< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Об'ємно-планувальні рішення ПРУ

На відміну від сховищ до складу ПРУ входять лише приміщення для розміщення людей (основні), а також санітарні вузли, вентиляційна і кімната для зберігання верхнього забрудненого одягу (допоміжні приміщення).

В ПРУ допускається влаштовувати санітарний вузол із розрахунку забезпечення ним 50% людей. Для решти людей користування санітарними приладами слід передбачати в сусідніх із укриттям приміщеннях.

Якщо кількість людей, що переховуються у ПРУ, становить менше 20 осіб, санітарні вузли можуть бути взагалі відсутні. Натомість передбачається спеціальне вентильоване приміщення для виносної тари площею не більше 1 м2.

При використанні існуючих будівель і споруд в якості ПРУ постає питання підвищення захисних властивостей огороджуючих конструкцій цих будівель з метою досягнення необхідного ступеня протирадіаційного захисту.

Захисні властивості стін будівель, приміщення яких пристосовані під ПРУ, можна підвищити шляхом обсипки їх ґрунтом або укладанням вздовж стіни впритул до неї на висоту перекриття мішків, наповнених ґрунтом.

Захисні властивості перекриттів над приміщеннями, пристосованими під ПРУ, підвищують шляхом насипання на перекриття шару ґрунту, заздалегідь укріпивши перекриття підпорками.

Прорізи в зовнішніх стінах, які не використовуються для входу і виходу із ПРУ, повинні закладатися цегляною кладкою насухо. При цьому маса 1 м2 закладки повинна відповідати аналогічній масі зовнішньої стіни.

Вікна надземних приміщень, що використовуються в якості ПРУ, слід закладати на висотуне менше 1,7 м від рівня підлоги. В верхній частині вікна допускається залишати світловий отвір висотою 0,3 м, який повинен бути розташований вище верхнього ярусу лав (нар) не менше ніж на 0,2 м. Для попередження зараження радіоактивними опадами основних приміщень ПРУ необхідно на незакладених частинах вікон передбачати ущільнення.

Заходи щодо підвищення захисних властивостей будівлі, пристосованої під ПРУ, повинні проводитися в період переведення приміщень на режим укриття у термін, не більше ніж 12 годин.

Санітарно-технічні системи сховищ

Санітарно-технічні системи сховищ повинні забезпечувати безперервне перебування в них людей не менше двох

діб. До них відносяться: вентиляція, опалення, водопостачання, водовідведення, енергозабезпечення і зв'язок.

Система вентиляції. Вона повинна забезпечити:

  • • підтримку температурно-вологісного і газового складу повітря в допустимих межах;
  • • створення в сховищі підпору (надлишкового тиску) для попередження проникнення в сховище отруйних речовин і продуктів горіння при пожежах через нещільності в огороджуючих конструкціях;
  • • очищення повітря, яке подасться в сховище, від пилу, отруйних речовин і бактеріальних засобів;
  • • рівномірне розподілення по приміщеннях сховища свіжого повітря і видалення повітря, яке містить вуглекислий газ, тепло і вологу.

Система вентиляції сховищ, як правило, проектується на два режими: чистої вентиляції (режим І) і фільтровентиляції (режим II).

При режимі чистої вентиляції зовнішнє повітря очищається від пилу і забезпечує потрібний обмін повітря та видалення з приміщень надлишків тепла і вологи. При фільтровентиляції зовнішнє повітря, що подасться у сховище, має очищатися від газоподібних отруйних речовин, аерозолів та пилу.

У місцях можливих пожеж, катастрофічного затоплення і великої концентрації СДЯР, у захисних спорудах передбачається режим ізоляції з регенерацією повітря (режим III).

Для забезпечення роботи системи вентиляції в зазначених режимах у сховищах передбачені фільтровентиляційні комплекти ФВУ-1 і ФВУ-2.

ФВУ-1 забезпечує очищення зовнішнього повітря від пилу, радіоактивних, отруйних речовин і бактеріальних засобів.

ФВУ-2 крім того забезпечує регенерацію повітря в сховищі і очищення від оксиду вуглецю.

Кількість повітря, яку необхідно подавати в сховище, слід приймати:

• в режимі чистої вентиляції від 8 до 13 м3/год, на одну людину залежно від температури цього повітря відповідно до таблиці:

Кліматична зона

Середньомісячна температура найтеплішого місяця, °С

Кількість повітря, яке подасться

в сховище,

м3/люд.год,

1

до 20

8

2

20...25

10

3

25....40

11

• в режимі фільтровентиляції – із розрахунку 2 м3 на 1 людину. яка знаходиться її сховищі, б м 7 год. на одного працюючого) в при мішенії і пункту управління і 10 м 7год. на одного працюючого у фільтровентиляційній камері При тепловологісному розрахунку схопиш параметри зовнішнього повітря приймаються відповідно до середньомісичної температури і вологості найспекотнішого місяця.

Для очищення повітря від радіоактивного пилу використовуються протипилові пилові фільтри різної конструкції, наприклад, масляний сітчатий фильтр, змочений веретенним маслом. При проходженні повітря крізь фільтр пил прилипне до масляної плівки на сітці.

Протипилові фільтри розташовуються в спеціальному приміщенні (розширювальній камері), яка відокремлена від основних приміщень сховища.

Очищення повітря від отруйних речовин і бактеріальних "засобів здійснюється за допомогою фильтрів-поглиначів (ФП-200, ФП-300), які працюють за принципом фільтруючого протигаза. В режимі чистої вентиляції повітря в сховище надходить крізь аварійний вихід, а в режимі фільтровентиляції – крізь передтамбури.

Для захисту повітропроводів від надлишкового тиску ударної хвилі на них передбачаються противибухові пристрої. Для постачання зовнішнього повітря в сховище використовують вентилятори з електричним або електроручним приводом. Для переключення режимів роботи системи використовуються герметичні клапани з ручним або електро- ручним приводом.

Видалення повітря із сховищ здійснюється за допомогою вентиляторів. Кратність повітрообміну К у сховищі розраховується як частка від ділення кількості Q поданого у сховище повітря до загального об'єму W сховища:

Для подачі зовнішнього повітря у сховище використовуються вентилятори різних систем – з ручним або з електричним приводом. При цьому у сховищі обов'язково створюється деякий надлишок тиску повітря – підпір повітря Dр, який за числовим значенням має бути не меншим 50 Па (0,05 кПа – 5 мм вод.ст).

Підпір повітря у приміщеннях сховища розраховується (у кПа) за формулою

(10.6)

Відпрацьоване повітря (у режимах чистої вентиляції і фільтровентиляції) видаляється зі сховища через витяжні канали, у яких крім противибухових пристроїв встановлюються ще й клапани надлишкового тиску.

ПРИКЛАД 5.

Розрахуйте загальний об'єм сховища на N = 600 осіб і визначте коефіцієнт повітрообміну К у режимі "чиста вентиляція". Оцініть, чи забезпечена належна герметичність сховища, визначивши для цього надлишковий тиск (підпір) повітря Ор у сховищі.

Розв'язання.

1. Розраховуємо об'єм основних приміщень сховища при встановленій мінімальній нормі 1,5 м3 на 1 переховану людину:

(10.5)

2. Розраховуємо об'єм допоміжних приміщень сховища (у межах зони герметизації), беручи як мінімальну норму 0,1 м3 на 1 людину, що переховується:

3. Розраховуємо загальний об'єм сховища (основні приміщення плюс допоміжні приміщення):

4. Розраховуємо кількість повітря, яке подається у сховище за Режимом І (чиста вентиляція); в залежності від температури зовнішнього повітря може набувати значень у межах:

5. Кратність повітрообміну у сховищі за Режимом І (чиста вентиляція) при цьому становить:

6. Підпір повітря у сховищі при постачанні повітря за Режимом І (чиста вентиляція) дорівнює:

Оскільки отримане значення підпору повітря 0 > 0,05 кПа (або Dp>5 кгс/м2), доходимо висновку, що герметичність сховища забезпечена належним чином.

Відповідь: : герметичність сховища забезпечена належними чином.

У режимі ізоляції з регенерацією повітря газовий склад повітря в сховищі в допустимих межах здійснюється за допомогою фільтровентиляційного комплекту ФВУ-2.

Регенерація внутрішнього повітря здійснюється установками РУ-150/6, а очищення від оксиду вуглецю СО – у фільтрах ФГ-70.

Потужність засобів регенерації визначається із розрахунку постачання кисню 02 – 25 л/год. на одну людину і поглинення вуглекислого газу С02 –20 л/год. протягом 6 годин.

Система опалення. Система опалення передбачається для використання її в звичайних умовах. При заповненні сховища людьми система опалення за допомогою спеціальних пристроїв відключається.

Система водопостачання. Водопостачання сховища передбачається від зовнішньої мережі. Крім того в спеціальних резервуарах створюється дводобовий запас води з розрахунку: 3 л питноїводи і 4 л води для технічних потреб на одну людину на добу.

Система водовідведення. Розраховується на водовід- ведення 50 літрів на одну людину за розрахунковий термін перебування. Для відведення стічних вод у зовнішню мережу передбачаються станції перекачки.

На випадок виходу з ладу зовнішньої мережі водовідведення передбачається аварійний резервуар для накопичення фекалій із можливістю його очищення.

Електрозабезпечення і зв'язок. Електрозабезпечення здійснюється від зовнішньої електричної мережі, а інколи – від захищеної ДЕС. У випадках порушення електрозабезпечення передбачається аварійне освітлення (акумулятори, електроліхтарі тощо).

У сховищах передбачаються також телефони і радіотрансляційні точки для отримання й передачі інформації.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >