< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Діагностика факторів впливу на формування культури підприємства

Для успішного формування культури на підприємстві важливо враховувати доснідувати фактори, що впливають на формування корпоративної культури.

Виділяють дві ключові характеристики культури. Перша – інтенсивність – являє собою "ступінь згоди співробітників підрозділу підприємства у відношенні норм, цінностей, етичних стандартів. Як правило, нові підприємства чи підприємства, що знаходяться в процесі трансформації, мають менш інтенсивну культуру. Друга характеристика – інтегрованість – визначає "ступінь відповідності норм, цінностей і етичних стандартів між різними підрозділами підприємства". Так, досить часто високо диверсифіковані підприємства демонструють поєднання високої інтенсивності культури окремих підрозділів з відносно низьким рівнем інтегрованості загальної корпоративної культури.

Оптимальною культурою можна назвати таку культуру, що найкраще підгримує місію, цілі і стратегії підприємств. Таким чином, як і у випадку з організаційною структурою, корпоративна культура повинна випливати зі стратегії. У випадку виходу за рамки повної відповідності з культурою, будь- яка серйозна зміна в стратегії повинна вести до модифікації корпоративної культури.

На етапі формування або зміненої стратегії найважливішими завданнями керівництва підприємств є:

 • – визначення того, що дана конкретна зміна в стратегії буде означати для корпоративної культури;
 • – визначення необхідних змін у корпоративній культурі;
 • – рішення щодо того, чи виправдують очікувані результати змін культури пов'язані з цим витрати. Важливо також оцінити сумісність стратегії і культури підприємства.

За формування стратегії Дж. Хангері Т. Вілен рекомендують керівникам підприємства відповісти на наступні запитання:

 • 1. Чи сумісна запланована стратегія з існуючою культурою? Якщо так, необхідно приступати до швидкої реалізації.
 • 2. Якщо стратегія несумісна з існуючою культурою, чи може культура бути легко модифікована для забезпечення більшої відповідності з новою стратегією? Якщо так, можна обережно підійти до реалізації стратегії, здійснюючи при цьому невеликі структурні модифікації; впроваджуючи програми навчання і розвитку співробітників і/чи призначаючи нових менеджерів, особистісні і професійні характеристики яких мають велику відповідність вимогам стратегії.
 • 3. Якщо культура не може бути легко змінена для забезпечення сумісності з новою стратегією, хоче і чи може менеджмент здійснити значні організаційні зміни і піти на можливі затримки в термінах реалізації стратегії, а також збільшення витрат? Якщо так, слід організувати новий структурний підрозділ для реалізації цієї стратегії.
 • 4. Якщо менеджмент не бажає йти на суттєві організаційні зміни, як і раніше, чи він орієнтований на реалізацію даної стратегії? Якщо так, слід знайти партнера для організації чи спільного підприємства, запросити інше підприємство для реалізації стратегії на контрактній основі. Якщо ні, необхідно формувати іншу стратегію.

Визначивши необхідні зміни культури для реалізації стратегії, потрібно дотримуватися таких умов трансформації культури: головний керуючий повинен мати чітке стратегічне бачення майбутнього стану підприємства; на підставі цього бачення потрібно визначити ключові умови, необхідні для успіху.

Головний керуючий та інші представники вищого керівництва повинні приділяли величезну увагу забезпеченню інформованості співробітників усіх рівнів підприємства відносно: поточного стану підприємства порівняно з конкурентами; бачення того, яким підприємство повинно стати і як це може бути досягнуто, прогресу підприємства на шляху до цільових орієнтирів.

При діагностиці факторів впливу на ефективний розвиток культури на підприємстві, що сприяють і гальмують зміни в культурі підприємства, докладно проаналізовані в табл. 14.1.

Таблиця 14.1

Перелік факторів, що сприяють та гальмують розвиток ефективної культури на підприємстві

Сприятливі фактори

Гальмуючі фактори

 • 1. Збільшення контактів із зовнішнім середовищем і відкритість до нових ідей.
 • 2. Аналіз потреб споживачів (клієнтів).
 • 3. Дослідження й аналіз дій і досягнень конкурентів.
 • 4. Залучення зовнішніх консультантів.
 • 5. Навчання робітників і керівників поза межами підприємства.
 • 6. Швидко змінюваний, чітко струкіурований, але ненадійний ринок.
 • 7. Тиск щодо здійснюваної політики з боку зовнішніх засновників підприємства.
 • 8. Підбір кадрів на об'єктивній основі
 • 1. Зосередження на внутрішніх процедурах і правилах підприємства.
 • 2. Незрозумілі критерії оцінки успіху підприємства та його окремих працівників.
 • 3. Домінуюча позиція підприємства на ринку.
 • 4. Низьке розмаїття робіт, сильний конформізм і згуртованість робочих груп.
 • 5. Низька професійна рухливість управлінських кадрів, великий стаж роботи на одному підприємстві.
 • 6. Інтуїтивний підбір кадрів, заснований на суб'єктивних критеріях оцінки

Аналіз свідчить про те, що більшість гальмуючих факторів характерні для орієнтованого на виробництво, стабільно функціонуючого, замкнутого підприємства. Серед сприятливих факторів – елементи ринкових вимог, еластичних, відкритих до змін, діючих в умовах підвищеної ризикованості функціонування підприємства. Таким чином, основні проблеми, що змушують сучасні підприємства формувати корпоративну культуру, зводяться до посилення конкуренції, урізноманітнення операцій, розширення діяльності підприємства, впровадження нових технологій.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >