< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Комбіновані імунодефіцити

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – початок клінічних проявів протягом перших 2 років життя, найчастіше у віці 2-7 місяців;
  • – важка затримка фізичного розвитку (ріст, маса тіла менша 25 центиля); -тривала (переметуюча) діарея (тривалістю понад 14 днів), пневмоцистна пневмонія;
  • – важкі рецидивуючі бактеріальні інфекції (сепсис, пневмонія, менінгіт, гнійний отит);
  • – дисемінована БЦЖ-інфекція;
  • – переметуюча кандидозна інфекція (слизових оболонок, шкіри);
  • – гіпоплазія лімфатичних вузлів, мигдаликів;
  • – можлива "хвороба трансплантат проти хазяїна" у вигляді плямис- то-папульозної висипки, підвищення рівнів трансаміназ, появи або підсилення існуючої діареї;
 • • імунологічні:
 • – абсолютна кількість лімфоцитів в загальному аналізі крові менше 3000/куб. мм;
 • – вміст Т-лімфоцитів (CD3+) менше 20 %;
 • – вміст сироваткових імуноглобулінів IgG та IgA менше 2 стандартних відхилень (2 сигми) від норми;
 • – проліферативна відповідь на мітогени (фітогемаглютинін, конканавалін А, мітоген лаконосу, стафілококовий протеїн А) менше 10 % порівняно з контролем;
 • – анергія при проведенні шкірних тестів визначення гіперчутливості уповільненого типу за допомогою спеціальних антигенів (кандидозного, правцевого, дифтерійного) (при можливості);
 • – визначення материнських лімфоцитів у циркуляції шляхом визначення їх HLA фенотипу (при можливості);
 • • підтверджуючі при визначенні в субпопуляціях лімфоцитів -Т, -В, +NK:
 • – дослідження структури гена гамма-ланцюга рецептора інтерлейкіну-2 (Xql3.1-13.3) та дослідження структури гена JAK3 (19ql3.1);
 • – дослідження структури гена аденозиндезамінази (20q 13-ter);
 • – дослідження струюури генів RAG1 і RAG2 (11р12-13);
 • – дослідження структури альфа-ланцюга рецептора інтерлейкіну 7 (5р13).

Синдром Віскотта-Олдрича (за класифікацією ВООЗ синдром Віскотта-Олдрича)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – рецидивуючі бактеріальні (отити, синусити) і вірусні інфекції (група герпесвірусів) у пацієнтів чоловічої статі;
  • – екзема у переважної більшості пацієнтів;
  • – автоімунні захворювання (васкуліти, гемолітична анемія, гломерулонефрит);
  • – підвищена частота лімфом, лейкозів, пухлин мозку;
  • – підвищена кровоточивість;
 • • лабораторні:
 • – вроджена тромбоцитопенія (менше 70 000 тромбоцитів в куб. мм) та/або малий розмір тромбоцитів;
 • – порушена продукція антитіл на полісахаридні антигени (антигени Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae);
 • – підвищення рівня IgE і IgA, зниження рівня IgM та/або IgG у частини пацієнтів;
 • – нормальна відповідь на мітогени (фітогемаглютинін, конкавалін А, мітоген лаконосу);
 • – зниження кількості і функції Т-клітин з віком;
 • • підтверджуючі:
 • – мутації гена білка WASP;
 • – відсутність білка WASP у лімфоцитах;
 • – наявність у родичів чоловічої статі по лінії матері тромбоцитопенії, тромбоцитів малого розміру.

Синдром Ді Георге (за класифікацією ВООЗ: аномалія Ді-Джорджі) Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – вроджена вада серця по конотрункальному типу (truncus arteriosus, тетрада Фалло, аномальна дуга аорти, аберантна права підключична артерія);
  • – судоми у пацієнтів з гіпокальціємією, яка вимагає проведення корекції рівня кальцію;
  • – дизморфічні аномалії лиця, піднебіння;
  • – затримка психомоторного розвитку;
  • – персистуючі вірусні (група герпесвірусів) або грибкові (кандидоз) інфекції в перші роки життя, у більшості пацієнтів ліквідуються в подальшому;
  • – автоімунна патологія у старшому віці;
 • • лабораторні:
 • – лімфопенія в загальному аналізі крові (зниження абсолютної кількості лімфоцитів менше 3000/куб. мм);
 • – зниження кількості CD3 Т-лімфоцитів менше 1500/куб. мм; -гіпокальціємія протягом 3 тижнів і більше, яка вимагає проведення корекції рівня кальцію;
 • • допоміжні:
 • – делеція хромосоми 22ql 1.2.

Імунодефіцит внаслідок спадкового дефекту, зумовлений вірусам Епштейна-Барр (за класифікацією ВООЗ: Х-зчеплений лімфо- проліферативний синдром)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні – у пацієнта чоловічої статі:
  • – фатальний перебіг Епштейна-Барр вірусної інфекції (фульмінантний гепатит, енцефаліт) у 50-60 % хворих у ранньому віці;
  • – розвиток важких ускладнень при гострій Епштейна-Барр вірусній інфекції: апластичної анемії, лімфогістіоцитарного синдрому, васкуліту, гіпогаммаглобулінемії;
  • – лімфома, лімфогранулематоз та/або імунодефіцит після перенесеної Епштейна-Барр вірусної інфекції у пацієнтів старшого віку;
 • • лабораторні:
 • – серологічно (анти-EBV VCA IgM, анти-EBV ЕА, анти-EBV EBNA) або методом ПЛР підтверджена активна чи перенесена Епштейна- Барр вірусна інфекція;
 • – у частини пацієнтів зниження рівня сироваткового IgG та/або рівня IgA, IgM;
 • – порушення функції клітин натуральних кілерів;
 • • підтверджуючі:
 • – визначення мутації гена SH2D1A/SAP/DSHP.

Синдром гіперімуноглобулінемії Е (за класифікацією ВООЗ: гіпер- IgE синдром)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні критерії:
  • – рецидивуючі бактеріальні та грибкові інфекції (рецидивуючі інфекції дихальних шляхів, повторні пневмонії, рецидивуючі інфекції шкіри, рецидивуючі холодні абсцеси м'яких тканин);
  • – екзема;
  • – характерні риси обличчя (широке перенісся, широко посаджені очі, груба шкіра обличчя);
  • – аномалії прорізування зубів (затримка випадіння молочних зубів, прорізування постійних зубів рядом з молочними);
  • – ураження кісткової системи (патологічні переломи, сколіоз, гіпермобільність суглобів);
 • • лабораторні критерії:
 • – високий рівень IgE: підвищення на 2 стандартних відхилення – 2 сигми (звичайно у 100 разів і більше перевищує нормальний рівень);
 • – еозинофілів (більше 500/куб. мм);
 • – зниження кількості С08 Т-лімфоцитів у частини пацієнтів;
 • – порушення продукції антитіл на вакцинальні антигени (білкові: дифтерійний та правцевий антигени, полісахаридні: антигени Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae);

Загальний варіабельний імунодефіцит (за класифікацією ВООЗ: загальний варіабельний імунодефіцит)

Дігностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – початок рецидивуючих інфекцій частіше у дорослому віці, хоча можливий у дітей перших 2 років життя;
  • – рецидивуючі бактеріальні інфекції бронхолегеневої системи: бронхіти, пневмонії (не менше 2 епізодів на рік);
  • – рецидиву ючі інфекції верхніх дихальних шляхів: рецидивуючий отит 2-3 рази на рік, рецидивуючий синусит 1-2 рази на рік, хронічний синусит тривалістю більше 1 місяця, резистентний до терапії;
  • – інвазивні інфекції: сепсис, остеомієліт;
  • – рецидивуючі і персисту ючі вірусні (група герпесвірусів), грибкові (кандидоз) та паразитарні (лямбліоз) інфекції;
  • – автоімунні захворювання у 50 % хворих (автоімунна гемолітична анемія, автоімунна тромбоцитопенія, ревматоїдний артрит та інші колагенози, автоімунний гепатит);
  • – ураження шлунково-кишкового тракту: неспецифічні запальні захворювання кишечнику, синдром мальабсорбції, нодулярна лімфоїдна гіперплазія;
  • – гранулематозні ураження легень, печінки, селезінки, шкіри;
  • – підвищений ризик розвитку злоякісних новоутворень;
 • • імунологічні:
 • – виражене зниження – більше ніж на 2 стандартні відхилення (2 сигми) від вікової норми двох з трьох основних ізотипів сироваткових імуноглобулінів (IgG, IgM, IgA), у більшості пацієнтів сумарна кількість IgG, IgM, IgA не перевищує 4 г/л;
 • – нормальна сироваткова концентрація IgM у 50 % хворих;
 • – відсутність ізогемаглютинінів та/або недостатня відповідь на вакцинальні білкові (дифтерійний та правцевий анатоксини) та полісахаридні (Haemophilus influenzae b, Streptococcus pneumoniae) антигени;
 • – нормальна або знижена кількість В-клітин;
 • – аномалії кількості Т-лімфоцитів та їх функцій у частини пацієнтів: зниження кількості CD4 Т-лімфоцитів у 20 % хворих, зниження проліферативної відповіді на один або більше мітогенів (фітогемаглютинін, конкавалін А, мітоген лаконосу) у 40 % хворих.

Дефект функціонального антигену-1 лімфоцитів (за класифікацією ВООЗ: дефект адгезії лейкоцитів (дефект ланцюга CD 18, LFA-1, Мас-1, р 150.95)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – рецидивуючі інфекції шкіри, м'яких тканин (флегмони, абсцеси) бактеріальної та грибкової (переважно кандидозної) етіології;
  • – затримка відпадіння пуповинного залишку, омфаліт;
  • – погане загоєння ран;
  • – відсутність формування гною в інфекційному локусі;
  • – переметуючий періодонтит, стоматит;
 • • лабораторні:
 • – переметуючий лейкоцитоз (звичайно > 20 000/куб. мм), нейтрофільоз у період відсутності інфекції, значне підвищення (40 000-100 000/ куб. мм) на тлі інфекції;
 • – зниження кількості або відсутність бета 2-інтегринів (CD18) на лейкоцитах (менше 5 % від норми – тяжка форма; 5-10 % від норми – середньої тяжкості);
 • • підтверджуючі:
 • – мутації гена бета 2-інтегринів.

Хронічний дитячий гранулематоз (за класифікацією ВООЗ: хронічна гранулематозна хвороба)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – рецидивуючі бактеріальні лімфаденіти;
  • – абсцеси (периректальні, печінки, легень) бактеріальної чи грибкової (кандидозної, аспергільозної) етіології;
  • – повторні пневмонії бактеріальної та грибкової етіології;
  • – остеомієліти;
  • – обструктивні ураження шлунково-кишковоготракту (прояви пілоростенозу, кишкової непрохідності), сечовидільної системи внаслідок формування гранулем;
  • – гепатоспленомегалія, лімфаденопатія;
  • – затримка фізичного розвитку;
  • – маніфестація Х-зчепленої форми (60-70 %) у ранньому дитячому віці;
 • • імунологічні:
 • – аномальний тест з НСТ (менше 5 % порівняно з контролем) в активованих нейтрофілах (стимульований НСТ-тест);
 • – порушення "кисневого вибуху" при хемілюмінесцентному дослідженні активованих нейтрофілів;
 • • підтверджуючі:
 • – мутації в генах gp91, gp 22, р47, р67 phox;
 • – виявлення у родичів чоловічої статі по лінії матері аномального НСТ-тесту чи порушення "кисневого вибуху".

Мозочкова атаксія з порушенням репарації ДНК (за класифікацією ВООЗ: атаксія-телеангіектазія)

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – прогресуюча мозочкова атаксія, у більшості пацієнтів з першого року життя;
  • – очні чи лицьові телеангіектазії (частіше з 4-8 років);
  • – рецидивуючі респіраторні інфекції (синусита, отити, бронхіти, пневмонії);
  • – презентація захворювання у 10-15 % пацієнтів у вигляді лімфоми, лейкозу;
  • – у частини дітей може бути діагностована у старшому віці;
 • • лабораторні:
 • – зниження рівня IgA, IgE менше 2 стандартних відхилень (2 сигми) від вікової норми;
 • – зниження рівня IgG2;
 • – у частини пацієнтів лімфопенія менше 3000/куб. мм;
 • – зниження відповіді Т-лімфоцитів на мітогени (фітогемаглютинін, конкавалін А, мітоген лаконосу);
 • – підвищення альфа-фетопротеїну на 2 стандартні відхилення (2 сигми) і більше від вікової норми;
 • – підвищена ламкість хромосом у культурі клітин після експозиції радіаційним опроміненням.

Синдром Ніймеген (за класифікацією ВООЗ: Nijmegen breakage syndrom) Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – рецидивуючі інфекції дихальних шляхів (отити, синусити, бронхіти, пневмонії) з формуванням хронічних вогнищ інфекції;
  • – рецидивуючі інфекції іншої локалізації;
  • – мікроцефалія, лицьовий дизморфізм ("пташине" обличчя);
  • – пігментні плями та/або вітиліго у 50 % пацієнтів;
  • – злоякісні новоутворення, здебільшого лімфоїдної тканини;
 • • лабораторні:
 • – лімфопенія в загальному аналізі крові (абсолютна кількість лімфоцитів менше 3000/куб. мм);
 • – зниження кількості CD3 Т-лімфоцитів(менше 1500/куб. мм);
 • – підвищення кількості клітин натуральних кілерів у частини пацієнтів;
 • – зниження в сироватці рівня IgA та/або IgG;
 • – дефіцит одного або декількох субкласів IgG;
 • – виявлення підвищеної ламкості хромосом у культурі клітин після експозиції радіаційним опроміненням;
 • • підтверджуючі:
 • – мутація 657de 15 reHaNBSl.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >