< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Основні уражаючі фактори НС та їх параметри

Кожна надзвичайна ситуація характерна своїми уражаючими факторами – специфічними ноксосферними (від англ. noxious – шкідливий) чинниками життєвого середовища, які за певних умов (у надзвичайній ситуації) здатні спричинити загибель людей або нанести шкоду системам життєзабезпечення, спричиняючи при цьому значні матеріальні збитки.

Уражаючі фактори, в свою чергу, вимірюють і оцінюють за певними параметрами ураження, кожен з яких має своє позначення, свою фізичну одиницю вимірювання і свій критерій оцінювання (табл. 2.3).

За походженням уражаючі фактори поділяють на: 1) фізичні (ударна повітряна хвиля, гідродинамічна хвиля прориву, сейсмічна хвиля тощо); 2) хімічні (шкідливі речовини і матеріали, що негативно впливають на організм людини, фауну і флору тощо); 3) біологічні (хвороботворні бактерії, віруси, заразні хвороби тварин і рослин тощо); 4) соціально- політичні (конфліктні ситуації на міжнаціональному, міжетнічному, расовому ґрунті, повстання, революції, страйки, тероризм тощо); 5) воєнні (холодна зброя, вогнепальна зброя, зброя масового ураження тощо).

За черговістю впливу на людину і довкілля уражаючі фактори поділяють на первинні (прямої дії), вторинні (побічної дії) і залишкові. Наприклад, при аварії, що виникла в результаті вибуху газоповітряної суміші, первинним уражаючим фактором для людей є повітряна ударна хвиля і уламки зруйнованих нею споруд і конструкцій, вторинним уражаючим фактором можуть бути висока температура і отруйні речовини, що виділяються в результаті можливого займання і пожежі в осередку ураження.

Уражаючі фактори НС утворюють зону можливого ураження – територію, на якій внаслідок дії уражаючих параметрів виникає загроза життю або здоров'ю людей та заподіяння матеріальних втрат. З фізичної точки зору, зона можливого ураження – це та зона, де в умовах надзвичайної ситуації в найбільшій мірі проявляють свій уражаючий вплив на людину, довкілля та матеріальні цінності некеровані потоки речовини, енергії та інформації.

В графічному зображенні (на плані, карті місцевості) зона можливого ураження має певну форму, яка залежить від особливостей даної НС. Приміром, зона можливого ураження при вибухах має форму кола, при аваріях з викидом радіоактивних речовин – еліпса, при аваріях з викидом небезпечних хімічних речовин – кола або сектора кола.

Таблиця 2.3

Техногенні небезпеки, їх уражаючі фактори і параметри

Небезпека

Уражаючий фактор

Уражаючий параметр

Позначення

Од. виміру

Критерій (для людини)

Вибухова

Повітряна ударна хвиля

Надлишковий тиск у фронті ударної хвилі

Тривалість фази стиснення

Імпульс фази стиснення

Розлітання осколків

Маса осколка

Швидкість розлітання осколків

Пожежна

Теплове випромінювання полум'я

Інтенсивність теплового випромінювання (щільність теплового потоку)

Тепловий імпульс (доза теплового випромінювання)

Екстремальне нагрівання повітря

Температура повітря

°С

Зміна складу повітря

Концентрація продуктів горіння у повітрі (СО, СО,)

%

Концентрація кисню в повітрі

%

Показник ослаблення світла димом

Токсична (викиди СДЯР)

Хімічне забруднення середовища і поверхонь

Концентрація небезпечної хімічної речовини в середовищі

мг/л, мг/кг

Щильність хімічного зараження поверхні

мг/м

Радіаційна

Проникаюча радіація

Еквівалентна доза опромінення

Зв

1 мЗв/рік

Потужність експозиційної дози випромінювання

мкР/год

30 мкР/год

Радіоактивне забруднення

Щільність радіоактивного забруднення

Бк/м2

Концентрація радіоактивного забруднення

Бк/м3

Прорив гідротехнічних споруд

Хвиля прориву

Енергія хвилі прориву

Дж

Швидкість руху фронту хвилі прориву

м/с

Швидкість руху гребня хвилі прориву

м/с

Глибина хвилі прориву

м

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >