< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Геморагічна хвороба новонародженого

Геморагічна хвороба новонародженого – це захворювання, що проявляється на 2 – 5-й день життя, обумовлене транзиторним дефіцитом вітамін К-залежних факторів, що супроводжується спонтанними і тривалими кровотечами.

Етіологія:

 • • знижена активність факторів II, VII, IX і згортання крові (вітамін К- залежні фактори);
 • • причинами вітамін К-дефіцитного геморагічного синдрому є:
 • – відсутність вільного вітаміну К у вагітної (при застосуванні лікарських засобів-антагоністів вітаміну К: кумарин, аспірин, фенобарбітал, сульфаніламідні препарати, антикоагулянти);
 • – порушення всмоктування вітаміну К, при зниженні всмоктування жирів у перші дні життя дитини;
 • – відсутність бактеріальної кишкової флори, яка синтезує вітамін К;
 • – пізнє прикладання до грудей;
 • – тяжкий гестоз у другій половині вагітності;
 • – гепатит у вагітної;
 • – травматичний розрив пуповини;
 • – передлежання плаценти або її передчасне відшарування;
 • – штучне вигодовування.

Патогенез:

 • • різке зниження рівня протромбіну і факторів II, VII, IX і X згортання крові;
 • • подовження протромбінового часу, часу згортання крові, часу рекальцифікації плазми;
 • • залишаються в нормі: час кровотечі, рівень фібриногену, факторів V і VIII, кількість тромбоцитів, ламкість судинної стінки, час рефракції згустка.

Діагностичні критерії:

 • • кровотечі з шлунково-кишкового тракту;
 • • носові кровотечі;
 • • внутрішньочерепні кровотечі;
 • • кровотечі з пупка;
 • • блювання кров'ю;
 • • заочеревинний крововилив;
 • • пурпура – петехіальні висипання на шкірі та невеликі екхімози (підшкірні геморагії);
 • • мелена – дьогтеподібне випорожнення, що є результатом кишкової кровотечі;
 • • крововиливи в легені, печінку, надниркові залози, селезінку;
 • • кефалогематома.

Сепсис новонародженого

Сепсис новонародженого є важливою і на сьогодні не вирішеною медичною проблемою.

Актуальність:

 • • високий ступінь захворюваності та летальності, особливо серед новонароджених та дітей першого року життя;
 • • смертність серед новонароджених коливається від 20 до 57 %.

Етіологія:

 • • всі патогенні мікроорганізми;
 • • всі умовно-патогенні мікроорганізми (грампозитивні, грамнегативні, аероби, анаероби, грибки, мікоплазми, рикетсії, віруси).

Патогенез:

 • • складний процес порушення взаємодії макро- та мікроорганізму;
 • • основні ланки:
 • – наявність вхідних воріт (місце проникнення мікроорганізмів), де формується запальне вогнище (омфаліт, флегмона, пухирчатка, ентероколіт, отит, пневмонія та ін.);
 • – накопичення мікроорганізмів – масивна бактеріемія (більше як 103 мікробних тіл в 1 мл крові);
 • – сенсибілізація та імунологічна перебудова організму;
 • – септицемія (в крові відбувається розмноження бактерій);
 • – розвиток поліорганної недостатності.

Клініка:

 • • ранній сепсис:
  • – розвиток захворювання в перші дні після народження (до 4-го дня);
  • – інфікування відбувається в перинатальному періоді;
  • – гострий, часто блискавичний перебіг;
  • – клінічна картина: при народженні стан важкий, прояви дистрессиндрому, геморагічного, набрякового синдромів, зригування, блювання, гепатоспленомегалія, порушення терморегуляції, ураження ЦНС, ДВЗ- синдром;
  • – летальність – до 50 %;
 • • пізній сепсис:
 • – симптоми з'являються на 5-й день життя і пізніше;
 • – інфікування відбувається під час пологів або після при порушенні санітарно-епідемічного режиму;
 • – гострий, затяжний перебіг;
 • – періоди захворювання: початковий, розпалу, відновний, видужування;
 • – летальність 20 %;
 • • клінічні прояви періоду розпалу:
 • – септицемія – форма сепсису без чітко виражених гнійних вогнищ:
 • – виражена інтоксикація – токсикоз;
 • – гемодинамічні порушення (ціаноз, мармуровість, тахікардія), геморагії, ДВЗ-синдром;
 • – ураження декількох органів та систем без наявності гнійного вогнища (шкіра бліда з сірим відтінком, іктеричність, зригування, втрата маси, набряковий синдром, склерема, гепагоспленомегалія, геморагії, ДВЗ-синдром);
 • – септикопіємія – септичний процес, що характеризується наявністю декількох гнійних вогнищ в організмі (пневмонія, омфаліт, остеомієліт, менінгіт, виразково-некротичний ентероколіт, міокардит, абсцес).

Діагностичні критерії:

 • • септичний анамнез;
 • • тривалий інтоксикаційний синдром;
 • • наявність декількох піємічних вогнищ в організмі дитини;
 • • виявлення бактеріемії – виділення однотипного збудника (з крові, гнійних вогнищ);
 • • лабораторна діагностика:
  • – загальний аналіз крові: анемія, лейкоцитоз, зсув формули вліво, тромбоцитопенія, прискорення ШОЕ;
  • – біохімічний аналіз крові: гіпо- та диспротеїнемія, гіпербілірубінемія, підвищення активності трансаміназ, зміни в коагулограмі;
  • – копрограма: слиз, лейкоцити;
  • – бактеріологічне дослідження (кров, сеча, кал, ліквор, вміст інших піємічних вогнищ);
  • – імунологічне дослідження: зниження Т-лімфоцитів, підвищення IgМ, IgA;
 • • інструментальні дослідження:
 • – УЗД-дослідження: гепатоспленомегалія, вогнища лейкомаляції; -рентгенографія (пневмонія, остеомієліт);
 • – спинномозкова (люмбальна) пункція (менінгіт, менінгоенцефаліт).
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >