< Попер   ЗМІСТ   Наст >

ДІАГНОСТИКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ПРОДУКЦІЇ (ПОСЛУГ, РОБІТ) ПІДПРИЄМСТВА

  • 4.1. Основні параметри та показники конкурентоспроможності продукції (послуг, робіт).
  • 4.2. Методи визначення конкурентоспроможності продукції (послуг).
  • 4.3. Фактори та критерії конкурентоспроможності послуг (продукції, робіт) зв'язку та інформатизації.
  • 4.4. Методи оцінки рівня конкурентоспроможності підприємств у сфері зв'язку та інформатизації та їх послуг.
  • 4.5. Фактори, що впливають на конкурентоспроможність послуг (продукції, робіт) у сфері зв'язку та інформатизації.

Питання та завдання для самоконтролю

Основні параметри та показники конкурентоспроможності продукції (послуг, робіт)

Конкурентоспроможність продукції (послуг, робіт) є головною умовою конкурентоспроможності підприємства на ринку і важливою основою прибутковості її діяльності. Конкурентоспроможність окремої продукції (послуги, роботи) визначається як її перевага порівняно з будь-якої іншою продукцією (аналогічною за призначенням чи її замінником) при вирішенні потенційним покупцем її проблем. Тобто конкурентоспроможність продукції (послуг, робіт) – це ступінь відповідності продукції (послуги, роботи) на певний момент вимогам цільових груп споживачів або обраного ринку за найважливішими характеристиками та відповідними параметрами.

Параметри конкурентоспроможності це найчастіше кількісні характеристики властивостей товару, які враховують галузеві особливості оцінки його конкурентоспроможності. Розрізняють окремі групи параметрів конкурентоспроможності: технічні, економічні та нормативні.

Розглянемо більш детально ці параметри.

Технічні параметри характеристикою технічних і фізичних властивостей продукції (послуг), що визначають особливості галузі та способи його використання, а також функції, які виконує продукція (послуг) у процесі його використання. Технічні параметри поділяються на параметри призначення, ергономічні та естетичні параметри.

Параметри призначення – характеризують області використання продукції (послуг) та функції, які вона покликана виконувати. За ними можна судити про корисний ефект, що досягається за допомогою використання даної продукції (послуг) в конкретних умовах споживання. Параметри призначення

  • – класифікаційні параметри, що характеризують належність продукції (послуг) до певного класу і використовуються для оцінки лише на етапі вибору області застосування продукції (послуг) та продукції-конкурентів; вони слугують базою для подальшого аналізу і в подальших розрахунках участі не беруть (наприклад, швидкість обертання);
  • – параметри технічної ефективності, що характеризують прогресивність технічних рішень і використовуються при розробці та виготовленні продукції або надання послуг (продуктивність обладнання, точність та швидкість надання послуг);
  • – конструктивні параметри, що характеризують основні проектно- конструкторські рішення (склад виробу, його структура, розміри, вага).

Ергономічні параметри змальовують продукцію (послуг) з точки зору її відповідності властивостям людського організму при виконанні трудових операцій або споживанні (гігієнічні, антропометричні, фізіологічні властивості людини, що проявляються у виробничих та життєвих процесах).

Естетичні параметри характеризують інформаційну виразність (раціональність форми, цілісність композиції, досконалість виробничого виконання продукції та стабільність товарного вигляду).

Економічні параметри визначають рівень витрат на виробництво та ціни споживання через витрати на купівлю, обслуговування, споживання, утилізацію товару. Економічні параметри поділяються на:

  • – одноразові витрати являють собою витрати на придбання продукції (надання послуг, виконання робіт), (ціну продукції), транспортування, митні тарифи та витрати, витрати на наладку, пробний запуск, якщо вони не входять в ціну продукції;
  • – поточні витрати включають витрати на оплату праці обслуговуючого персоналу, витрати на пальне та електроенергію, додаткові витрати, пов'язані з доставкою, витрати на пальне, витрати на сировину, основні та допоміжні матеріали, що необхідні для використання продукції, витрати на ремонт, запасні частини та інші витрати.

Нормативні параметри визначають відповідність продукції (послуги, роботи) установленим нормам, стандартам і вимогам, що обумовлені законодавством та іншими нормативними документами (параметри патентної чистоти, екологічні параметри, параметри безпеки, по яких для даного ринку встановлені обов'язкові діючі вимоги міжнародних, національних стандартів, технічних регламентів, норм, законодавства).

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >