< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'ємно-планувальні рішення сховищ

Сховища – підземні споруди, тож їх слід розташовувати в підвальних або цокольних поверхах будівель і споруд. Протирадіаційні укриття (ПРУ) можливо розташовувати не лише в підвальних або цокольних поверхах, але й на перших поверхах виробничих і допоміжних будівель підприємств, лікувальних закладів, громадських і житлових будівель. На поверхах вище першого, влаштовувати ПРУ не доцільно через складність у забезпеченні необхідного ступеню радіоактивного захисту.

У сховищах слід передбачати такі основні приміщення:

 • • приміщення для укриття людей, що переховуються;
 • • пункт управління (може бути відсутній);
 • • медичний пункт (може бути відсутній).

У сховищах слід передбачати також допоміжні приміщення:

 • • фільтровентиляційне приміщення (ФВП);
 • • приміщення для захищеної дизель-електростанції (ДЕС);
 • • санітарні вузли;
 • • приміщення для зберігання продовольства;
 • • станція перекачки фекальних вод (може бути відсутня);
 • • тамбури-шлюзи;
 • • тамбури.

В захисних спорудах перебування людей передбачається на одно-, двох- або трьохярусних лавах (нарах). Місткість захисних споруд визначається сумою місць для сидіння (на першому ярусі) і лежання (на другому і третьомуярусах) і приймається для сховищ, як правило, не менше 150 осіб.

При проектуванні приміщень, пристосованих під захисні споруди, необхідно передбачати більш економічні об'ємно- планувальні та конструктивні рішення. Габарити приміщень слід призначати мінімальними, які забезпечують дотримання вимог щодо ефективного використання вказаних приміщень у мирний час для господарчих потреб.

Основні приміщення сховищ

Приміщення для укриття людей. Норму площі підлоги основного приміщення захисних споруд на одну людину приймають 0,6 м2 при одноярусному, 0,5 м2 при двоярусному і 0,4 м2 при трьохярусному розташуванні лав. При цьому для сховищ внутрішній об'єм приміщення має бути не менше ніж 1,5 м3 на одну людину.

При облаштуванні основного приміщення для захисту людей на випадок НС беруть до уваги такі вимоги:

 • • висота приміщення має відповідати вимогам використання його у мирний час і бути в межах від 3,5 м до 1,85 м;
 • • розмір місця для сидіння має бути 0,45x0,45 м на одну людину, а місця для лежання – 0,55x1,8 м;
 • • висота лав першого ярусу повинна бути 0,45 м, лав другого ярусу – 1,4 м. При цьому відстаньвід лав верхнього ярусу до стелі має бути не менше 0,75 м;
 • • кількість місць для лежання має бути 20% від місткості споруди при двоярусному розміщенні лав і 30% від місткості споруди при трьохярусному розміщенні лав.

Пункт управління. На підприємствах з кількістю працюючих у найбільшій зміні не менше 600 осіб в одному зі сховищ слід передбачати приміщення для пункту управління підприємством. Загальну кількість працівників у пункті управління слід приймати до 10 осіб, при цьому норма площі на одного працюючого становить 2 м2.

Медичний пункт. В захисних спорудах на кожні 500 осіб необхідно передбачати один санітарний пост площею 2 м2, але не менше одного поста на споруду. В сховищах місткістю 900... 1200 осіб окрім санітарних постів слід передбачати медичний пункт площею 9 м2, при цьому на кожні 100 осіб понад 1200 площа медичного пункту повинна бути додатково збільшена на 1 м2.

Площа допоміжних приміщень у сховищі, де відсутні автономні джерела водопостачання, визначається із розрахунку 0,19 м2 на 1 укриту людину у сховищах місткістю 450...600 осіб, 0,15 м2 на 1 укриту людину у сховищах місткістю 900 осіб і 0,14 м2 на 1 укриту людину у сховищах місткістю 1200 і більше осіб.

ПРИКЛАД 1.

Виходячи з норм проектування захисних споруд цивільного захисту розрахуйте основні об'ємно-планувальні характеристики сховища на N=600 осіб, із розташуванням у ньому нар у два яруси (т=2), визначивши при цьому: а) площу основних приміщень; б) площу допоміжних приміщень; в) загальний об'єм сховища.

Розв'язання.

1) Площа основних приміщень сховища при розташуванні лав для лежання (нар) у два (т=2) яруси згідно із нормами становить:

2) Площа допоміжних приміщень сховища при визначеній нормами мінімальній площі 0,19 м2 на 1 переховану людину становить:

3) Об'єм основних приміщень сховища при визначеній мінімальній нормі 1,5 м3 на 1 переховану людину становить:

4) Об'єм допоміжних приміщень сховища при визначеній мінімальній нормі 0,1 м3 на 1 переховану людину становить:

5) Загальний об'єм сховища (основні приміщення плюс допоміжні приміщення) становить:

Відповідь:

ПРИКЛАД 2.

Розрахуйте у сховищі на N=1800 осіб кількість санітарних постів, а також площу санітарних постів і медичного пункту (за його наявності).

Розв'язання.

1. Згідно із чинними нормами кількість санітарних постів у сховищі на N осіб становить

Площа, зайнята цими санітарними постами, становить

2. Медичний пункт є, оскільки кількість укритих у сховищі осіб

3. Площа медичного пункту становить

Відповідь: санітарних постів 2 (площа 8 м2), медичний пункт 1 (площа 15 м2).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >