеться довго чекати вивчення

Така ж, як в аналізах in media res чи ex post

Допомагає зрозуміти дійсну цінність схожих проектів

Малоймовірно, що дуже допоможе

Краще – менша невизначеність. Добре допомагає – чим пізніше виконується аналіз, тим він точніший. Необхідно коригувати в кожному конкретному випадку

Дуже корисний аналіз – незважаючи на наявність деяких помилок. Може, доведеться довго чекати завершення проекту

Така ж, як в аналізах in media res чи ex post

Надає інформацію про пропущені дані, помилки прогнозування, помилки виміру й оцінювання при проведенні АВВ

Ні

Ні

Ні

Так, надає інформацію. Про ці помилки і про

точність АВВ для схожих проектів

Аналіз, заснований на використанні сподіваних величин, є найкориснішим для прийняття рішень про необхідність розміщення ресурсів у конкретно розглянутому проекті. Для діючих проектів у процесі прийняття рішень можна також використовувати аналіз in media res, оскільки він придатний для переміщення ресурсів із метою альтернативного використання. Рідко буває, що такий аналіз веде до закінчення інвестиційного проекту перед самим його завершенням, оскільки значну частину коштів уже витрачено, і вигоди, що випливають з аналізу, звичайно перевищують понесені витрати.

На початкових стадіях проекту існує велика невизначеність щодо його фактичного впливу і, отже, щодо фактичних чистих суспільних вигід. Згодом надходить інформація про вплив, і проведений пізніше аналіз витрат і вигід може точніше оцінити чисті вигоди від проекту. У цілому дослідження ex post точніші, ніж дослідження in media res, які, у свою чергу, точніші, ніж ex ante.

Порівняння аналізу ex ante з аналізами in media res чи ex post є найбільш корисним для одержання інформації про цінність самого аналізу вигід і витрат. Важливішим є те, що порівняння АВВ надає інформацію про точність більш раннього ex ante ABB, який, у свою чергу, дає уявлення про точність наступних аналогічних ex ante аналізів. Інформація про здатність АВВ прогнозувати є корисною для прийняття рішень. Крім того, порівняльні дослідження допомагають аналітикам зрозуміти причини розбіжностей між очікуваними й фактичними вигодами чи витратами.

Хоча попит на АВВ і зростає, варто пам'ятати, що його успішне проведення вимагає значних ресурсів (часу, уміння і грошей), особливо коли проекти є великими, складними і мають унікальні характеристики. Витрати на проведення АВВ можуть бути дуже значними. Великомасштабні аналізи навчальних програм, одним з компонентів яких є АВВ, часто коштують декілька мільйонів доларів.

Базовими елементами аналізу є вигоди, витрати і варіанти вибору. Від "одержання найбільшої користі" до "створення найбільшої (чистої) вигоди" відстань невелика. Одні й ті самі ресурси не можна спрямувати для досягнення різних цілей. З обмеженим бюджетом треба бути впевненим, що кожен вибраний проект дасть найбільш можливу віддачу з кожної витраченої гривні.

Аналіз вигід і витрат є просто раціональним методом прийняття рішень. Сутність аналізу полягає в ясності розуміння аналітиком варіантів вибору. Способи, що утворюють модель для проведення аналізу вигід і витрат, різноманітні:

 • – виявлення альтернатив; визначення альтернатив у такий спосіб, який дає можливість для коректного порівняння;
 • – коригування у ситуації, коли витрати і вигоди припадають на різні проміжки часу;
 • – підрахунки грошової вартості речей, які, звичайно, не мають оцінки вартості в грошових одиницях;
 • – з'ясування невизначеності у даних, а також подання витрат і вигід у підсумковому комплексному форматі, яким можна керуватись при ухваленні рішень.

Аналіз вигід і витрат зводить Їх до стандартних грошових одиниць для безпосереднього порівняння. У деяких випадках звести вигоди до грошових показників важко, тоді звертаються до аналізу ефективності витрат, який є методом їх мінімізації. Наприклад, можуть бути два варіанти поліпшення переходу через автостраду, обидва з яких у результаті приведуть до збереження людського життя. У цьому випадку ми вибираємо з двох варіантів той, який потребує мінімальних витрат. Відмінною рисою, яка відрізняє аналіз вигід і витрат від аналізу ефективності витрат, є те, що в аналізі вигід і витрат робиться спроба підійти якомога ближче до їх кількісного вимірювання у вартісному вигляді. Проте ідеальний результат їх вимірювання у грошових одиницях рідко досягається, отже, ця різниця полягає більше не в суті, а у ступені наближення до точних розрахунків. Перелік стандартних етапів аналізу вигід і витрат:

 • 1. Вивчіть потреби, врахуйте обмеження і сформулюйте завдання та цілі. Зазначте точку зору, з якої будуть оцінюватись витрати і вигоди.
 • 2. Визначте варіанти у такий спосіб, який дасть змогу аналітику порівняти їх коректно. Якщо один варіант оцінюється проти базисної ситуації, треба упевнитись, що базисну ситуацію оптимізовано.
 • 3. Проаналізуйте приріст ефектів і зберіть дані щодо витрат і вигід. Введіть величини витрат і вигід у різні проміжки часу в таблицю базових даних.
 • 4. Зведіть величини витрат і вигід до прийнятих стандартних одиниць вимірювання (наприклад, конвертуйте номінальні долари у незмінні долари і користуйтесь точними, не викривленими цінами).
 • 5. Запустіть детерміновану модель із введенням щоразу одних величин витрат і вигід так, ніби ці величини є визначеними. Подивіться, яким вийде детермінований розрахунок чистої поточної вартості (NPV).
 • 6. Зробіть аналіз чутливості, щоб визначити, які змінні матимуть найбільший вплив на NPV. Зважте, чи можна дістати детальнішу інформацію про величини цих змінних, щоб обмежити невизначеність, чи цю невизначеність можна обмежити якоюсь дією (наприклад, узгодження оплати праці шляхом переговорів). Чи витрати на це будуть достатньо низькими, щоб виправдати зусилля? Якщо так, дійте.
 • 7. Проаналізуйте ризик, користуючись тим, що відомо про діапазони й імовірності величин витрат і вигід, та шляхом моделювання очікуваних результатів інвестиційного проекту. Якою є очікувана чиста поточна вартість? Застосуйте стандартні правила прийняття рішення.
 • 8. Визначте варіант вибору, який дасть бажаний результат розподілу доходів (за категоріями доходів, тендерними чи регіональними показниками – яка категоризація прийнятніше).
 • 9. Врахувавши всі аспекти як кількісного, так і якісного аналізу факторів, які не можна виразити в грошовому еквіваленті, зробіть виважену рекомендацію.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >