< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунковий баланс

До складу фінансового плану входить також баланс активів та пасивів інвестиційного проекту.

Баланс активів та пасивів інвестиційного проекту складається з метою оцінки тих видів активів, в які спрямовуються грошові кошти та тих видів пасивів, за рахунок яких планується фінансувати придбання чи створення цих активів. Серед активів балансу виділяють поточні активи – як найбільш мобільну частину коштів, запаси та фіксовані активи. В пасиві відображено власні та позикові кошти, причому важливе значення має їх структура та зміна протягом запланованого періоду.

Дані про потребу даного проекту в фінансових коштах, цільове призначення цих коштів, а також джерела фінансування проекту, що плануються, наведені в таблиці 8.3.

Як видно з наведених розрахунків, протягом усього проектного періоду умова позитивності балансу готівки на кінець періоду виконується.

Баланс

Таблица 8.3

Найменування

1.2012

2.2012

3.2012

4.2012

5.2012

6.2012

7.2012

1

Грошові кошти

0,00

-0,01

-0.01

-0.01

-0,01

-0.01

-0.01

2

Рахунки до отримання

3

Сировина, матеріали і комплектуючі

4

Незавершене виробництво

5

Запаси готової продукції

6

Банківські вклади і коштовні папери

7

Короткострокові передплачені витрати

1 883,33

8

Сумарні поточні активи

1 883.33

-0,01

-0.01

-0.01

-0.01

-0.01

-0,01

9

Основні засоби

2 572 750.00

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750,00

2 572 750,00

10

Накопичена амортизація

42 879,17

85 758.33

128 637,50

171 516,67

214 395.83

257275,00

11

Залишкова вартість основних засобів:

2 572 750.00

2 529 870.83

2 486 991,67

2 444 112.50

2 401 233,33

2 358 354,17

2 315 475,00

12

Земля

13

Будівлі і споруди

14

Устаткування

2 572 750.00

2 529 870.83

2 486 991,67

2 444 112,50

2 401 233,33

2 358 354.17

2 315 475,00

13

Передплачені витрати

16

Інші активи

17

Інвестиції до основних фондів

18

Інвестиції в коштовні папери

19

Майно в лізингу

20

СУМАРНИЙ АКТИВ

2 574 633,13

2 529 870,83

2 486 991,66

2 444 112,49

2 401 233,32

2 358 354,16

2 315474,99

21

Відстрочені податкові платежі

67 819,86

68 360,67

68 905,78

69 455,25

70009,09

70 567.36

22

Короткострокові позики

2 153 019,89

1 987 269.87

1 813 642,90

1 636 233.00

1 454 979.65

1 269 821,46

1 080 696,15

23

Рахунки до оплати

24

Отримані аванси

23

Сумарні короткострокові зобов'язання

2 153 019.89

2 055 089.73

1 882 003.57

1 705 138.78

1 524 434,90

1 339 830.55

1 151 263.51

26

Довгострокові позики

73 320.36

27

Звичайні акції

28

Привілейовані акції

29

Капітал внесений понад номінал

30

Резервні фонди

31

Додатковий капітал

480 000,00

480 000.00

480 000.00

480 000,00

480 000,00

480 000.00

480 000.00

32

Нерозподілений прибуток

-131 706.92

-5 218.90

124 988.09

258 973,71

396 798.42

538 523.61

684 211.49

33

Сумарний власний капітал

348 293.08

474 781.10

604 988,09

738 973.71

876 798.42

1 018 523,61

1 164 211.49

34

СУМАРНИЙ ПАСИВ

2 574 633,33

2 529 870,83

2 486 991,66

2 444 112,49

2 401 23332

2 358 354.161

2 315 474.991

Найменування

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1.2013

2.2013

1

Грошові кошти

-0,01

-0,01

-0,02

-0,01

-0,02

139 203,97

353 423.01

2

Рахунки до отримання

3

Сировина, матеріали і комплектуючі

4

Незавершене виробництво

5

Запаси готової продукції

6

Банківські вклади і коштовні папери

7

Короткострокові передплачені витрати

8

Сумарні поточні активи

-0,01

-0,01

-0,02

-0,01

-0,02

139 203,97

353 423.01

9

Основні засоби

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750.00

2 572 750.00

10

Накопичена амортизація

300 154,17

343 033,33

385 912,50

428 791,67

471 670.83

514 550,00

557 429.17

11

Залишкова вартість основних засобів:

2 272 595,83

2 229 716,67

2 186 837,50

2 143 958,33

2 101 079,17

2 058 200,00

2 015 320.83

12

Земля

13

Будівлі і споруди

14

Устаткування

2 272 595,83

2 229 716,67

2 186 837.50

2 143 958,33

2 101 079,17

2 058 200.00

2 015 320.83

13

Передплачені витрати

16

Інші активи

17

Інвестиції до основних фондів

18

Інвестиції в коштовні папери

19

Майно в лізингу

20

СУМАРНИЙ АКТИВ

2 272 595,82

2 229 716,65

2 186 837,48

2 143 95832

2 101 079,15

2 197 403,97

2 368 743.84

21

Відстрочені податкові платежі

71 130,07

71 697,27

72 268,99

72 845,28

73 426.16

74 011,67

74 601.85

22

Короткострокові позики

887 540,56

690 290.63

488 881.38

283 246.91

73 320.36

23

Рахунки до оплати

24

Отримані аванси

23

Сумарні короткострокові зобов'язання

958 670,63

761 987,90

561 150,37

356 092,19

146 746,52

74 011,67

74 601.85

26

Довгострокові позики

27

Звичайні акції

28

Привілейовані акції

29

Капітал внесений понад номінал

30

Резервні фонди

31

Додатковий капітал

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

32

Нерозподілений прибуток

833 925,19

987 728,75

1 145 687,11

1 307 866,13

1 474 332,63

1 643 392.30

1 814 142.00

33

Сумарний власний капітал

1 313 925,19

1 467 728,75

1 625 687,11

1 787 866,13

1 954 332.63

2 123 392,30

2 294 142.00

34

СУМАРНИЙ ПАСИВ

2 272 595,82

2 229 716,65

2 186 837,48

2 143 95832

2 101 079,15

2 197403,97

2 368 743,84


Найменування

8.2012

9.2012

10.2012

11.2012

12.2012

1.2013

2.2013

1

Грошові кошти

3.2013

4.2013

5.2013

6.2013

7.2013

8.2013

9.2013

2

Рахунки до отримання

569 350,27

786999,36

1 006 384,01

1 227 518,07

1 450 415,48

1 675 090.31

1 901 556,72

3

Сировина, матеріали і комплектуючі

4

Незавершене виробництво

5

Запаси готової продукції

6

Банківські вклади і коштовні папери

7

Короткострокові передплачені витрати

8

Сумарні поточні активи

9

Основні засоби

569 350.27

786 999,36

1 006 384,01

1 227 518.07

1 450415,48

1 675 090.31

1 901 556,72

10

Накопичена амортизація

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750,00

2 572 750.00

2 572 750.00

2 572 750,00

11

Залишкова вартість основних засобів:

600 308,33

643 187,50

686 066,67

728 945,83

771 825,00

814 704,17

857 583,33

12

Земля

1 972 441,67

1 929 562,50

1 886 683,33

1 843 804,17

1 800 925,00

1 758 045,83

1 715 166,67

13

Будівлі і споруди

14

Устаткування

13

Передплачені витрати

1 972 441,67

1 929 562,50

1 886 683,33

1 843 804,17

1 800 925,00

1 758 045,83

1 715 166,67

16

Інші активи

17

Інвестиції до основних фондів

18

Інвестиції в коштовні папери

19

Майно в лізингу

20

СУМАРНИЙ АКТИВ

21

Відстрочені податкові платежі

2 541 791,93

2 716 561,86

2 893 06734

3 071 322,23

3 251 340,48

3 433 136,14

3 616 72339

22

Короткострокові позики

75 196,73

75 796.36

76 400,77

77 010,00

77 624,09

78 243,08

78 867,00

23

Рахунки до оплати

24

Отримані аванси

23

Сумарні короткострокові зобов'язання

26

Довгострокові позики

75 196,73

75 796.36

76 400.77

77 010,00

77 624,09

78 243.08

78 867,00

27

Звичайні акції

28

Привілейовані акції

29

Капітал внесений понад номінал

30

Резервні фонди

31

Додатковий капітал

480 000,00

480 000.00

480 000,00

480 000,00

480 000.00

480 000,00

480 000,00

32

Нерозподілений прибуток

1 986 595.20

2 160 765.49

2 336 666,57

2 514 31233

2 693 716.39

2 874 893,06

3 057 856.39

33

Сумарний власний капітал

2 466 595,20

2 640 765.49

2 816 666,57

2 994 31233

3 173 71639

3 354 893,06

3 537 856.39

34

СУМАРНИЙ ПАСИВ

2 541 791,93

2 716 561.86

2 893 06734

3 071 32233

3 251 340,48

3 433 136,14

3 616 723391

Найменування

10.2013

11.2013

12.2013

1 кв. 2014

2 кв. 2014

3 кв. 2014

4 кв. 2014

1

Грошові кошти

2 129 829,02

2 359 921,58

2 591 848,94

3 298 786,64

4 022 771,23

4 764 213,75

5 523 535.18

2

Рахунки до отримання

3

Сировина, матеріали і комплектуючі

4

Незавершене виробництво

5

Запаси готової продукції

6

Банківські вклади і коштовні папери

7

Короткострокові передплачені витрати

8

Сумарні поточні активи

2 129 829,02

2 359 921,58

2 591 848,94

3 298 786,64

4 022 771,23

4 764 213,75

5 523 535.18

9

Основні засоби

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750,00

2 572 750,00

10

Накопичена амортизація

900 462,50

943 341,67

986 220,83

1 114 858,33

1 243 495,83

1 372 133.33

1 500 770,83

11

Залишкова вартість основних засобів:

1 672 287,50

1 629 408,33

1 586 529,17

1 457 891,67

1 329 254,17

1 200 616.67

1 071 979,17

12

Земля

13

Будівлі і споруди

14

Устаткування

1 672 287,50

1 629 408,33

1 586 529,17

1 457 891,67

1 329 254,17

1 200 616,67

1 071 979,17

13

Передплачені витрати

16

Інші активи

17

Інвестиції до основних фондів

18

Інвестиції в коштовні папери

19

Майно в лізингу

20

СУМАРНИЙ АКТИВ

3 802 116,52

3 989 329,91

4178 378,11

4 756 67831

5 352 02539

5 964 830,42

6 595 51435

21

Відстрочені податкові платежі

79 495,89

80 129,81

80 768.77

82 716,40

84 711,00

86 753,70

88 845,65

22

Короткострокові позики

23

Рахунки до оплати

24

Отримані аванси

23

Сумарні короткострокові зобов'язання

79 495,89

80 129,81

80 768,77

82 716,40

84 711,00

86 753,70

88 845,65

26

Довгострокові позики

27

Звичайні акції

28

Привілейовані акції

29

Капітал внесений понад номінал

30

Резервні фонди

31

Додатковий капітал

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

480 000,00

32

Нерозподілений прибуток

3 242 620,62

3 429 200,11

3 617 609,33

4 193 961,91

4 787 314,39

5 398 076,72

6 026 668,70

33

Сумарний власний капітал

3 722 620,62

3 909 200,11

4 097 609,33

4 673 961,91

5 267 314,39

5 878 076,72

6 506 668,70

34

СУМАРНИЙ ПАСИВ

3 802 116,52

3 989 329,91

4 178 378,11

4 756 67831

5 352 02539

5 964 830,42

6 595 51435

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >