< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування персоналу та оплати праці

Зміст, завдання і технологія планування потреби в персоналі

Планування потреби підприємства в персоналі, необхідного для виконання плану виробництва та реалізації продукції, здійснюється у плані з праці та персоналу.

Метою розроблення плану з праці та персоналу є визначення раціональної (економічно обгрунтованої) потреби підприємства в персоналі та забезпечення його ефективного використання у плановому періоді.

План з праці та персоналу складається з таких розділів:

 • • план з праці (продуктивність праці, трудомісткість виготовлення виробів);
 • • план чисельності персоналу (визначення загальної чисельності персоналу, чисельність персоналу за різними категоріями, підготовка та підвищення кваліфікації кадрів);
 • • план з оплати праці.

Основні завдання плану з праці та персоналу:

 • – створення колективу, здатного виконати намічені тактичним планом цілі;
 • – формування оптимальної структури персоналу;
 • – підготовка, перепідготовка та підвищення кваліфікації персоналу підприємства;
 • – удосконалення організації праці;
 • – стимулювання праці;
 • – підвищення продуктивності та якості праці;
 • – оптимізація засобів утримування персоналу.

Основні принципи планування праці й заробітної плати:

 • 1) випередження темпів підвищення продуктивності праці над темпами зростання заробітної плати;
 • 2) дотримання оптимальних пропорцій у заробітній платі окремих категорій працівників відповідно до кількості та якості їх праці;
 • 3) забезпечення оптимального співвідношення кількості персоналу, зайнятого у виробництві, обслуговуванні, управлінні;
 • 4) забезпечення кваліфікаційного складу керівників відповідно до вимог виробництва та підвищення їх кваліфікації.

Планування потреби в персоналі здійснюється в такій послідовності:

 • 1) аналіз використання персоналу за попередній період;
 • 2) планування продуктивності праці;
 • 3) планування трудомісткості;
 • 4) розрахунок балансу робочого часу;
 • 5) розрахунок потреби в персоналі;
 • 6) планування вивільнення та додаткової потреби в персоналі;
 • 7) планування коштів на оплату праці;
 • 8) планування розвитку персоналу.

Аналіз використання персоналу у звітному періоді здійснюється шляхом порівняння фактичних показників використання персоналу з величинами, що планувались (загальна чисельність, чисельність за категоріями і професіями, питома вага окремих категорій у загальній структурі – робітників, промислово-виробничого персоналу), а також шляхом розрахунку показників руху персоналу у звітному періоді.

Ефективне використання трудового потенціалу підприємства значною мірою залежить від раціонального використання робочого часу працівників. Аналіз використання робочого часу проводиться за даними статистичної звітності № 1-ПВ "Звіт з праці" (квартальна).

Аналіз використання робочого часу всіх категорій робітників, як правило, здійснюється на основі середньої кількості днів, відпрацьованих одним робітником (тривалості робочого періоду) і середньої тривалості робочого дня (зміни) працівника.

Тривалість робочого періоду в днях залежить від кількості вихідних і святкових днів, кількості днів тимчасової непрацездатності, кількості днів відпусток, неявок на роботу з дозволу адміністрації, прогулів тощо.

Тривалість робочого дня (зміни) робітника залежить від нормативної величини встановленого робочого тижня, тривалості простою протягом робочого дня (зміни), умов зайнятості робітника (скорочений робочий день, тиждень), тривалості інших скорочень робочого дня, що передбачені законом (для підлітків, матерів- годувальниць) та ін.

Кількість годин, відпрацьованих в середньому одним робітником, є інтегральним показником, який характеризує загальну величину ефективного фонду робочого часу одного працівника.

Оцінюється ефективність використання персоналу за допомогою показників продуктивності праці, рентабельності персоналу.

Визначається ефективність витрат на оплату праці шляхом розрахунку показників виручки від реалізації на гривню фонду оплати праці (відношення виручки і фонду оплати праці – ФОП), валового прибутку на гривню витрат на оплату праці (відношення прибутку і ФОП), обчисленням співвідношення темпів зростання продуктивності праці і середньої заробітної плати та ін.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >