< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Правові засади енергозбереження

 • 8.1. Поняття енергозбереження та основні принципи державної політики у сфері енергозбереження.
 • 8.2. Об'єкти та суб'єкти правового регулювання відносин у сфері енергозбереження.
 • 8.3. Економічний механізм енергозбереження
 • 8.4. Стандартизація та нормування у сфері енергозбереження.
 • 8.5. Державна експертиза з енергозбереження та енергетичний аудит.
 • 8.6. Міжнародні відносини України у сфері енергозбереження.
 • 8.7. Контрольні питання і завдання.

Поняття енергозбереження та основні принципи державної політики у сфері енергозбереження

Енергозбереження – діяльність (організаційна, наукова; практична, інформаційна), яка спрямована на раціональне використання та економне витрачання первинної та перетвореної енергії і природних енергетичних ресурсів в національному господарстві і яка реалізується з використанням технічних, економічних та правових методів.

Метою енергозбереження є регулювання відносин між господарськими суб'єктами, а також між державою і юридичними та фізичними особами у сфері енергозбереження, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів, забезпечення заінтересованості підприємств, організацій та громадян в енергозбереженні, впровадженні енергозберігаючих технологій, розробці і виробництві менш енергоємних машин та технологічного обладнання, закріплення відповідальності юридичних і фізичних осіб у сфері енергозбереження.

Основними принципами державної політики у сфері енергозбереження є:

 • а) створення державою економічних і правових умов заінтересованості в енергозбереженні юридичних та фізичних осіб;
 • б) здійснення державного регулювання діяльності у сфері енергозбереження на основі застосування економічних, нормативно-технічних заходів управління;
 • в) пріоритетність вимог енергозбереження при здійсненні господарської, управлінської або іншої діяльності, пов'язаної з видобуванням, переробкою, транспортуванням, зберіганням, виробленням та використанням паливно-енергетичних ресурсів;
 • г) наукове обґрунтування стандартизації у сфері енергозбереження та нормування використання паливно-енергетичних ресурсів, необхідність дотримання енергетичних стандартів та нормативів при використанні палива та енергії;
 • д) створення енергозберігаючої структури матеріального виробництва на основі комплексного вирішення питань економії та енергозбереження з урахуванням екологічних вимог, широкого впровадження новітніх енергозберігаючих технологій;
 • е) обов'язковість державної експертизи з енергозбереження;
 • е) популяризація економічних, екологічних та соціальних переваг енергозбереження, підвищення громадського освітнього рівня у цій сфері;
 • и) вирішення проблем енергозбереження у поєднанні з реалізацією енергетичної програми України, а також на основі широкого міждержавного співробітництва;

і) стимулювання раціонального використання паливно-енергетичних ресурсів шляхом комбінованого виробництва електричної та теплової енергії (когенерації);

ї) поступовий перехід до масового застосування приладів обліку та регулювання споживання паливно-енергетичних ресурсів;

 • й) обов'язковість визначення постачальниками і споживачами обсягу відпущених паливно-енергетичних ресурсів за показаннями приладів обліку споживання паливно-енергетичних ресурсів у разі їх наявності;
 • к) запровадження системи енергетичного маркування електрообладнання побутового призначення.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >