< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Дитячі інфекційні хвороби

Гострі респіраторні вірусні інфекції

Гострі респіраторні вірусні інфекції (ГРВІ) гострі захворювання респіраторного тракту, викликані вірусами, що характеризуються катаральним та інтоксикаційним синдромами.

Етіологія:

 • • парагрип;
 • • аденовірусна інфекція;
 • • респіраторно-синцитіальна інфекція;
 • • риновірусна інфекція;
 • • грип.

Парагрип гостре вірусне захворювання респіраторного тракту, що характеризується помірною інтоксикацією, переважним ураженням слизових оболонок гортані і носа.

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – спорадична захворюваність, зростає взимку;
  • – інкубаційний період – 2-7 діб;
  • – гострий початок;
  • – слабовиражений інтоксикаційний синдром;
  • – слабовиражені катаральні явища;
  • – часто першим проявом є синдром крупу, що переважно виникає у дітей раннього віку;
  • – основна клінічна ознака – катар верхніх дихальних шляхів у вигляді стенозуючого ларингіту;
 • • параклінічні:
 • – загальний аналіз крові: без змін або в першу добу невеликий лейкоцитоз, що швидко змінюється на лейкопенію, помірне збільшення ШОЕ;
 • – лабораторне підтвердження: змиви з носоглотки на вірусні включення, імуноферментний аналіз (ІФА) епітелію слизової ротоглотки дозволяє виявити антиген вірусу, реакція зв'язування комплементу
 • (РЗК) та реакція гемаглютинації (РГГА) в парних сироватках з пара- грипозними антигенами виявляють антитіла та наростання їх титру в процесі захворювання в 4 і більше разів.

Аденовірусна інфекція – гостре респіраторне вірусне захворювання, що характеризується гарячкою, помірною інтоксикацією, ураженням слизових оболонок дихальних шляхів, нерідко – кон'юнктиви очей, а також лімфоїдної тканини.

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – спорадична захворюваність та епідемічні спалахи;
  • – зимова сезонність, ймовірні спалахи влітку;
  • – інкубаційний період – 2-12 діб;
  • – гострий початок;
  • – перший прояв – катар верхніх дихальних шляхів, помірно виражений інтоксикаційний синдром;
  • – кон'юнктивіт;
  • – ураження лімфоідних органів та органів ретикулоецдогепіальноїсистеми;
  • – інтестинальний синдром;
 • • паракпінічні:
 • – загальний аналіз крові: незначний лейкоцитоз, що швидко змінюється нормоцитозом чи лейкопенією, лімфоцитоз зі зсувом вліво, нормальна чи дещо збільшена ШОЕ;
 • – виділення вірусу із вмісту носоглотки, кон'юнктив, харкотиння, фекалій, крові в культурі тканин;
 • – серологічні реакції: РЗК чи PH у парних сироватках на 1-5-й та 8- 13-й день захворювання для виявлення наростання титру антитіл до аденовірусу;
 • – імунофлюоресцентний метод: виявляються антигени вірусу в мазках-відбитках зі слизової нижньої носової раковини.

Респіраторно-синцитіальна інфекція – гостре респіраторне захворювання, що перебігає із переважним ураженням нижніх дихальних шляхів та дуже частим розвитком бронхітів, бронхіолітів та інтерстиціальної пневмонії у дітей віком до 1 року.

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – інкубаційний період – 3-7 днів;
  • – зимова сезонність, гострий початок;
  • – легкий перебіг у дітей старшого віку (за типом гострого бронхіту);
  • – розвиток бронхіоліту в немовлят;
  • – розвиток синдрому крупу;
 • • параклінічні:
 • – загальний аналіз крові: кількість лейкоцитів нормальна чи дещо підвищена, моноцитоз, нейтрофільний зсув вліво, можливе збільшення атипових мононуклеарів до 5 %, незначне збільшення ШОБ;
 • – виділення вірусу зі змивів з носоглотки на культурі тканин має історичне значення;
 • – досліджують парні сироватки в РЗК, ΡΗΓΑ з інтервалом 10-12 днів для виявлення комплементзв'язуючих та віруснейтралізуючих антитіл та наростання їх титру в 4 і більше разів;
 • – експрес-метод: з перших днів захворювання досліджують відбитки зі слизової нижніх носових ходів для виявлення антигену РС-вірусу.

Риновірусна інфекція (заразний нежить) – гостре вірусне захворювання дихальних шляхів, що перебігає з переважним ураженням слизової оболонки порожнини носа.

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
  • – епідемічні спалахи (взимку, восени);
  • – інкубаційний період -1-5 діб;
  • – слабко або помірно виражений інтоксикаційний синдром;
  • – катар верхніх дихальних шляхів;
  • – з першої доби – розвиток риніту зі значними виділеннями;
  • – часто – приєднання бактерійної інфекції;
 • • параклінічні:
 • – загальний аналіз крові: нормальна кількість лейкоцитів або рідше лейкопенія, відносний лімфоцитоз;
 • – виділення вірусу зі змивів з носоглотки, IФА для виявлення антигену в епітеліальних клітинах слизової носа.

Грип заразна гостра інфекційна хвороба, що викликається РНК- вмісними вірусами і характеризується специфічними симптомами інтоксикації та катаром верхніх дихальних шляхів.

Діагностичні критерії:

 • • клінічні:
 • – епідемічні спалахи (взимку, восени);
 • – інкубаційний період – від кількох годин до 1 -2 діб;

*

 • – домінує в клінічній картині виражений інтоксикаційний синдром аж до проявів нейротоксикозу;
 • – катар верхніх дихальних шляхів за типом трахеїту;
 • – часто – приєднання бактерійної інфекції;
 • • параклінічні:
 • – загальний аналіз крові: в першу добу захворювання невеликий нейтрофільний лейкоцитоз, що змінюється лейкопенією, зсув формули вліво (ступінь зсуву відповідає тяжкості токсикозу), відносний лімфоцитоз, еозинофілія, ШОЕ практично не змінюється;
 • – вірусологічне обстеження: виділення антигенів вірусів грипу із носоглоткових змивів на курячих ембріонах чи тканинних культурах проводять в перші 2-6 днів захворювання;
 • – ІФА: проводять шляхом виявлення антигенів вірусу грипу в мазках-відбитках зі слизової оболонки нижніх носових ходів;
 • – серологічні реакції: РГГА, РЗК виявляють наростання титру антитіл у парних сироватках.

Особливості ГРВІ у новонароджених та немовлят:

 • • відмова від грудей, втрата маси;
 • • розлади сну, неспокій;
 • • поступовий початок, слабовиражений інтоксикаційний синдром;
 • • риновірусна інфекція частіше супроводжується розвитком трахеобронхіту;
 • • при PC-інфекції – частіше бронхіоліт, інтерстиціальна пневмонія;
 • • при аденовірусній інфекції-часто інтестинальний синдром, рідко- збільшення лімфовузлів, кон'юнктивіт, частіше бронхіт, інтерстиціальна пневмонія;
 • • часті бактерійні ускладнення;
 • • висока летальність.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >