< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Принципи, функції та норми екологічного права

Екологічне право як самостійна галузь права має свої принципи, що охоплюють загальні керівні заходи.

Принципи екологічного права – це вихідні засади та загальнообов'язкові правила, зафіксовані в регулятивних і охоронних еколого- правових нормах, що спрямовані на досягнення мети екологічної політики України і забезпечення завдань екологічного права. Вони спираються на загальноправові принципи, які враховуються при формуванні принципів екологічного права, і на екологічне законодавство або випливають із його змісту.

Провідним принципом екологічного права є правове забезпечення досягнення гармонійної взаємодії суспільства і природи. Цей принцип становить основу для виникнення й формування інших принципів:

 • • принцип правового забезпечення раціонального й ефективного використання природних об'єктів їх власниками й користувачами;
 • • принцип правового забезпечення цільового використання природних об'єктів;
 • • принцип правового забезпечення стимулювання власників і користувачів природних об'єктів у раціональному й ефективному використанні виділених їм природних об'єктів, їх відновленні й належній охороні природного середовища;
 • • принцип правового забезпечення пріоритетності з екологічних вимог перед іншим у підтримці екологічної системи у нормальному стані;
 • • принцип правового забезпечення стабільного (тривалого) використання природних об'єктів;
 • • принцип правового забезпечення платності у природокористуванні;
 • • принцип правового забезпечення комплексного підходу до використання та відтворення природних об'єктів.

Всі принципи екологічного права можна поділити на:

 • а) загально-юридичні принципи:
  • • гласність і демократизм прийняття екологічно значимих рішень;
  • • компенсаційність шкоди, заподіяної порушенням екологічного законодавства;
  • • поєднання засобів стимулювання і юридичної відповідальності за екологічні правопорушення;
  • • міждержавне співробітництво галузі екології;
  • 6) спеціально-юридичні принципи:

міжгалузеві:

 • • пріоритетність вимог екологічної безпеки;
 • • гарантування безпечного навколишнього природного середовища для життя і здоров'я людей;
 • • превентивність екологічних заходів;
 • • орієнтованість на формування екологічного світогляду;
 • • узгодження екологічних, економічних та соціальних інтересів;
 • • поєднання міждисциплінарних знань екологічних, соціальних, природничих і технічних наук;
 • • прогнозування якості стану навколишнього природного середовища;
 • • обов'язковість екологічної експертизи;
 • • обов'язковість дотримання екологічних стандартів і нормативів;
 • • нормованість і оцінка впливу екологічно значимої діяльності;
 • • платність за забруднення навколишнього природного середовища і погіршення якості природних ресурсів;

галузеві:

 • • обов'язковість дотримання вимог лімітів використання природних ресурсів;
 • • збереження різноманітності та цілісності природних об'єктів;
 • • різноманітність форм власності на природні ресурси;
 • • безплатність загального і платність спеціального використання природних ресурсів для господарської діяльності;
 • • комплексність та ефективність використання природних ресурсів;
 • • множинність правових форм'використання природних ресурсів.

Функції екологічного права – основні напрями впливу норм екологічного права на волю і поведінку суб'єктів екологічних правовідносин і забезпечення правопорядку в галузі використання природних ресурсів, охорони навколишнього природного середовища, гарантування екологічної безпеки.

Загальноправові функції:

• регулятивна, виховна, превентивна, охоронна.

Спеціальноправові функції:

• екологічна, природоохоронна.

Норми екологічного права – правила поведінки, які регулюють відношення людей з приводу охорони та використання навколишнього природного середовища.

Поділяються на:

 • • галузеві (охорона та використання лісів, води, землі тощо);
 • • комплексні (охорона та використання природно-територіальних комплексів).

За змістом юридичного припису норми екологічного права діляться на:

 • • норми-принципи – закріплюють основні начала охорони навколишнього природного середовища;
 • • норми-пріоритети – встановлюють переважання в охороні навколишнього природного середовища (галузеві, міжгалузеві);
 • • норми-правила–попереджувальні, заборонні, караючі, дозволяючі, зобов'язуючі, заохочувальні, тощо.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >