< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аналіз надзвичайних ситуацій техногенного характеру в 2014 році

У 2014 році зареєстровано 74 надзвичайні ситуації техногенного характеру, що на 1,3% менше порівняно 2013 роком (табл. 2.1).

Унаслідок цих НС загинуло 239 осіб (з них 31 дитина) та 187 осіб (з них 15 дітей) – постраждало. Порівняно із 2013 роком кількість загиблих в НС техногенного характеру збільшилася на 33%, а постраждалих – зменшилася на 34,4% (у 2013 році в 75 НС техногенного характеру загинуло 180 осіб та 285 – постраждало).

Збільшення кількості загиблих сталося через зростання їх частки в НС державного і регіонального рівнів, що зареєстровані унаслідок пожеж (вибухів) та аварій на транспорті.

За масштабами надзвичайні ситуації техногенного характеру, що виникли у 2014 році, розподілилися на:

  • • державного рівня – 4;
  • • регіонального рівня – 6;
  • • місцевого рівня – 38;
  • • об'єктового рівня – 26.

Найбільшої загрози життю і здоров'ю людей завдають та найбільш трагічні наслідки мають НС на транспорті, особливо на автомобільному, а також НС, пов'язані із пожежами і вибухами. Так, у 2014 році спостерігається збільшення кількості загиблих в НС на транспорті та унаслідок пожеж і вибухів, загинуло 77 та 152 особи відповідно. Разом з цим, порівняно із 2013 роком, варто відмітити зменшення у 2014 році на 10% кількості НС унаслідок пожеж та вибухів у будівлях та спорудах житлового призначення, проте їх частка серед НС, пов'язаних із пожежами та вибухами, залишається найбільшою.

У 2014 році, порівняно із 2013 роком, зареєстровано зростання кількості НС на системах життєзабезпечення (у 2013 році НС на системах життєзабезпечення зареєстровано не було). Найбільш масштабними з них були НС на системах водопостачання у Донецькій області, де унаслідок бойових дій у червні 2014 року без водопостачання залишилось близько 1,5 млн. осіб.

Ще однією негативною рисою 2014 року є збільшення на 55% кількості НС, пов'язаних із пожежами на об'єктах та спорудах виробничого призначення, у тому числі на вугледобувних підприємствах, транспорті тощо. Ця тенденція простежується загалом у статистиці пожеж: так упродовж минулого року кількість пожеж на підконтрольних органам державного нагляду у сфері пожежної та техногенної безпеки підприємствах, в організаціях, закладах, збільшилась на 30,3% (2528 пожеж).

Необхідно зазначити, що впродовж останніх 10 років (за винятком 2010 року) на території держави спостерігалась стабільна тенденція до щорічного зменшення кількості пожеж на таких об'єктах. На теперішнє зростання кількості пожеж певною мірою вплинули зміни в законодавстві щодо суттєвого обмеження контрольно-наглядових функцій, послаблення законодавчої і нормативно-правової бази у сфері повноважень органів управління, у тому числі – тимчасова заборона проведення планових та позапланових перевірок органів влади та місцевого самоврядування, об'єктів та суб'єктів господарювання без дозволу Кабінету Міністрів України.

Як свідчить статистика, за умови невжиття інших, нових сучасних дієвих механізмів здійснення контролю за реалізацією державної політики у сфері пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту, відсутність нагляду за дотриманням вимог пожежної та техногенної безпеки безпосередньо на об'єктах та у відомчих організаціях призводить до вкрай негативного результату.

У 2014 році в Україні, за виключенням тимчасово окупованих територій Автономної Республіки Крим зареєстровано 68879 пожеж, якими нанесено прямих збитків на суму близько 1,5 млрд. грн. У вогні загинуло 2246 людей, у тому числі 74 дитини; отримали травми 1450 людей, з яких 107 – діти. Порівняно з 2013 роком кількість пожеж збільшилася на 17,3%, а кількість завданих матеріальних збитків – у 2 рази.

За рештою видів НС техногенного характеру у 2014 році спостерігається зменшення їх кількості.

Головними причинами виникнення НС техногенного характеру були порушення правил дорожнього руху, незадовільний технічний стан виробничих об'єктів, ігнорування вимог пожежної безпеки та інших норм і стандартів у промисловості, будівництві, комунальному господарстві, транспорті та в інших галузях.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >