< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

Зміст планування матеріально-технічного забезпечення

Важливим факторами раціонального використання виробничих ресурсів, зростання прибутку і рентабельності є планування і організація матеріально-технічного забезпечення виробництва.

Метою розроблення плану матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) є оптимізація потреби підприємства в матеріально-технічних ресурсах (МТР).

Основними завданнями плану МТЗ є:

 • 1) своєчасне й повне задоволення потреби підприємства у матеріально-технічних ресурсах;
 • 2) визначення перспективної та поточної потреби в матеріалах, сировині й обладнанні;
 • 3) розроблення матеріальних балансів;
 • 4) вибір постачальників та підтримка з ними зв'язків;
 • 5) забезпечення високої якості ресурсів, що поставляються;
 • 6) мінімізація витрат на придбання, доставку й зберігання товарно-матеріальних цінностей;
 • 7) визначення оптимальних термінів поставки і розмірів транспортних партій матеріальних ресурсів, що придбаються;
 • 8) визначення оптимального рівня запасів матеріально-технічних ресурсів і т.д.

Вихідними даними для розроблення плану МТЗ є:

 • 1) заплановані обсяги виробництва;
 • 2) прогресивні норми витрат матеріальних ресурсів;
 • 3) дані аналізу витрат матеріальних ресурсів у звітному періоді;
 • 4) величина зміни залишків незавершеного виробництва;
 • 5) показники плану технічного і організаційного розвитку підприємства;
 • 6) баланс виробничих потужностей на плановий рік;
 • 7) показники плану капітального будівництва.

У зміст планування МТЗ входить:

 • – визначення потреби в матеріалах, устаткуванні, паливі, енергії на базі норм їх витрачання;
 • – розрахунок норм запасів усіх товарно-матеріальних цінностей на плановий період;
 • – облік, контроль і аналіз виконання планів забезпечення;
 • – поточне регулювання забезпечення виробничих підрозділів підприємства.

План МТЗ складається в натуральному і вартісному вираженнях на рік і з розбиттям за кварталами і містить такі розділи: план потреби в матеріальних ресурсах; план закупівель.

У річному плані визначається потреба всіх підрозділів і служб підприємства в матеріальних ресурсах та визначаються обсяги їх поставок на рік, у тому числі по кварталах. У квартальному плані визначається потреба підприємства по розгорнутій номенклатурі, та уточнюється обсяг завдань на плановий квартал. На основі цього плану складаються специфіковані замовлення постачальникам, і визначається форма поставок – транзитна або складська. Місячні плани являють собою лімітну карту відпуску матеріалів відповідному підрозділу підприємства.

План МТЗ підприємства складається в 4 етапи:

 • 1. Аналіз ефективності використання ресурсів у звітному періоді. На цьому етапі виконується коригування плану МТЗ з урахуванням заходів щодо впровадження нової техніки, зміни норм витрат матеріалів і виробничих запасів.
 • 2. Розроблення плану МТЗ на основі виробничої програми, плану організаційно-технічного розвитку, прогресивних норм витрат матеріалів і виробничих запасів. Виконується на підставі базових показників споживання ресурсів і відповідно до планового обсягу виробництв.
 • 3. Вивчення ринку сировини і матеріалів. На даному етапі аналізується ринок сировини, ухвалюються рішення про постачальників.
 • 4. Складання плану закупівель матеріальних ресурсів. Складаються баланси МТР і плани закупівель.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >