< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Спадкові коагулопатії

В основі порушення коагуляції в дитячому віці лежить здебільшого генетично детермінований дефект одного з факторів згортання крові. Здебільшого зустрічаються ізольований дефіцит одного із факторів, рідше поєднані форми дефіциту різних факторів згортання крові (IХ + VII, VIII + V, VII + II, VIII + IX).

Гемофілія

Гемофілія А обумовлена дефіцитом VIII фактора – антигемофільного глобуліну, при цьому різко знижений рівень компонента VIII к, тоді як активність VIII-ΦΒ і VIII-АГ залишаються незміненими.

Етіологія:

 • • рецесивний, зчеплений з Х-хромосомою тип успадкування;
 • • дефіцит VIII фактора.

Патогенез:

• ген гемофілії розташований на Х-хромосомі – Хьh (жінки мають в каріотипі XX, тому жінки-кондуктори, будучи гетерозиготними носіями ознаки (XXh), не мають ознак захворювання (Х-хромосома нормальна компенсує дефіцит), натомість у чоловіків статевий набір хромосом представлений X і Y хромосомами (XY), і у випадку, коли чоловік отримує патологічний ген (ΧΎ), клініка гемофілії наявна, оскільки чоловіча Y-хромосома не містить гена, що відповідає за синтез VIII фактора, а тому не може компенсувати наявний дефіцит).

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
 • – періодично виникають кровотечі (із слизових оболонок, тривалі кровотечі при травмах, крововиливи в суглоби, гематоми, гематурія);
 • – геморагічні прояви мають вікову еволюцію: діти народжуються уже хворими на гемофілію, однак у більшості в період новонародженості специфічна симптоматика не зустрічається, хоча трапляються випадки кровотечі із кукси пуповини, в наступному із появою перших зубів виникають кровотечі, а також тривалі кровотечі при підрізуванні або розриві вуздечки язика;
 • – здебільшого перші прояви гемофілії з'являються у кінці першого та протягом другого – третього років;
 • – існує залежність між часом появи перших ознак та тяжкістю перебігу хвороби;
 • – тяжкість клінічних проявів при гемофілії визначається рівнем VIII фактора в крові;
 • – за тяжкістю перебігу виділяють такі форми гемофілії:
 • – вміст фактора VIII нижче 1 % – тяжка форма;
 • – від 1 до 5 % – середньої тяжкості;
 • – від 5 до 10 % – легка;
 • – вище 10 % – латентна форма.

Спадкові нефропатії

Спадкові нефропатії – захворювання нирок, розвиток яких пов'язаний з мутацією одного (моногенно спадковані) або кількох (полігенно спадковані) генів, а також захворювання нирок, що розвиваються на фоні спадкової схильності.

Етіологія:

 • • мутація гена, прояв якої не залежить від зовнішніх впливів, середовище може впливати лише на ступінь вираженості симптомів захворювання;
 • • мутація гена, для пенетрантності якої необхідна наявність несприятливих факторів зовнішнього середовища;
 • • зовнішні впливи: мікроби, віруси, токсини, охолодження, радіація, отруєння, реалізація яких проходить в осіб з генетичною схильністю.

Класифікація вроджених і спадкових захворювань нирок:

 • • з генетичної точки зору, їх всіх можна поділити на 3 групи:
  • – нефропатії при хромосомних захворюваннях (хвороба Едвардса, Дауна, Патау тощо);
  • – нефропатії, пов'язані з генними мутаціями (моногенні і полігенні);
  • – мультифакторіальні нефропатії: прояв мутантного гена лише при певних несприятливих впливах зовнішнього середовища;
 • • за моногенними захворюваннями поділ на групи ведеться за типом передачі:
 • – автосомно-домінантний тип;
 • – автосомно-рецесивний тип;
 • – тип, зчеплений з Х-хромосомою;
 • • з точки зору генетичних факторів, можна поділити таким чином: -хромосомні аберації:
 • – трисомія Д – гідронефроз, полікістоз;
 • – трисомія Е- подвоєння, підковоподібна нирка;
 • – трисомія 21 – гіпоплазія нирки;
 • – делеція 4р – підковоподібна нирка, подвоєння;
 • – синдром ХО – подвоєння сечоводів, ротація нирки, стеноз уретри; -генні мутації:
 • – спадковий нефрит;
 • – тубулопатії: первинні і вторинні;
 • – спадкові аномалії будови сечовидільної системи;
 • – дисплазія нирок;
 • – амілоїдоз нирок;
 • – набуті нефропатії зі спадковою схильністю:
 • – автоімунні хвороби з нефропатією (системний червоний вовчак та інші);
 • – вроджені аномалії будови сечовидільної системи, тубулопатії з розвитком інтерстиціального нефриту, вторинного пієлонефриту;
 • – порушення внутрішньосудинного згортання (геморагічні тубулопатії, гемолітико-уремічний синдром).

Нозологічна класифікація вроджених і спадкових нефропатій з позиції клінічних проявів:

 • • при анатомічних аномаліях будови нирок і органів сечовиділення:
  • – вади розвитку нирок (агенезія, аплазія, додаткова нирка, дистонія, нефроптоз, S-подібна, підковоподібна нирки та ін.);
  • – вади розвитку сечоводів (зміна кількості, калібру та ін.);
  • – аномалії сечового міхура, уретри;
  • – аномалії ниркових судин;
 • • порушення диференціації ниркової тканини (гістологічна аномалія):
 • – з кістами (полікістоз нирок та ін.);
 • – без кіст (сегментарна чи гіпопластична дисплазія та ін.);
 • • спадковий нефрит:
  • – без глухоти;
  • – з глухотою (синдром Альпорта);
 • • тубулопатії:
 • – первинні:
 • – з поліурією (нирковий нецукровий діабет та ін.);
 • – з деформацією кісток (фосфат-діабет, хвороба де Тоні-Дебре- Фанконі);
 • – зураженням нирок і кісток (нирковий тубулярний ацидоз);
 • – з нефролітіазом (цистинурія, оксалурія та ін.);
 • – вторинні – при спадковій патології обміну речовин (галактоземія, цистиноз тощо);
 • • дизметаболічні нефропатії (оксалатно-кальцієва кристалурія);
 • • амілоїдоз нирок (спадковий, при періодичній хворобі);
 • • ембріональні пухлини нирок (пухлина Вільямса).

Діагностичні критерії вроджених і спадкових захворювань нирок:

 • сечовий синдром:
  • – зміни в загальному аналізі сечі, як правило, виявляються випадково при диспансерному спостереженні, при обстеженні після інтеркурентних захворювань, при наявності патології нироку сім'ї;
  • – гематуричний варіант сечового синдрому:
  • – може коливатись від поодиноких еритроцитів в полі зору до макрогематурії і викликатись різними причинами;
  • – для спадкового нефриту і ниркових дисплазій характерний клубочковий генез гематурії;
  • – спадкові дизметаболічні нефропатії (оксалурія, цистинурія, уратурія) супроводжуються гематурією тубулярного типу;
  • – протеїнуричний варіант сечового синдрому:
  • – при вроджених і спадкових нефропатіях зумовлений гломерулярними і тубулярними механізмами;
  • – протеїнурія рідко буває ізольованою;
  • – найбільш вираженим цей синдром буває при вродженому і сімейному нефротичному синдромі;
  • – помірна протеїнурія зустрічається при ниркових дисплазіях і нефропгозі;
  • – піуричний варіант сечового синдрому:
  • – в сечі переважають бактеріурія і лейкоцитурія;
  • – зустрічається переважно при нашаруванні бактеріальної інфекції на вроджене захворювання;
  • – при виражених інтерстиціальних змінах у нирках зустрічається ізольована лейкоцитурія з переважанням лімфоцитів у сечовому осаді;
  • – змішаний варіант сечового синдрому:
  • – в загальному аналізі сечі виявляють невисоку протеїнурію, а в осаді еритроцити, лейкоцити, часом бактерії і кристали солей, характерний, як правило, для початкової стадії вроджених і спадкових нефропатій;
 • гіпертензійний синдром:
 • – в більшості випадків зумовлений ренальними причинами;
 • – проявляється підвищеним як максимальним, так і мінімальним артеріальним тиском, проте частіше підвищується мінімальний тиск;
 • – клінічно виявляють скарги на головний біль, блідість дитини;
 • – при спадкових і вроджених нефропатіях цей синдром характеризується стійкістю до традиційних методів лікування;
 • гіпотензивний синдром:
  • – характерний для спадкового нефриту;
  • – частіше спостерігається у дітей без глухоти;
  • – в даному випадку в патогенезі гіпотензії відіграє роль функціональна недостатність кори надниркових залоз, можливо за рахунок морфологічної незрілості;
 • набряковий синдром:
 • – поширені периферичні набряки з розвитком анасарки можливі при масивній протеїнурії і гіпопротеїнемії, і пов'язані з розвитком вторинного альдостеронізму;
 • – пастозність;
 • – навіть при значній протеїнурії у хворих не виявляють гіпопротеїнемії, що пов'язують з порушенням судинної проникності, що часто спостерігається при ниркових дисплазіях;
 • синдром ендогенної інтоксикації:
  • – блідість;
  • – млявість;
  • – головний біль;
  • – відсутність апетиту;
 • стигми дизембріогенезу:
 • – порушення формування сполучної тканини в ембріогенезі збігається з критичними періодами в розвитку нирок;
 • – наявність декількох стигм дизембріогенезу;
 • прояви ниркової недостатності:
  • – можуть бути першою ознакою захворювання;
 • поліуричний синдром характерний при нефронофтизі Фанконі та нефригоподібних дисплазіях;
 • синдром ацидозу характерний для ниркового тубулярного ацидозу, проте завжди в поєднанні з поліурією, гіпостенурією, тяжкою остеопатією і нефролітіазом;
 • остеодистрофія є проявом таких спадкових захворювань нирок, як фосфат-діабет, синдром де Тоні-Дебре-Фанконі, при яких це є основним синдромом ураження організму, крім інших багатогранних проявів захворювання;
 • синдром недостатності калію (гіпокаліємії) виникає при таких захворюваннях, як синдром де Тоні-Дебре-Фанконі та інших спадкових тубулопатіях;
 • азотемічний синдром як перша ознака декомпенсації ниркових функцій зустрічається при нефронофтизі Фанконі і деяких інших кістозних трансформаціях нирок;
 • загальні клінічні ознаки:
 • – генетичний анамнез: наявність однотипних захворювань у сім'ї, що чітко проявляються при складанні родоводу;
 • – довготривалий латентний перебіг з ізольованим сечовим синдромом;
 • – множинні зовнішні і соматичні стигми дизембріогенезу (малі аномалії): високе готичне піднебіння, високе перенісся, аномалії будови вушних раковин, полідактилія, варусна девіація V пальця тощо;
 • – раннє зниження ниркової функції, як правило, за тубулярним типом;
 • – формування ниркової недостатності.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >