Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Теоретико-методологічні основи планування і контролю Сутність і зміст планування Види планування Прогнозування в системі планування Зміст і види контролю Організація планування і контролю на підприємстві Діяльність підприємства як об'єкт планування і контролю Система планів на підприємстві, інформаційне і нормативне забезпечення процесу планування Методи прийняття планових рішень Організація планування і контролю на підприємстві Стратегічне планування на підприємстві Зміст, мета і завдання стратегічного планування Етапи стратегічного планування Методи стратегічного планування Планування інноваційно-інвестиційної діяльності підприємства Інноваційна діяльність підприємства як об'єкт планування Планування інвестицій на підприємстві Контроль оновлення продукції Маркетингове планування на підприємстві Зміст, мета і завдання маркетингового планування Аналіз ринкового середовища Планування асортименту і оцінка конкурентоспроможності товару Планування ціни Планування обсягів продажу та заходів зі стимулювання збуту Планування виробництва продукції та виробничої інфраструктури Зміст і завдання планування виробничої програми Методика розроблення виробничої програми Планування виробничої інфраструктури Планування персоналу та оплати праці Зміст, завдання і технологія планування потреби в персоналі Планування продуктивності праці Планування чисельності персоналу Планування фонду оплати праці Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва Зміст планування матеріально-технічного забезпечення Методика планування потреби в матеріально-технічних ресурсах Планування закупівлі матеріально-технічних ресурсів Оперативно-календарне планування і контроль на підприємстві Зміст і завдання оперативно-календарного планування Планування виробничої програми підрозділів. Системи оперативного планування Особливості оперативно-календарного планування на підприємствах різних типів виробництва Контроль виконання планових завдань Планування витрат підприємства Зміст, мета і завдання процесу планування витрат Планування собівартості продукції і витрат виробництва Фінансове планування і контроль на підприємстві Зміст, мета і завдання фінансового планування Методика розроблення фінансового плану підприємства Обгрунтування окремих складових фінансового плану Фінансовий контроль Бізнес-планування на підприємстві Сутність бізнес-планування та призначення бізнес-плану Зміст і характеристика основних розділів бізнес-плану Реалізація бізнес-плану на підприємстві
 
Наст >