< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Значення маркетингу в галузі освіти

Під маркетингом у сфері освіти потрібно розуміти особливий вид ринкової діяльності, який спрямований на задоволення потреб і запитів населения перш за все в освітніх послугах. Тут розвиток маркетингу в наші дні особливо важливий, оскільки інтелектуальний потенціал стає вирішальним фактором збільшення національного багатства суспільства. Так, економічно розвинуті країни світу в наш час, дякуючи функціонуванню сучасної системи освіти, отримують до 40% приросту валового національного продукту.

Однак система маркетингу в освітньому комплексі України, на жаль, не отримала достатнього поширення.

Чітко виділяються три рівні застосування маркетингу в навчально- виховних установах країни.

До вищого рівня належить порівняно невелика група установ освіти, діяльність яких організується на комерційних засадах і орієнтована на маркетингову концепцію ринкового управління.

Другий рівень включає в себе ті освітні установи, які використовують окремі складові частини маркетингової діяльності: вивчення попиту і кон'юнктури ринку освітніх послуг, організацію підготовки професіоналів за новими спеціальностями, визначення рівня оплати за навчання.

Найнижчий рівень характерний для більшості навчально-виховних установ, які застосовують тільки окремі елементи маркетингу: рекламу, вивчення попиту на додаткові освітні послуги.

Чому ж система маркетингу в нашій освіті не отримала погрібного поширення? Це пов'язано із історичними і загальноекономічними витоками: з 70-річним пануванням у країні командно-адміністративної економіки і відсутністю справжніх ринкових відносин. В таких умовах більшість нинішнього покоління господарників не змогли оволодіти теоретичними і практичними знаннями і навичками управління на ринковій основі.

Більшість навчально-виховних установ була і запишається державними. Держава виступає головним й по суті монопольним покупцем освітніх послуг. Природно, що це стримує становлення нормальних ринкових відносин у галузі освіти і гальмує розвиток явного ринку освітніх послуг. Становлення ринку освітніх послуг – процес складний, і носить він в нашій країні стихійний характер. В країні поки що відсутня система інформування і вивчення тенденцій цього ринку. Тому необхідно створювати ефективний комплекс маркетингових досліджень на різних рівнях: освітньої установи регіону, держави з урахуванням місцевих і галузевих особливостей Взаємодія створених маркетингових служб на всіх рівнях управлінської діяльності дозволить направляти і своєчасно враховувати коливання ринку Важливо при цьому, щоб єдина маркетингова служба в державі координувала діяльність всіх інших служб щодо вивчення попиту і пропозиції на освітні послуги і давала відповідно рекомендації установам освіти, проводила експертизи за заявками замовника.

Специфіка маркетингу в сфері освіти

Маркетинг в сфері освіти відрізняється різноманітністю і своєрідністю одночасно. Визначається це специфікою диверсифікованого, тобто все більш різноманітного виробництва широкого асортименту послуг: виховних, освітніх, наукових.

Маркетологу в навчальних закладах доводиться мати справу з товарами не матеріального виду, а із певними послугами, які не відокремлені від самої педагогічної діяльності. Інакше в освіті проявляються і такі складові частини комплексу маркетингу: вивчення попиту, вартість на послуги, методи формування фінансових ресурсів, розподілу й стимулювання.

Разом з тим своєрідність маркетингу в освітній сфері надають і інші реальні обставини: переважна більшість некомерційних установ і безкоштовність навчання, введення на основі Закону України "Про освіту" плати за додаткові послуги, а також надання навчальному закладу права суміщати свою основну діяльність із будь-якою підприємницькою діяльністю.

Потрібно мати на увазі, що право на надання платних освітніх послуг має загальноосвітня школа або інша установа, яка стає юридичною особою. Це означає, шо вона має статут, який затверджений місцевим органом влади, має самостійний розрахунковий рахунок в банку, має самостійний бюджет і має відокремлений баланс.

Крім того, установа повинна: зареєструватися в податковій інспекції; утримати ліцензію на ті види діяльності, які планує організувати; оформити належним чином трудові відносини з тією групою і окремими педагогічними працівниками, які будуть надавати освітні платні послуги, погодити із засновником рівень рентабельності і відсоток відрахувань триманого прибутку в його користь.

Відповідно вирішується проблема приміщення, обладнання. Конкретизується кадровий склад.

Вся ця організаційна робота може бути характерною для людей, які мають необхідні знання, навички в галузі освіти і менеджменту.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >