< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Прогноз грошових потоків

Сутність поточного планування інвестиційних грошових потоків, на наш погляд, полягає у процесі розробки конкретних поточних планів, які дозволяють визначити обсяги надходження та вибуття грошових коштів від інвестиційної діяльності підприємств, спрогнозувати баланс грошових коштів та інвестиційний дохід.

Таблиця 8.1

Прибутки – збитки (грн.)

Найменування

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

6.2012

7.2012

1

Валовий обсяг продажів

550 185,88

554 573,14

558 995,39

563 452,90

567 945,95

572 474,83

2

Втрати

3

Податки з продаж

4

Чистий об'єм продаж

550 185,88

554 573,14

558 995,39

563 452,90

567 945,95

572 474,83

5

Латеріали і комплектуючі

201 594,83

203 202,37

204 822,74

206 456,02

208 102,33

209 761,77

6

Відрядна зарплата

49 677,00

50 073,13

50 472,42

50 874,89

51 280,58

51 689,50

7

Сумарні прямі витрати

251 271,83

253 275,50

255 295,16

257 330,92

259 382,91

261 451,26

8

Валовий прибуток

298 914,06

301 297,64

303 700,23

306 121,98

308 563,04

311 023,56

9

Податок на майно

10

Адміністративні витрати

5 083,33

5 123,87

5 164,73

5 205,91

5 247,42

5 289,27

5 331,44

11

Виробничі витрати

1 416,67

1 427,96

1 439,35

1 450,83

1 462,40

1 474,06

1 485,81

12

Маркетингові витрати

2 916,67

2 939,92

2 963,37

2 987,00

3 010,82

3 034,83

3 059,03

13

Зарплата адміністративного персоналу

61 605,00

62 096,25

62 591,41

63 090,52

63 593,62

64 100,72

64 611,87

14

Зарплата виробничого персоналу

26 011,00

26 218,42

26 427,48

26 638,22

26 850,64

27 064,75

27 280,57

15

Зарплата маркетингового персоналу

6 845,00

6 899,58

6 954,60

7 010,06

7 065,96

7 122,30

7 179,10

16

Сумарні постійні витрати

103 877,67

104 706,00

105 540,94

106 382,54

107 230,85

108 085,92

108 947,82

17

Амортизація

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

18

Відсотки по кредитах

27 829,25

24 840,87

22 670,54

20452,91

18 187,25

15 872,77

13 508,70

19

Сумарні невиробничі витрати

27 829,25

67 720,04

65 549,70

63 332,08

61 066,41

58 751,93

56 387,87

20

Інші доходи

21

Інші витрати

22

Збитки попередніх періодів

23

Прибуток до виплати податку

-131 706,92

126 488,02

130 207,00

133 985,61

137 824,72

141 725,18

145 687,88

24

Сумарні витрати, віднесені на прибуток

25

Прибуток від курсової різниці

26

Прибуток до оподаткування

124 988,09

133 985,61

137 824,72

141 725,18

145 687,88

27

Податок на прибуток

28

Чистий прибуток

-131 706,92

126 488,02

130 207,00

133 985,61

137 824,72

141 725,18

145 687,88

Найменування

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1.2013

2.2013

1

Валовий обсяг продажів

577 039.82

581 641,22

586 279,31

590 954,38

595 666,74

600 416,67

605 204,47

2

Втрати

3

Податки з продаж

4

Чистий об'єм продаж

577 039.82

581 641,22

586 279,31

590 954,38

595 666,74

600 416,67

605 204,47

5

Латеріали і комплектуючі

211 434,44

213 120.4S

214 819,90

216 532,90

218 259,57

220 000,00

221 754,31

6

Відрядна зарплата

52 101.67

52 517,14

52 935,92

53 358.04

53 783,52

54 212,40

54 644,70

7

Сумарні прямі витрати

263 536.11

265 637,59

267 755,82

269 890.94

272 043,09

274 212,40

276 399,01

8

Валовий прибуток

313 503,71

316 003.63

318 523,49

321 063.44

323 623,65

326 204,27

328 805,47

9

Податок на майно

10

Адміністративні витрати

5 373.96

5 416,81

5 460.01

5 503,54

5 547,43

5 591,67

5 636,26

11

Виробничі витрати

1 497,66

1 509.60

1 521.64

1 533,77

1 546,01

1 558,33

1 570,76

12

Маркетингові витрати

3 083.42

3 108.01

3 132,79

3 157,77

3 182,95

3 208,33

3 233,92

13

Зарплата адміністративного персоналу

65 127.09

65 646.43

66 169.90

66 697,55

67 229,40

67 765,50

68 305,87

14

Зарплата виробничого персоналу

27 498.11

27 717.38

27 938,40

28 161,19

28 385,75

28 612,10

28 840,26

15

Зарплата маркетингового персоналу

7 236.34

7 294,05

7 352,21

7 410,84

7 469,93

7 529,50

7 589,54

16

Сумарні постійні витрати

109 816.58

110 692.27

111 574,95

112 464,66

113 361,47

114 265,43

115 176,60

17

Амортизація

42 879.17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

18

Відсотки по кредитах

11 094.26

8 628.63

6 111.02

3 540,59

916,50

0,00

0,00

19

Сумарні невиробничі витрати

53 973.42

51 507,80

48 990,18

46 419,75

43 795,67

42 879,17

42 879,17

20

Інші доходи

21

Інші витрати

22

Збитки попередніх періодів

23

Прибуток до виплати податку

149 713.71

153 803.56

157 958,36

162 179,02

166 466.50

169 059,67

170 749,70

24

Сумарні витрати, віднесені на прибуток

25

Прибуток від курсової різниці

26

Прибуток до оподаткування

149 713.71

153 803.56

157 958,36

162 179,02

166 466.50

169 059.67

170 749,70

27

Податок на прибуток

28

Чистий прибуток

149 713,71

153 803,56

157 958,36

162 179,02

166 466,50

169 059,67

170 749,70

Найменування

3.2013

4.2013

5.2013

6.2013

7.2013

8.2013

9.2013

1

Валовий обсяг продажів

610 030.46

614 894,93

619 798,19

624 740,54

629 722.31

634 743,81

639 805,34

2

Втрати

3

Податки з продаж

4

Чистий об'єм продаж

610 030,46

614 894,93

619 798,19

І 624 740,54

j 629 722.31

634 743,81

639 805,34

5

Латеріали і комплектуючі

223 522,61

225 305,01

І 227101,63

228 912,57

230 737.95

232 577.88

234 432,49

6

Відрядна зарплата

55 080,44

55 519,66

55 962,38

56 408,63

56 858.44

57 311,84

57 768,85

7

Сумарні прямі витрати

278 603.05

280 824,67

283 064.01

І 285 321,20

І 287 596.39

289 889,73

292 201,35

8

Валовий прибуток

331 427.41

334 070,25

336 734,18

339 419,34

342 125,92

344 854,08

347 604,00

9

Податок на майно

10

Адміністративні витрати

5 681,20

5 726,50

5 772,17

5 818,19

5 864,59

5 911,35

5 958,49

11

Виробничі витрати

1 583,29

1 595,91

1 608,64

1 621,46

1 634,39

1 647,43

1 660,56

12

Маркетингові витрати

3 259.70

3 285,70

3 311.90

3 338,31

3 364.93

3 391,76

3 418.81

13

Зарплата адміністративного персоналу

68 850.55

69 399,58

69 952,98

70 510,79

71 073,06

71 639,80

72211,07

14

Зарплата виробничого персоналу

29 070.23

29 302,04

29 535.70

29 771,22

30 008.62

30 247,92

30489,12

15

Зарплата маркетингового персоналу

7 650,06

7 711,06

7 772,55

7 834,53

7 897,01

7 959,98

8 023,45

16

Сумарні постійні витрати

116 095,04

117 020,79

117 953,93

118 894,52

119 842.60

120 798,24

121 761,50

17

Амортизація

42 879.17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879.17

42 879,17

42 879,17

18

Відсотки по кредитах

19

Сумарні невиробничі витрати

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

42 879,17

20

Інші доходи

175 901,08

177 645,66

179 404.16

181 176,68

182 963,33

21

Інші витрати

22

Збитки попередніх періодів

172 453,20

174 170,29

175 901,08

177 645,66

179 404,16

181 176,68

182 963,33

23

Прибуток до виплати податку

24

Сумарні витрати, віднесені на прибуток

172 453,20

174 170,29

175 901,08

177 645,66

179 404,16

181 176,68

182 963,33

25

Прибуток від курсової різниці

26

Прибуток до оподаткування

27

Податок на прибуток

28

Чистий прибуток

172 453,20

174 170,29

175 901,08

177 645,66

179 404,16

181 176,68

182 963,33

Найменування

3.2013

4.2013

5.2013

6.2013

7.2013

8.2013

9.2013

1

Валовий обсяг продажів

644 907,24

650 049,82

655 233,41

1 997 216,76

2 045 377,02

2 094 698,61

2 145 209,52

2

Втрати

3

Податки з продаж

4

Чистий об'єм продаж

644 907,24

650 049,82

655 233,41

1 997 216,76

2 045 377,02

2 094 698,61

2 145 209,52

5

Латеріали і комплектуючі

236 301,89

238 186,19

240 085,52

731 804,61

749 451,12

767 523,15

786 030,97

6

Відрядна зарплата

58 229,51

58 693,84

59 161,87

180 331,29

184 679,75

189 133,06

193 693,75

7

Сумарні прямі витрати

294 531,40

296 880,04

299 247,40

912 135,91

934 130,87

956 656,21

979 724,72

8

Валовий прибуток

350 375,84

353 169,79

355 986,01

1 085 080,85

1 111 246,15

1 138 042,40

1 165 484,80

9

Податок на майно

10

Адміністративні витрати

6 006,01

6 053,90

6 102,17

18 600,03

19 048,55

19 507,88

19 978,29

11

Виробничі витрати

1 673,81

1 687,15

1 700,61

5 183,62

5 308,61

5 436,62

5 567,72

12

Маркетингові витрати

3 446,07

3 473,55

3 501,25

10 672,15

10 929,50

11 193,05

11 462,95

13

Зарплата адміністративного персоналу

72 786,89

73 367,30

73 952,34

225 414,12

230 849,68

236416,32

242 117,19

14

Зарплата виробничого персоналу

30 732,24

30 977,31

31 224,32

95 174,85

97 469,87

99 820,22

102 227,26

15

Зарплата маркетингового персоналу

8 087,43

8 151,92

8 216,93

25 046,01

25 649,96

26 268,48

26 901,91

16

Сумарні постійні витрати

122 732,44

123 711,13

124 697,62

380 090,78

389256,17

398 642,57

408 255,31

17

Амортизація

42 879,17

42 879,17

42 879,17

128 637,50

128 637,50

128 637,50

128 637,50

18

Відсотки по кредитах

19

Сумарні невиробничі витрати

42 879,17

42 879,17

42 879,17

128 637,50

128 637,50

128 637,50

128 637,50

20

Інші доходи

21

Інші витрати

22

Збитки попередніх періодів

23

Прибуток до виплати податку

184 764,23

186 579,49

188 409,22

576 352,57

593 352,48

610 762,33

628 591,98

24

Сумарні витрати, віднесені на прибуток

25

Прибуток від курсової різниці

26

Прибуток до оподаткування

184 764,23

186 579,49

188 409,22

576 352,57

593 352,48

610 762,33

628 591,98

27

Податок на прибуток

28

Чистий прибуток

184 764,23

186 579,49

188 409,22

576 352,57

593 352,48

610 762,33

628 591,98

Розробка плану грошових надходжень та виплат здійснює вплив на прогнозовані потоки платежів по відношенню до кредитних інститутів та інвесторів, дозволяє контролювати ліквідність, а також ініціює розробку та реалізацію відповідних організаційних та фінансово-економічних заходів щодо збалансування платіжних ресурсів.

Прогноз грошових потоків по проекту традиційно формується з наступних грошових потоків:

  • – грошовий потік по операційній діяльності – характеризується грошовими виплатами постачальникам сировини та матеріалів; заробітної плати персоналу у виробничому процесі, а також здійснюючому управління цим процесом; податкових платежів підприємства в бюджети всіх рівнів та позабюджетні фонди та інші виплати, що пов'язані зі здійсненням операційного процесу. Одночасно цей вид грошового потоку відображає надходження грошових коштів від покупців продукції, від податкових органів в порядку здійснення перерахунку надлишково сплачених сум та деякі інші платежі, передбачені міжнародними та національними стандартами обліку;
  • – грошовий потік по інвестиційній діяльності – характеризує платежі та надходження грошових коштів, пов'язані зі здійсненням реального та фінансового інвестування, продажу основних засобів та нематеріальних активів тощо;
  • – грошовий потік по фінансовій діяльності – характеризує надходження та виплати грошових коштів, пов'язаних з залученням додаткового акціонерного та пайового капіталу, отриманням довго та короткострокових кредитів та позичок, сплатою в грошовій формі дивідендів та процентів по внескам та деякі інші грошові потоки, пов'язані зі здійсненням зовнішнього фінансування господарської діяльності підприємства.

Всі три види діяльності формують єдину суму грошових коштів підприємства, нормальне функціонування якого неможливе без постійного надходження грошових потоків з однієї сфери в іншу.

Платоспроможність інвестиційного проекту визначається алгебраїчною сумою цих трьох грошових потоків.

Здійснення проекту можливо тільки при наявності позитивної суми перерахованих грошових потоків, зведених у сумарний грошовий потік по проекту й представлених наростаючим підсумком (як баланс готівки на кінець періоду).

Прогноз грошових потоків по проекту представлений у таблиці 8.2.

Таблиця 8.2

Найменування

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

6.2012

7.2012

1

Надходження від продаж

660 223,06

665 487,77

670 794,47

676 143,48

681 535,14

686969,80

2

Витрати на матеріали і комплектуючі

241 913,79

243 842,85

245 787,29

247 747,23

249 722,80

251 714,12

3

Витрати на відрядну заробітну плату

36 287,07

36 576,43

36 868.09

37 162,08

37 458,42

37 757,12

4

Сумарні прямі витрати

278 200,86

280 419,28

282 655,38

284 909,31

287 18132

28947134

5

Спільні витрати

11 300,00

11 390,11

11 480,93

11 572,48

11 664,77

11 757,78

11 85134

6

Витрати на персонал

69 000,00

69 550,22

70 104,82

70 663.84

71 22733

71 79530

72 367,81

7

Сумарні постійні витрати

80 300,00

80 940,32

81 585,75

82 236,33

82 892,09

83 553,09

84 219,35

8

Вкладення в короткострокові коштовні папери

9

Доходи по короткострокових коштовних паперах

10

Інші надходження

11

Інші виплати

12

Податки

25 461,00

37 170,62

107 185,24

108 039,95

108 901,48

109 769,87

110 645,19

13

Кеш-фло від операційної діяльності

-105 761,00

263 911,25

196 297,51

197 862,81

199 440,59

201 030,96

202 634,01

14

Витрати на придбання активів

2 572 750,00

15

Інші витрати підготовчого періоду

16

Надходження від реалізації активів

17

Придбання прав власності (акцій)

18

Продаж прав власності

19

Доходи від інвестиційної діяльності

20

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

2 572 750.00

21

Власний (акціонерний) капітал

22

Позики

2 226 340,25

23

Виплати в погашення позик

239 070,38

173 626,97

177409,90

181 25335

185 158,19

189 12531

24

Виплати відсотків по позиках

27 829,25

24 840,87

22 670,54

20452,91

18 18735

15 872,77

13 508,70

25

Лізингові платежі

26

Виплати дивідендів

27

Кеш-фло від фінансової діяльності

2 198 511,00

-263 911,25

-196 297,51

-197 862,81

-199 440,60

-201 030,9ί

-202 634,01

28

Баланс готівки на початок період

480 000,00

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

29

Баланс готівки на кінець періоду

0,00

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

-0,01

Найменування

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1.2013

2.2013

1

Надходження від продаж

692 447,79

697 969,47

703 535,17

709 14536

714 800,08

720 500,00

726245,37

2

Витрати на матеріали і комплектуючі

253 721,33

255 744,34

257 783,88

259 839,48

261911,48

264 000,00

266 105,17

3

Витрати на відрядну заробітну плату

38 058,30

38 361,68

38 667,58

38 975,92

39 286,72

39 600,00

39915,78

4

Сумарні прямі витрати

291 779,53

294 10632

296451,46

298 815,41

301 19830

303 600,00

30602035

5

Спільні витрати

11 946,05

12 04131

12 137,32

12 234,11

12 331,67

12 430,00

12 529,12

6

Витрати на персонал

72 944,88

73 526,55

74 112,87

74 703,85

75 299,55

75 900,00

76 505,24

7

Сумарні постійні витрати

84 890,93

85 567,86

86 250,19

86 937,96

87 631,32

88 330,00

89 03436

8

Вкладення в короткострокові коштовні папери

9

Доходи по короткострокових коштовних паперах

10

Інші надходження

11

Інші виплати

12

Податки

111 527,49

112416,83

113 313,36

114 216,83

115 127,61

116 045,66

116 971,02

13

Кеш-фло від операційної діяльності

204 249,84

205 878,36

207 520,36

209 175,06

210 843,05

212 5243,34

214 219,04

14

Витрати на придбання активів

15

Інші витрати підготовчого періоду

16

Надходження від реалізації активів

17

Придбання прав власності (акцій)

18

Продаж прав власності

19

Доходи від інвестиційної діяльності

20

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

21

Власний (акціонерний) капітал

22

Позики

23

Виплати в погашення позик

193 15539

197 249,93

201 40935

205 634,47

209 926,53

73 320,36

0,00

24

Виплати відсотків по позиках

11 094,26

8 628.63

6 111,02

3 540,39

916,50

0,00

0,00

25

Лізингові платежі

26

Виплати дивідендів

27

Кеш-фло від фінансової діяльності

-204 249,85

-205 878.56

-207 52037

-209 175.06

-210 843.05

-73 320,36

0,00

28

Баланс готівки на початок період

-0,01

-0,01

-0,01

-0,02

-0.01

-0,02

139 203.97

29

Баланс готівки на кінець періоду

-0,01

-0,01

-0,02

-0,01

-0,02

139 203,37

353 423,31

Найменування

3.2013

4.2013

5.2013

6.2013

7.2013

8.2013

9.2013

1

Надходження від продаж

732 036,55

737 873,91

743 757,82

749 688,65

755 666,78

761 69237

767 766,41

2

Витрати на матеріали і комплектуючі

268 227,13

270 366,01

272 521,95

274 695,08

276 88534

279 093,46

281 318,99

3

Витрати на відрядну заробітну плату

40 234,07

40 554,90

40 878,29

41 204,26

41 532,83

41 864,02

42 197,85

4

Сумарні прямі витрати

308 461,10

310920,92

313 400,24

315 89934

318 41837

320957,48

323 516,84

5

Спільні витрати

12 629,03

12 729,73

12 831,24

12 933,56

13 036,69

ІЗ 140,65

13 245.44

6

Витрати на персонал

77 115,30

77 730,23

78 350,06

78 974,84

79 604,59

80 23937

80 87931

7

Сумарні постійні витрати

89 744,33

90 459,96

91 181,30

91 908,40

92 64139

93 380,02

94 124,65

8

Вкладення в короткострокові коштовні папери

9

Доходи по короткострокових коштовних паперах

10

Інші надходження

11

Інші виплати

12

Податки

117 903,76

118 843,95

119 791,62

120 746,86

121 709,71

122 68034

123 65831

13

Кеш-фло від операційної діяльності

215 927,26

217 649.09

219 384,65

221 134,06

222 897,41

224 674,83

226466,42

14

Витрати на придбання активів

15

Інші витрати підготовчого періоду

16

Надходження від реалізації активів

17

Придбання прав власності (акцій)

18

Продаж прав власності

  • 19
  • 20

Доходи від інвестиційної діяльності

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

21

Власний (акціонерний) капітал

22

Позики

23

Виплати в погашення позик

24

Виплати відсотків по позиках

25

Лізингові платежі

26

Виплати дивідендів

27

Кеш-фло від фінансової діяльності

28

Баланс готівки на початок період

353 423,01

569 350,27

786 999,36

1 006 384,01

1227 518,07

1450 415,48

1 675 090,31

29

Баланс готівки на кінець періоду

569 350,27

786 999,36

1 006 384,01

1227518,07

1 450415,48

1 675 090,31

1 901 556,72

Найменування

10.2013

11.2013

12.2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1

Надходження від продаж

773 888,69

780059,79

786 280,09

2 396 660,11

2 454 452,43

2 513 638,33

2 574 251,42

2

Витрати на матеріали і комплектуючі

283 56237

285 823,43

288 102,63

878 165,54

899 341,35

921 027,79

943 237,16

3

Витрати на відрядну заробітну плату

42 534,34

42 873,51

43 215,39

131 724,83

134 901,20

138 154,17

141 485,57

4

Сумарні прямі витрати

326 096,61

328 696,95

331 318,02

1 009 890,37

1 034 242,55

1 059 181,95

1 084 722,74

5

Спільні витрати

13 351,06

13 457,52

13 564,83

41 346,96

42 343,99

43 365,06

44 410,75

6

Витрати на персонал

81 524,15

82 174,34

82 829,51

252 472,59

258 560,64

264 795,49

271 180,68

7

Сумарні постійні витрати

94 875,11

95 631,76

96 394,34

293 819,55

300 904,63

308 160,55

315 591,43

8

Вкладення в короткострокові коштовні папери

9

Доходи по короткострокових коштовних паперах

10

Інші надходження

11

Інші виплати

12

Податки

124 644.58 125 638,51

126 640,37

386 012,48

395 320,67

404 853,31

414 613,821

13

Кеш-фло від операційної діяльності

228 27239! 230 092,57

231 927,36

706937,71

723 984,58

741 442,52

759 321,44

14

Витрати на придбання активів

15

Інші витрати підготовчого періоду

16

Надходження від реалізації активів

17

Придбання прав власності (акцій)

18

Продаж прав власності

19

Доходи від інвестиційної діяльності

20

Кеш-фло від інвестиційної діяльності

21

Власний (акціонерний) капітал

22

Позики

23

Виплати в погашення позик

24

Виплати відсотків по позиках

25

Лізингові платежі

26

Виплати дивідендів

27

Кеш-фло від фінансової діяльності

28

Баланс готівки на початок період

1901556,72

2129829.02

2359921,58

2591848.94

3298786,64

4022771.23

4764 213.75

29

Баланс готівки на кінець періоду

2129829,02

2359921,58

2591848,94

3298786,64

4022771,23

4764213,75)

5523535,18

Аналіз руху грошових коштів дає можливість зробити більш обгрунтовані висновки про тс, в якому обсязі та з яких джерел відбулося надходження на підприємство грошових коштів та які основні напрямки їх використання; чи достатньо власних коштів підприємства для здійснення інвестиційної діяльності; чим пояснюються розбіжності величини одержаного прибутку та нарахування грошових коштів тощо.

Аналізуючи таблицю можна зробити висновок, що грошовий потік від операційної діяльності починаючи з 2 міс. 2012 р. генерує позитивний грошовий потік, який є ординарним та наступні місяці його величина зростає. Від'ємний грошовий потік від інвестиційної діяльності починається придбанням активів на суму 2 572 750,00 грн. в 1 міс 2012 р., та повністю погашається в 1 кв. 2013 р., що свідчить про рентабельність проекту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >