< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ожиріння

Ожиріння – це хронічне рецидивуюче захворювання, що проявляється надлишковим накопиченням жирової тканини і є наслідком дисбалансу споживання і витрати енергії в осіб зі спадковою схильністю або за її відсутності.

Діагностичні критерії

 • • Клінічні:
  • – збільшення маси тіла за рахунок жирової тканини при перевищенні індексу маси тіла (ІМТ) >95 перцентилі для даного зросту, віку і статі (оцінка ІМТ (кг/м2) проводиться за допомогою таблиць та перцен- тильних діаграм);
  • – при абдомінальному (андроїдному) типі ожиріння індекс ОТ/ОС для хлопчиків >0,9; для дівчаток >0,8;
  • – наявність стрий;
  • – пропорції тіла;
  • – статевий розвиток;
  • – артеріальний тиск (артеріальна гіпертензія).
 • • Параклінічні:
 • – ЕКГ, при стійкому підвищенні AT – ЕхоКГ;
 • – загальний аналіз крові та сечі;
 • – визначення глюкози крові натще з наступним проведенням орального глюкозотолерантного тесту;
 • – ліпідний спектр крові (холестерин, тригліцериди, β-ліпопротеїди, індекс атерогенності);
 • – рентгенограма кистей рук для визначення "кісткового" віку;
 • – при необхідності – МРТ або комп'ютерна томографія головного мозку;
 • – УЗД щитоподібної залози, надниркових залоз, органів черевної порожнини, дівчаткам при необхідності – УЗД органів малого таза;
 • – гормональні дослідження:
 • – визначення рівня ТТГ (при його зміні – вільногоТ,) – для діагностики гіпотиреозу;
 • – ФСГ, ЛГ, пролактин, естрадіол, тестостерон – при ознаках порушення статевого дозрівання;
 • – паратгормон – при ознаках псевдогіпопаратиреозу;
 • – рівні інсуліну, лептину у крові;
 • – рівні кальцію, фосфору крові;
 • – огляд гінеколога, УЗД матки і яєчників.

Затримка росту у дітей

Форми

Низькорослість – відставання у рості на 1-2 стандартних відхилення (СВ, δ) для відповідного віку і статі.

Субнанізм – відставання у рості на 2–3 δ для відповідного віку і статі. Нанізм – відставання у рості > 3 δ для відповідного віку і статі. Нанізм діагностують, якщо у пацієнта після закриття зон росту зріст не перевищує у чоловіків 13 0 см, у жінок – 120 см.

Спадково-конституційна затримка росту.

Загальні критерії діагностики затримки росту

 • • Клінічні:
 • – дефіцит росту 1-3 δ;
 • – пропорційна затримка росту;
 • – нормальні щорічні темпи росту;
 • – своєчасне настання пубертату;
 • – відсутній дефіцит осифікації;
 • – низький кінцевий зріст.

Гіпофізарний нанізм

Діагностичні критерії:

 • • нормальний зріст і маса тіла при народженні, затримка росту діагностується з 2 років;
 • • швидкість росту після 4-х років життя не перевищує 2-3 см на рік;
 • • пропорційна будова тіла;
 • • дефіцит росту зазвичай >2 5;
 • • помірне тулубне ожиріння;
 • • пізнє прорізування і пізня зміна зубів;
 • • нахил до гіпотонії, брадикардії;
 • • прояви гіпогонадотропізму (крипторхізм та мікропенія при народженні);
 • • кетотичні гіпоглікемії;
 • • коротка шия, широке обличчя, велика голова (по відношенню до тулуба);
 • • зморшкувата, витончена шкіра;
 • • густе волосся на голові, відсутнє вторинне оволосіння і в період несправжнього пубертату;
 • • нормальний або дещо знижений розумовий розвиток;
 • • поява ознак гіпокортицизму при лікуванні тирео'ідними гормонами.

Ізольована недостатність СТГ

Діагностичні критерії:

 • • затримка росту – з перших місяців життя;
 • • клініка гіпофізарного нанізму, проте зморшкуватість шкіри відсутня;
 • • рівномірне ожиріння;
 • • нормальний або дещо знижений розумовий розвиток;
 • • пубертат спонтанний, при відсутності лікування настає на 3-5 років пізніше (у хлопчиків можливий пубертатний стрибок росту завдяки наявності андрогенів);
 • • помірна затримка статевого розвитку із збереженою фертильністю;
 • • часті гіпоглікемії.

Гіпоталамічний (церебральний нанізм)

Гіпоталамічний (церебральний нанізм) – захворювання, що характеризується затримкою росту внаслідок дефіциту соматотропного гормону (СТГ), спричиненого зниженням секреції у гіпоталамусі соматотропін-рилізинг гормону.

Діагностичні критерії

 • • Клінічні:
 • – дефіцит росту >3 δ;
 • – зниження розумового розвитку аж до олігофренії різного ступеня важкості;
 • – нормальний або прискорений статевий розвиток;
 • – спонтанний пубертат, іноді – з випередженням;
 • – диспропорційна будова тіла, макро- або мікроцефалія, акромікрія,

неправильний ріст зубів, трофічні зміни шкіри або її придатків.

 • • Параклінічні:
 • – анамнез:
 • – зріст та маса при народженні (можлива внутрішньоутробна затримка росту), перебіг пологів;
 • – визначення щорічної динаміки росту від народження до моменту огляду;
 • – настання пубертату у батьків (менархе у матері, у батька – продовження росту після закінчення школи, до 20 років чи пізніше);
 • – загальний стан здоров'я;
 • – спеціальні обов'язкові дослідження:
 • – антропометрія з оцінкою росту, швидкості росту та маси тіла за центильними кривими відповідної статі;
 • – зріст батьків (розрахунок кінцевого (цільового) росту);
 • – кінцевий ріст розраховується за формулою:
 • – для хлопців (ріст батька + ріст матері) : 2 + 6,5 см;
 • – для дівчат (ріст батька + ріст матері) : 2 – 6,5 см; -рентгенологічне дослідження "кісткового" віку-для визначення дефіциту осифікації (дефіцит осифікації – відставання "кісткового" віку від паспортного віку);
 • – консультація генетика (у т. ч. визначення каріотипу і статевого хроматину);
 • – базальний рівень СТГ, ТТГ, Т4, аналіз крові на токсоплазмоз; -спеціальні додаткові дослідження:
 • – електроліти крові (калій, натрій);
 • – рівень соматомедину (ІПФР-1);
 • – МРТ (КТ, рентгенографія) головного мозку;
 • – рівень СТГ: базальний, спонтанний (нічний), після 2-х стимулюючих проб.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >