< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ПРАКТИКУМ

БІЗНЕС-ПЛАН

інвестиційного проекту

“Завод по виробництву паливних гранул (пелет) 2 т/год із біомаси рослинного походження”

ВСТУП

У зв'язку із зростанням вжитку палива в різних сферах життя і скорочення невідновлюваних паливних енергоресурсів у всьому світі, виникла потреба в альтернативних видах палива. Тому потреба в паливі у вигляді спресованих гранул з різних біологічних мас неухильно зростатиме.

В останні роки в усьому світі нестримно розвивається промисловість і транспорт, будівництво, торгівля, а також зростає кількість населення. Все це спричиняє за собою зростання вжитку енергоресурсів.

У регулярному вжитку енергоресурсів значну частину займає паливо, яке відноситься до невідновлювальних ресурсів – це газ, нафтопродукти, вугілля. За оцінками вчених ці види палива найближчий час будуть вичерпані. Крім того, використання таких видів палива як вугілля, горючі сланці, різні види палива з нафти при спалюванні викидають в атмосферу достатню кількість шкідливих для довкілля часток. Виходячи з цього, виникає серйозне завдання в створенні технологій і виробництв, здатних виробити альтернативні і екологічно чисті види палива. Однією з таких технологій є переробка різних видів біомаси в паливо. Зараз одною з найпоширеніших технологій по видобутку альтернативного екологічно чистого палива є переробка відходів деревообробки: тирса, тріска, обапол, дерев'яна тара, відходи санітарної вирубки лісів і зелених насаджень в паливні гранули.

Такий вид палива в останні роки отримав широкий вжиток не лише в тих країнах, що знаходяться в кліматично холодних зонах, але і в тих країнах, що знаходяться в помірних і навіть теплих зонах. Паливні гранули застосовуються як в приватному секторі, так і на різних підприємствах і навіть у великих котельнях і теплових електростанціях. Паливні гранули зручні при транспортуванні, зберіганні. Після згорання залишають мінімум відходів і найголовніше те, що не наносять довкіллю шкоди своїми викидами.

Процесу переробки і пресуванню в паливні гранули піддаються практично всі відходи виробництв із застосуванням будь-яких біомас. Це можуть бути не лише відходи переробки деревини, але й солома, відходи різних рослинних культур, очерет, лушпиння соняшнику, відходи переробки льону, папір тощо.

В даному інвестиційному проекті обгрунтовуется техніко-економічна ефективність придбання заводу по виробництву паливних гранул (пелет) загальною потужністью 2 т/год. готової продукції із біомаси рослинного походження. Завод розташований в Іванківському районі, Київської області. Дана місцевість є сприятливою для ведення біопаливного бізнесу, так як має широку сировинну базу. В радіусі 30 км розташовано близько 40 підприємств, що займаються лісозаготівлею та деревопереробкою. Найбільшим підприємством є Іванківський Держлісгосп, що має стати стратегічним партнером заводу в якості постачальника сировини для переробки.

РЕЗЮМЕ

Проект передбачає придбання заводу по виробництву паливних гранул (пелст) із відходів деревини.

Завод розташовано на орендованій земельній ділянці площею 0,7 га в зоні Полісся Київської обл.

Мета проекту: придбання конкурентоспроможного виробничого комплексу з виробництва паливних гранул (пелет) із відходів деревини.

Механізм: залучення кредитних коштів для придбання заводу та будівельно-ремонтних робіт.

Завдання:

 • – розроблення проекту заводу з комплектом будівельно-технологічної документації;
 • – розроблення інвестиційного проекту з бізнес-планом і комплектом супроводжувальної документації;
 • – отримання кредитних ресурсів, придбаній технологічного обладнання, будівництво і введення в експлуатацію виробничих об'єктів заводу;
 • – забезпечення сировинної бази за рахунок власного виробництва;
 • – забезпечення ефективної роботи виробничих об'єктів заводу, реалізації продукції, формування фондів і погашення кредитних зобов'язань.

Ініціатор інвестиційного проекту: Товариство з обмеженою відповідальністю "Промінь 2".

Місцезнаходження підприємства: м. Київ. Підприємство здійснює господарську діяльність в галузі сільськогосподарського виробництва.

Суть інвестиційного проекту заводу:

Інвестиційний проект, який розглядається в даному бізнес-плані, передбачає придбання комплексу з переробки сировини рослинного походження загальною потужністю біля 7 200 тон/рік з розвинутою структурою складських будівель та споруд для зберігання сировини, готової продукції в комплексі з приймально-відпускними пристроями на автотранспорт. Постачальниками техніко-технологічного обладнання та устаткування є вітчизняні та іноземні компанії, кінцевий вибір яких буде зроблено після визначення умов кредитних угод проекту.

Умови кредитування проекту:

 • – Обсяг кредитування: 2 226 340 грн.;
 • – Тип кредиту: кредитна лінія;
 • – Розрахункова річна ставка: 15,0%;
 • – Строк кредитування: 3 роки;
 • – Графік повернення кредиту – окремими щомісячними траншами, починаючі з 1-го місяця кредитування.

Проектні показники:

 • – Тривалість розглянутого проектного періоду: 36 місяців (3 роки).
 • – Загальна потреба проекту в фінансах, у т.ч.: 2 700 000 грн.
 • – Джерела фінансування проекту:
 • – кредит: 2 226 340,00 грн.
 • – стартові обігові кошти: 480 000,00 грн.
 • – Плановий щорічний обсяг продажу (при досягненні повної проектної потужності): 9 939 002,29 грн. (в т.ч. ПДВ).
 • – Плановий щорічний обсяг прибутку: 2 409 059,36 грн.
 • – Чиста приведена вартість проекту (NPV) при ставці дисконтування 19,5%: 3 211 234 грн.
 • – Внутрішня норма рентабельності проекту (IRR): 125,10%.
 • – Період окупності проекту (без врахування дисконтування грошових потоків): 15 міс.
 • – Період окупності проекту (з врахуванням дисконтування грошових потоків): 17 міс.

Результуючі показники проекту наведено в таблиці 1.1.

Результуючі показники проекту

Таблиця 1.1

Показник

Од. вимір.

Величина

Загальні характеристики

Потужність заводу

тон/рік

7 200

Характеристика кредиту

Загальна вартість проекту

грн.

2 700 000

Кредитні кошти

грн.

2 226 340

Річна відсоткова ставка

%

15

Сума відсотків по кредиту

грн.

173 653,29

Основні показники ефективності проекту

Ставка дисконтування (DR)

%

19,50

Період окупності (РВ)

міс.

15

Дисконтований період окупності (DPB)

міс.

17

Середня норма рентабельності (ARR)

%

95,45

Чистий приведений дохід (NPV)

грн.

3 211 234

Індекс прибутковості (РІ)

2,19

Внутрішня норма рентабельності (IRR)

%

125,10

Модифікована внутрішня норма рентабельності (MIRR)

%

54,34

Висновки щодо інвестиційного проекту:

Коштів, що генерує проект, досить для своєчасної оплати відсотків по кредиту та для своєчасного повернення кредиту. Сумарний грошовий потік позитивний протягом проектного періоду. Чиста приведена вартість проекту позитивна, що вказує на доцільність його реалізації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >