< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Початкова (доінвестиційна) фаза

Вона включає в себе доінвестиційні та маркетингові дослідження, а також планування проекту з виокремленням наступних видів робіт:

 • 1. Вивчення стану внутрішнього ринку, прогнозів і напрямків розвитку країни (регіону, міста).
 • 2. Аналіз умов для втілення початкового задуму і розробка концепції проекту.
 • 3. Передпроектне обгрунтування інвестицій – оцінка життєздатності проекту.
 • 4. Вибір і обґрунтування місця розташування проекту.
 • 5. Екологічне обґрунтування.
 • 6. Експертиза.
 • 7. Розробка попереднього плану проекту.

Інвестиційна фаза

Її складають чотири значні блоки робіт: розробка проектної документації і підготовка до будівництва, проведення конкурсних процедур та укладання контрактів, організація закупівель і поставок, будівельно- монтажні роботи, завершення проекту. До першого блоку належать такі роботи:

 • 1. Розробка плану проектно-дослідних робіт.
 • 2. Завдання на розробку ТЕО.
 • 3. Розробка ТЕО.
 • 4. Узгодження, експертиза і затвердження ТЕО.
 • 5. Розробка завдання на проектування і його видача.
 • 6. Розробка, узгодження, експертиза і затвердження завдання на проект (робоча документація); прийняття остаточного рішення про інвестування.
 • 7. Відведення землі під будівництво.
 • 8. Завдання на розробку проекту провадження робіт.
 • 9. Розробка плану проекту.

Фаза проектного циклу

Рис. 1.3. Фаза проектного циклу

Фази реалізації проекту

Рис. 1.4. Фази реалізації проекту

Другий блок включає:

 • 1. Проведення тендерів на:
  • – проектно-дослідні роботи і укладання контрактів.
  • – поставку устаткування і укладання контрактів.
  • – підрядні роботи і укладання контрактів.
 • 2. Розробку планів (графіків) постачання устаткування.

Будівельно-монтажні роботи передбачають:

 • 1. Розробку оперативних планів будівництва.
 • 2. Розробку графіків.
 • 3. Виконання будівельно-монтажних робіт.
 • 4. Моніторинг і контроль.

До завершального етапу належать такі роботи:

 • 1. Пуск і наладка об'єкта.
 • 2. Здача об'єкта в експлуатацію.
 • 3. Демобілізація ресурсів і аналіз результатів.
 • 4. Експлуатація, сервісне обслуговування, ремонт основних засобів.
 • 5. Закриття проекту (демонтаж, ліквідація).

З огляду на це кожна фаза життєвого циклу проекту має свої цілі і завдання.

Саме на цьому етапі визначаються кінцеві цілі проекту і виявляються шляхи їхнього досягнення. Передбачається можливість формування альтернативних цілей, з урахуванням широкого кола чинників. Важливою вимогою при визначенні цілей проекту є оцінка їх щодо масштабів, термінів, ризиків очікуваного прибутку тощо.

Це потребує стислого попереднього техніко-економічного обґрунтування в рамках якого проводиться їх оцінка за обраними критеріями. Встановлюються граничні умови, формуються конкретні цілі й обмеження, а також оцінюється вартість проекту. Результатом такої оцінки є обґрунтування переваги однієї альтернативи над іншою.

Після визначення ступеню життєздатності проекту та затвердження рішення про початок його реалізації, складається план робіт, котрий являє собою структурно визначену послідовність етапів робіт. У ньому зазначаються роботи та їхні виконавці, змістовні характеристики, терміни здійснення робіт. План стає інструментом для роботи з усіма учасниками проекту, він є основою для складання докладного календарного графіка цих робіт і для більш точної оцінки вартості проекту.

Плай реалізації проекту повинен розроблятися за участю фахівців усіх зацікавлених сторін. Остаточний план має бути розглянутий, схвалений, затверджений і розісланий всім учасникам проекту.

На цьому етапі, крім розглянутих питань, вирішуються такі:

 • – призначення керівництва роботою з реалізації проекту;
 • – створення організації, що має працювати над проектом (проектної команди);
 • – вибір експлуатаційних характеристик майбутніх об'єктів проекту;
 • – відведення та оформлення земельної ділянки.

Проводяться також геодезичні, інженерно-геологічні, економічні та екологічні дослідження, створюються технічні умови щодо інженерного забезпечення ділянки, одержуються дозвільні документи на проведення робіт.

Важливим завданням цього етапу є також оцінювання групою експертів обсягу робіт і коштів, потрібних на реалізацію проекту. Це факторна оцінка, і відповідає вона початковому стану робіт зі створення проектно-кошторисної документації.

Контрактна фаза

На цьому етапі переходять до складання так званих кваліфікаційних вимог, що є матеріалом для підготування контракту і проведення робочого проектування. З цією метою формуються завдання на проектування. У декларації про намір проектувати об'єкти викладаються їх основні характеристики, зазначаються місце будівництва, певні обмеження. Підбір потенційних виконавців проекту провадиться за такими критеріями:

 • – архітектурні та функціональні переваги поданих передпроектних напрацювань;
 • – вартісні показники;
 • – реальні фахові можливості виконавців;
 • – надійність партнера по раніше реалізованих проектах;
 • – фінансовий стан виконавців.

За результатами торгів формується контракт з обраною проектною організацією. Він включає графік і завдання на проектування. Потім переходять до вибору і затвердження остаточного варіанта проекту. Розробляють у повному обсязі ТЕО, технічний проект і завдання на робоче проектування. Вибір та оформлення відносин підрядними організаціями, фірмами – останній етап контрактної фази проекту.

Фаза реалізації проекту

Ця фаза розбивається на дві підфази:

 • – детальне (робоче) проектування та постачання;
 • – будівництво.

На цій стадії піддається ризику найбільша сума вкладень, оскільки саме завершення проекту потребує значних витрат.

Будівельна підфаза реалізації проекту включає:

 • – закупівлю матеріалів, виробів і конструкцій;
 • – залучення безпосередніх виконавців робіт;
 • – закупівлю (або оренду) будівельного устаткування;
 • – виконання будівельно-монтажних і пусконалагоджувальних робіт;
 • – здача-прийняття готових об'єктів в експлуатацію.

Для оцінки значущості кожної фази життєвого циклу проекту доцільно уявити собі витрати, яких потребує кожна з них (рис. 1.5).

Орієнтовні обсяги витрат за фазами виконання робіт

Рис. 1.5. Орієнтовні обсяги витрат за фазами виконання робіт

Природно, кожна фаза може мати свої підфази, число яких залежить від особливостей проекту. Перші три фази найчастіше розглядаються як попередні розробки – створення проекту па папері. Четверта і п'ята фази – це більш детальні розробки і специфікації, а також фізичне втілення. Слід зазначити, що рішення щодо продовження робіт потрібне наприкінці кожної з трьох перших фаз, а дозвіл на виробництво та закінчення – перед кожною з двох останніх. Кожна фаза – це своєрідний міні-проект, зі своїми цілями й обмеженнями, яким відповідно управляють.

Моменти успішного завершення кожної фази – свого роду віхи між ними, основні контрольні точки у виконанні проекту. Крива трудових витрат показує частку людей (%), зайнятих на окремих етапах здійснення проекту: число працівників поступово зростає у трьох перших фазах і різко – у фазі виконання.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >