< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Ензимопатії

Ензимопатії (ензим-білок) відображають пошкодження одного з видів білкових утворень – ферментів, тобто мова йде про дефекти в білковому субстраті:

 • • аномалії обміну амінокислот;
 • • спадкові захворювання обміну вуглеводів;
 • • спадкові хвороби обміну ліпідів.

Спадкові захворювання обміну амінокислот

Аномалії обміну амінокислот (АК) група захворювань, в основі яких лежить спадковий дефект активності ферментів, які каталізують метаболічні реакції різних амінокислот:

 • • спадкові порушення обміну АК, які супроводжуються підвищенням їх концентрації в крові й у сечі (фенілкетонурія, гістидинемія, триптофанурія, хвороба "кленового сиропу", хвороба "сушеного хмелю" тощо, усього 23 захворювання) та мають спільні особливості:
  • – зумовлені метаболічним блоком, пов'язаним із порушенням синтезу або структури тих чи інших ферментів;
  • – успадковуються за автосомно-рецесивним типом;
  • – у хворих дітей при лабораторному обстеженні виявляється підвищення рівня АК як у сироватці крові, так і в сечі;
 • • спадкові порушення обміну АК, які супроводжуються підвищенням їх виділення із сечею без зміни рівня в крові (гомоцистинурія, гіпофосфатазія та інші захворювання) та мають спільні особливості:
 • – внаслідок порушення зворотного всмоктування в нирках не відбувається значного зростання вмісту АК у сироватці крові, метаболізм яких блокований;
 • – недостатньо активна реабсорбція амінокислот у нирках призводить до збільшення їх вмісту в сечі;
 • • спадкові порушення системи транспорту АК (цистинурія, мальабсорбція метіоніну тощо (разом приблизно 12 форм)):
  • – розвиток захворювання зумовлений зниженням реабсорбції певних АК у нирках і в кишечнику;
  • – порушення активного транспорту АК багатогранні, однак їх істинні специфічні механізми на рівні клітин до сьогодні залишаються нез'ясованими;
 • • вторинні гіпераміноацидурії:
 • – виникають внаслідок дії різних факторів на систему ренального транспорту;
 • – у сироватці крові визначається нормальний рівень АК, а в сечі – генералізована гіпераміноацидурія як результат вторинних тубулярних порушень;
 • – до цього часу істинний механізм втягнення нирок у патологічний процес залишається невідомим;
 • – вторинна генералізована гіпераміноацидурія виникає при таких захворюваннях: синдромі Фанконі, фруктоземії, галакгоземії, цистинозі, непереносимості лактози тощо.

Діагностичні критерії:

 • • клініка:
 • – характерні ураження центральної нервової системи, підвищений вміст тих чи інших амінокислот у сечі, сироватці крові;
 • – новонароджені мають здоровий вигляд, але такі перші ознаки, як летаргія, утруднення при годуванні, судоми, блювання, проявляються вже через кілька годин після народження;
 • – сильне блювання після виключення хірургічної патології (пілороспазму, пілоростенозу) також свідчить про уроджене порушення метаболізму амінокислот;
 • – у більшості новонароджених порушення метаболізму успадковується за автосомно-рецесивним типом, тому в анамнезі необхідно з'ясувати, чи були наявні близькородинні шлюби або випадки смерті в неонатальному періоді в сім'ї;
 • – при об'єктивному обстеженні звичайно виявляються неспецифічні дані, які свідчать про ураження центральної нервової системи, гепатомегалію або ж незвичайний запах;
 • – для дітей у постнатальному періоді такі клінічні прояви, як відставання у психічному і моторному розвитку, є найбільш постійними ознаками при порушенні обміну амінокислот;
 • – перебіг захворювання може бути епізодичним або інтермітуючим, із нападами гострих проявів і періодами благополуччя, епізоди захворювання переважно провокуються стресом або неспецифічним пошкоджувальним чинником (інфекцією), дитина під час такого нападу може померти;
 • – уроджені порушення обміну речовин і амінокислот зокрема повинні розглядатися як можливий стан у будь-якої дитини, в якої є один із таких проявів:
 • – непояснене нічим відставання у розумовому і руховому розвитку, судоми;
 • – незвичайний запах, зокрема під час гострого захворювання;
 • – інтермпуючі епізоди незрозумілого блювання, ацидозу, порушення психіки, кома;
 • – гепатомегалія;
 • – ниркові камені.

Феніпкетонурія (phenylketonuria)

Етіологія і патогенез:

 • • успадковується за автосомно-рецесивним типом;
 • • зумовлена дефектом гена ферменту фенілаланінгідроксилази, що знаходиться на довгому плечі 12 хромосоми (12q 22-24);
 • • діти, народжені з фенілкетонурією, не здатні метаболізувати фенілаланін (частина протеїну), який через це накопичується в крові;
 • • висока кількість фенілаланіну перешкоджає нормальному розвитку мозку. За умови відсутності лікування призводить до розумової відсталості;
 • • пряма токсична дія на ЦНС фенілаланіну і його похідних;
 • • порушення в обміні білків, ліпо- і гл ікопротеїдів;
 • • порушення метаболізму гормонів;
 • • порушення обміну моноамінових нейромедіаторів (катехоламінів і серотоніну);
 • • порушення функції печінки – диспротеїнемія, генерал ізована гіпераміноацидемія, збільшення БФА, метаболічний ацидоз, порушення окислювальної і білковосинтезованої функції клітинних органел.

Діагностичні критерії фенілкетонурії

 • • клінічні:
  • – діти з фенілкетонурією народжуються без яких-небудь ознак хвороби;
  • – на другому місяці можна помітити деякі фізичні ознаки: посвітління волосся, райдужки очей, що особливо помітно у дітей, які народилися з темним волоссям;
  • – швидко заростає велике тім'ячко;
  • – явні ознаки хвороби виявляються на 4-6 місяці життя (перестають впізнавати матір, не фіксують погляд і не реагують на яскраві іграшки, не перевертаються на живіт, не сидять);
  • – посилена збудженість, неспокій;
  • – відрижка, блювання;.
  • – судоми – рефлекс Моро, спонтанний рефлекс Бабінського, смоктальні автоматизми, атетозні рухи;
  • – запліснявілий, мишачий, вовчий запах сечі і поту. При відсутності лікування формується затримка статико-моторного і психорозумового розвитку (ідіотія або імбецильність);
 • • лабораторні:
 • – діагностичним тестом служить реакція між фенілпіровиноградною кислотою, яка виділяється з сечею дитини, і хлорним залізом. При позитивній реакції з'являється типове зелене забарвлення (проба Фелінга). Крім того, утворюються з сечею інші аномальні метаболіти, такі, як фенілмолочна і фенілоцтова кислоти. Останнє з'єднання пахне

мишами так, що така хвороба легко діагностується за запахом, саме так вона і була вперше виявлена.

Лікування фенілкетонурії:

 • – обмеження надходження в організм фенілаланіну. При ранній діагностиці це гарантує нормальний психічно-нервовий стан дитини;
 • – дієтотерапія: зменшити кількість вживаного фенілаланіну;
 • – призначають білкові гідролізати (цимогран, лефанолак, берлофен, гіпофенат) або амінокислотні суміші, без фенілаланіну, які стають головними продуктами харчування, що забезпечують потребу в білку;
 • – ноотропніпрепарати;
 • – вітаміни;
 • – ЛФК, масаж.

Профілактика фенілкетонурії:

 • – виявлення гетерозиготних носіїв;
 • – новонароджені з цих сімей повинні бути направлені на біохімічне обстеження і при виявах – до раннього лікування;
 • – впровадження програм масового скринінгу новонароджених для раннього виявлення ФКУ і своєчасне призначення дієтотерапії. Виявлення й лікування дітей за програмами масового скринінгу також дозволяють запобігти розвитку тяжкої психічної інвалідності;
 • – пренатальна діагностика: запропонований ДНК- зонд для пренатальної діагностики фенілкетонурії в сім'ях високого ризику.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >