< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Шкури свиней

До свинячих шкур відносять шкури домашніх свиней та диких кабанів. Серед шкур домашніх свиней розрізняють шкури поросят, свиней та хряків. З туш свиней знімають також крупон – частина шкури з огузка, спини, боків та шш (рис. 12).

Топографія шкур свиней

Рис. 12. Топографія шкур свиней:

1 – поли; 2 – крупон; 3 – лапи

Шкури поросят мають невеликі розміри й незначну товщину. Іх площа не перевищує 30 дм2, товщина – 2 мм. Маса шкури поросяти, знятої повністю, не більше 1,5 кг, а без міжсоскової частини – не більше 1,3 кг. Шкури поросят вкриті тонкою щетиною. Вироблена із шкіри поросят шкура має невисоку якість. II відносять до нестандартної сировини. Більшу частину цієї сировини використовують для виробництва галантерейної та рукавичної шкіри.

Шкури свиней поділяють на легкі, середні й важкі.

Легкі шку ри отримують від молодих свинок та кабанчиків, при цьому площа шкур становить 30-70 дм2, товщина 2-2.3 мм, маса шкур. знятих цілком, від 1,5 до 4 кг, а шкур без міжсоскової частини – від 1.3 до 3 кг. Такі шкури використовують для виробництва хромової шкіри, яка призначена для верху взуття, підкладочної та галантерейної шкір. З кращих шкур виробляють взуттєвий лак.

Нині розроблені методики обробки шкур свиней, які забезпечують отримання з них шкір високої якості, з нанесенням штучного лицьового шару ("лиця") з наступним тисненням мереї різного типу (під шевро, опоєк та ін.). Шкіряні напівфабрикати такого типу застосовують для виробництва взуття. одягу та галантерейних виробів.

Середні шку ри знімають з туш напівдорослих свиней обох статей; площа їх 70-120 дм2, товщина 1.5-2.5 мм. маса шкур, знятих цілком, від 4 до 7 кг. а шкур без міжсоскової частини – від 3 до 6 кг. Використовують такі шкури так як і легкі свині.

Важкі шкури отриму ють з туш дорослих свиноматок та кастрованих кну рів (боровів). Площа їх більш 120 дм2, іноді сягає 300 дм2; товщина, в середньому, складає 2.7-3.7 мм. в окремих випадках – 4 мм. Важкі шку ри свиней відрізняються значною нерівномірністю за товщиною. Маса шкур знятих цілком, перевищує 7 кг. а шкур без міжсоскової частини – 6 кг. Використовують їх у виробництві прошивної підошви та устілкової шкіри, шкіри для рантів, шорно-сідельної шкіри, взуттєвої та шорно-сідельною юфти, а також гужовій сириці і пергаментній обшивці.

Шкури кнурів (дорослих самців) мають більш кру пні розміри (більш 180 дм2) та більшу масу. Характерна особливість – наявність хрящового наросту (хрящевини) в області лопаток і воротка, товщина якого може сягати ЗО мм і більше.

Шкури кнурів використовують для виробництва прошивної підошви та пергаментної обшивки.

Крупон можна знімати лише з туш свиней масою не менше 60 кг. Свині крупони поділяють на мілкі (від 30 до 50 дм2, масою від 1,3 до 2 кг) та крупні (більше 50 дм2, маса більше 2,1 кг). Використовують крупони для виробництва різних видів шкіри для верху взуття.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >