< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Фізичний та психомоторний розвиток дітей

Фізичний розвиток дітей

Фізичний розвиток – це динамічний процес росту (збільшення довжини і маси тіла, окремих частин тіла тощо) і біологічного дозрівання дитини в різні періоди дитинства, істотний критерій оцінки стану здоров'я і вікових норм розвитку, особливо в період раннього дитинства. Вікові періоди фізичного розвитку:

 • • від народження до 3-річного віку основну роль у розвитку дитини відіграють гормони щитоподібної залози (тироксин та трийодтиронін). Вони забезпечують ріст, розвиток і диференціацію всіх тканин, особливо ЦНС;
 • • з 3-річного віку після дозрівання рецепторів, чутливих до гормону росту, основний регулюючий ефект має соматотропний гормон;
 • • період початку пубертатного розвитку (з 13 років у хлопчиків, з 12 років у дівчаток). Внаслідок підвищеної чутливості до андрогенів настає пубертатний стрибок у рості.

Етіологічні фактори, що впливають на фізичний розвиток:

 • • біологічні:
  • – спадковість (хромосомний і генетичний набір: існує більш як 200 генів, що відповідають за ріст організму);
  • – стать;
  • – вік;
  • – тип конституції (індивідуальні особливості процесів обміну речовин, темпи росту і початок пубертатного періоду);
 • • соціальні фактори:
 • – матеріальний і культурний рівень життя родини;
 • – використання і розподіл матеріальних благ у сім'ї;
 • – раціональне харчування згідно з віком дитини;
 • – достатня фізична активність;
 • – часті і тривалі захворювання;
 • – виховання;
 • – побут;
 • – рівень освіченості батьків;
 • – становище в суспільстві батьків;
 • – психологічний клімат у сім'ї та в дитячому колективі;
 • – соціальний лад у країні проживання;
 • – соціальне оточення.

Критерії оцінки фізичного розвитку:

 • • зріст, маса тіла;
 • • обвід грудей;
 • • зріст у положенні сидячи;
 • • обводи і довжина кінцівок;
 • • рельєф та пружність м'язів;
 • • жировідкладання;
 • • еластичність шкіри;
 • • життєвий об'єм легень;
 • • сила м'язів кисті;
 • • функціональні проби стану серцево-судинної системи;
 • • моторний розвиток.

Антропометричні дані новонародженого:

 • • маса тіла при народженні – 3200-3500 г;
 • • довжина тіла – 50-52 см;
 • • обвід голови – 34–36 см;
 • • обвід грудей – 32-34 см;
 • • фізіологічна втрата маси тіла (N=6-8 %).

Вікові зміни маси тіла:

 • • доношена новонароджена дитина має приріст маси за 1-й міс. 600 за 2-й міс. 800 г; за 3-й міс. 800 г; за кожний наступний місяць на 50 менше, ніж за попередній;
 • • маса тіла дітей віком старше 1 року вираховується за формулами
 • – для дітей віком від 2 до 10 років:

М(кг)= 10+2n,

де n – вік дитини в роках;

М = 30+4 (n–10),

де n – вік дитини в роках.

Вікові зміни довжини тіла:

 • • довжина тіла новонародженого 50-52 см;
 • • довжина тіла дитини першого року життя збільшується таким чином:
  • – за 1 кв. – по 3 см щомісячно (за квартал 9 см);
  • – за II кв. – по 2,5 см щомісячно (за квартал 7,5 см);
  • – за III кв. – по 1,5 см щомісячно (за квартал 4,5 см);
  • – за IV кв. – по 1,0 см щомісячно (за квартал 3 см);
  • – загальний приріст довжини тіла за перший рік життя складає 25 см;
 • • орієнтовний розрахунок довжини тіла у дітей, старших 1 року, проводиться за формулами:
 • – у віці 4 роки дитина має зріст 100 см;
 • – якщо вік дитини менший, то її зріст L= 100-8(4-n), де n – кількість років; -якщо вік дитини більший 4 років, то зріст такої дитини =100+6(n-4),

де n – кількість років;

 • – зріст 8-річної дитини становить 130 см;
 • – зріст дитини віком 2-15 років визначається за такими формулами: -для дітей, молодших 8 років, 130-7(8-") см;
 • – для дітей, старших 8 років, 130+6(n-8) см, де и – вік дитини. Вікові зміни обводу грудної клітки (ОГК):
  • • обвід грудей при народженні в середньому дорівнює 32–34 см;
  • • у віці 2-4 міс. розміри обводу грудної клітки та голови вирівнюються, а згодом швидкість росту грудної клітки випереджує ріст голови;
  • • орієнтовна оцінка обводу грудної клітки проводиться за формулами:
 • – в середньому за 1 міс. грудна клітка збільшується на 1,3 см;
 • – для дітей до одного року: обвід грудної клітки дитини в 6 міс. дорівнює 45 см; на кожен недостатній місяць до 6 міс. слід від 45 см відняти 2 см, на кожен наступний місяць після 6 міс. додати 0,5 см;
 • • в 10 років середній обвід грудей у дітей складає 63 см;
 • • для дітей у віці 2-15 років орієнтовна оцінка обводу грудної клітки проводиться за формулами:
  • – для дітей до 10 років ОГК=63 см-1,5 см(10-n), де и – кількість років дитини;
  • – для дітей, старших 10 років, ОГК=63 см+3 см(n-10), де " – кількість років;
 • • за перший рік життя об'єм грудної клітки збільшується на 13-15 см, а надалі до 7 років обвід грудей перевищує розмір голівки на стільки см, скільки років дитині.

Вікові зміни обводу голови (ОГ):

 • • у новонароджених дітей обвід голови в середньому дорівнює 34–36 см;
 • • протягом першого року життя обвід голови немовляти збільшується кожного місяця на 1,5 см до 6-місячного віку та на 0,5 см після 6 міс.;
 • • у 6-місячної дитини обвід голови дорівнює 43 см, в 5 років – 50 см, в 10 років – 55 см;
 • • інтенсивний ріст периметра голови відмічається в перші місяці і роки життя, з 5 років спостерігається уповільнення;
 • • орієнтовна оцінка обводу голови у дітей до року проводиться за формулами:
  • – до 6 міс. обвід голови ОГ= 43-1,5(6-n);
  • – після 6 міс. – ОГ=43+0,5(n-6)> де n – вік у місяцях;
 • • орієнтовна оцінка обводу голови у дітей від 1 до 5 років проводиться за формулами:
 • – обвід голови до 5 років ОГ= 50-1 (5-n);
 • – обвід голови після 5 років ОГ=50+0,6(n–5), де n – вік дитини в роках.

Оцінка антропометричних показників:

 • • середні – відхилення показників у межах 7 % від середньої величини;
 • • вище або нижче середнього – в межах 8-20 %;
 • • низькі або високі – понад 20 % від середньої величини за емпіричними формулами.

Дефіцит маси визначають за формулою:

де Ддефіцит маси тіла в %, НМ – належна маса тіла, ФМ – фактична маса тіла.

Антропометричні індекси

Зробити висновок про пропорційність розмірів тіла дитини деякою мірою дозволяє метод визначення антропометричних коефіцієнтів (індексів). Індекси відображають взаємозв'язок між лінійними розмірами окремих частин тіла, вказують на особливості форми тіла, доповнюють характеристику фізичного розвитку дитини.

 • • Індекс вгодованості Л. 1. Чулицької (характеризує ступінь вгодованості дитини і розвиток підшкірно-жирової основи) ІВЧ= 3 обводи плеча (см) + обвід стегна (см) + обвід гомілки (см) – зріст (см). Норма:
  • – до року – 20-25 см;
  • – 2-3 роки – 20 см;
  • – 4-5 років – 19-16 см;
  • – 6-7 років – 15-10 см;
  • – 7-8 років – 10-6 см;
  • – зниження величини індексу підтверджує недостатню вгодованість дитини;
 • • індекс Ф. Ф. Ерісмана (характеризує розвиток грудної клітки дитини і частково її вгодованість) 1Е= обвід грудей (см) – 1/2 зросту (см). Норма:
 • – 1-й рік – 13,5-10 см;
 • – 2-3 роки – 9-6 см;
 • – 6-7 років – 4-2 см;
 • – 7-8 років – 0;
 • – оптимальним до 15 років вважається IЕ= 1-3 см;
 • – в дорослих величина індексу приблизно 5-6 см;
 • – величина ІЕ повинна бути позитивною до 6-8 років, і чим краще фізично розвинута дитина, тим пізніше у неї обвід грудної клітки зрівнюється з напівзростом;
 • • індекс пропорційності Л. І.Чулицької=3 обводи плеча = обвід грудної клітки = обвід стегна + обвід гомілки;
 • • коефіцієнт фізичного розвитку (Q) показує, який відсоток від нормальної становить маса дитини:

Q = фактична маса (кг)/ належна маса (кг) × 100, норма 100 %;

• масо-ростовий коефіцієнт: відношення маси до зросту (для новонароджених) (норма 60-64).

Порушення фізичного розвитку:

 • • гіпотрофія;
 • • затримка росту;
 • • паратрофія;
 • • ожиріння;
 • • акселерація;
 • • надмірний ріст;
 • • негармонійний фізичний розвиток.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >