< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Захворювання серцево-судинної системи

Порушення серцевого ритму і провідності

Аритміями серця називають порушення утворення електричного імпульсу збудження, його проведення та їх комбінації, що проявляється порушенням частоти та ритмічності серцевої діяльності.

Клінічна класифікація

Характеристика ЧСС:

 • – тахікардії – ЧСС перевищує вікову норму;
 • – брадикардії – ЧСС менша за вікову норму.

Екстрасистолії

 • 149.1 – передсердна.
 • 149.2 – передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна).
 • 149.3 – шлуночкова:
  • – поодинока (до 30/год);
  • – часта (30 та більше/год);
  • – парна;
  • – поліморфна;
  • – алоритмія;
  • – рання (R на Т).
 • 147.1 – тахікардії:
  • – реципрокна;
  • – вогнищева (ектопічна);
  • – хронічна;
  • – пароксизмальна.

Надшлуночкові тахікардії

 • – Синопередсердна (синоатріальна);
 • – передсердна (атріальна);
 • – передсердно-шлуночкова (атріовентрикулярна);
 • – вузлова (звичайного типу, незвичайного типу);
 • – з додатковими шляхами проведення (ортодромна, антидромна).

Шлуночкові тахікардії

 • 147.2:
  • – нестійка (від 3 комплексів до 30 с);
  • – стійка (більше 30 с);
  • – мономорфна;
  • – поліморфна.
 • 147.0 – постійно-зворотня.
 • 148.0 – фібриляція і тріпотіння передсердь.
 • 149.0 – фібриляція і тріпотіння шлуночків.

Порушення проведення імпульсу

 • 145.5:
  • – синоаурикулярні блокади;
  • – атріовентрикулярні блокади:
 • 144.0 – І ст.
 • 144.1 – II ст.: І типу, II типу.
 • 144.2 - III ст.

Внутрішньошлуночкові блокади

Однопучкові блокади:

 • 145.0 – блокада правої ніжки пучка Гіса.
 • 144.4 – блокада передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса.
 • 144.5 – блокада задньонижнього розгалуження ніжки пучка Гіса (постійна, минуча).
 • 145.2 – двопучкові блокади:
  • – блокада лівої ніжки пучка Гіса;
  • – блокада правої ніжки пучка Гіса та передньоверхнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса;
  • – блокада правої ніжки пучка Гіса і задньонижнього розгалуження лівої ніжки пучка Гіса.
 • 145.3 – трипучкові блокади.

Комбіновані порушення утворення і проведення імпульсу

 • 149.4 – парасистолія:
  • – передсердна;
  • – із АВ-сполучення;
  • – шлуночкова.

Захворювання, синдроми і феномени

 • 149.8:
  • – ідіопатичні форми аритмій;
  • – синдроми і ЕКГ-феномени передзбудження шлуночків:
  • – Вольфа – Паркінсона – Уайта;
  • – укороченого інтервалу PR (Лауна – Ганонга – Лівайна).
 • 149.8 – синдром ранньої реполяризації шлуночків.
 • 149.8 – синдром подовженого інтервалу QT (вроджений, набутий).
 • 149.5 – синдром слабкості синусового вузла.
 • 146.9 – синдром Морганы – Адамса – Стокса.
 • 149.8 – аритмогенна дисплазія ПШ.
 • 142.8 – синдром Бругада.
 • 149.0; 145.3 – синдром Фредеріка.
 • 146.1 – раптова серцева смерть (аритмічна) (смерть, що настала протягом 1 год після появи перших симптомів захворювання або суттєвого погіршення стану хворого на тлі стабільного хронічного перебігу захворювання):
  • – з відновленням серцевої діяльності:
  • – фібриляція шлуночків;
  • – асистолія;
  • – електромеханічна дисоціація (зазначається при можливості);
  • – раптова серцева смерть (необоротна):
  • – фібриляція шлуночків;
  • – асистолія;
  • – електромеханічна дисоціація (зазначається при можливості).

Зупинка серця (смерть, що настала пізніше ніж через 1 годину після появи чи посилення симптомів захворювання):

 • 146.0 – з відновленням серцевої діяльності.
 • 146.9 – зупинка серця незворотня.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >