< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Розрахунок загальних інвестиційних витрат

Інвестиційні витрати визначаються як сума постійного капіталу (фіксовані інвестиційні витрати плюс капітальні витрати на підготовку виробництва) та чистого оборотного капіталу, причому постійний капітал являє собою кошти та засоби, необхідні для будівництва, оснащення обладнанням проекту, а оборотний капітал – кошти та засоби, які необхідні для часткового чи повного функціонування проекту [35].

На передінвестиційній фазі нерідко робляться дві помилки. Найчастіша з них полягає в тому, що оборотний капітал не враховується або повністю, або частково, що тягне за собою серйозні проблеми ліквідності на початковій стадії проекту. Крім того, іноді загальні інвестиційні витрати вважають загальними активами, які відповідають основним засобам плюс капітальні витрати на підготовку виробництва плюс поточні активи. В дійсності обсяги загальних інвестиційних витрат менші, ніж загальні активи, оскільки вони складаються із основного капіталу та чистого оборотного капіталу, який становить різницю між поточними активами та поточними пасивами. Оскільки передінвестиційна дослідження значно більшою мірою торкаються обсягів загальних інвестицій та їх фінансування, то загальні активи менш значимі з точки зору техніко-економічного дослідження.

Фіксовані інвестиції:

 • 1) підготовка земельної ділянки підприємства;
 • 2) будівлі та цивільні споруди;
 • 3) машини та обладнання підприємства, включаючи допоміжне обладнання;
 • 4) деякі компоненти основного капіталу такі, як права на промислову власність.

Оцінка витрат з інвестицій в основний капітал містить витрати на постачання, пакування та транспортування, мито і монтаж.

Капітальні витрати на підготовку виробництва:

 • 1) попередні витрати та витрати на емісію цінних паперів складаються з витрат, що виникають впродовж реєстрації та утворення компаній;
 • 2) витрати на підготовчі дослідження:
 • 2.1) інженерні та інші дослідження;
 • 2.2) винагорода консультантам за підготовку досліджень, проектування і керівництво будівельними і монтажними роботами; інші.
 • 3) витрати на підготовку виробництва:
 • 3.1) заробітна плата, внески на соціальне забезпечення та доплати персоналу, зайнятому в період підготовки виробництва;
 • 3.2) проїзні витрати;
 • 3.3) цивільні споруди типу гуртожитку для робітників, тимчасові адміністративні помешкання, склади тощо;
 • 3.4) виплату відсотків по позиках у ході будівництва;
 • 3.5) рекламу майбутньої продукції при підготовці до виробництва, створення мережі збуту тощо;
 • 3.6) підготовку кадрів, включаючи винагороди, проїзні втрати, витрати на проживання, заробітну плату та стипендії, виплату винагороди зовнішнім організаціям;
 • 3.7) плата за ноу-хау та патенти;
 • 3.8) страхові витрати в період будівництва.
 • 4) витрати на пусконалагоджувальні роботи та здачу в експлуатацію:
 • 4.1) винагороди за керівництво пусковими операціями;
 • 4.2) заробітна плата, виплати на соціальне страхування та додаткові виплати зайнятому персоналу;
 • 4.3) споживання виробничих та допоміжних матеріалів;
 • 4.4) витрати на допоміжні засоби та інші кошти, що необхідні для пусконалагоджувальних робіт.
 • 5) ліквідаційні видатки включають витрати, що пов'язані з виводом основного капіталу у кінці життєвого циклу проекту, мінус будь-які надходження від продажів активів. їх основні статті – витрати на демонтаж, ліквідація залишків підприємства та рекультивація земель. У багатьох випадках умовно приймається, що ці витрати можуть бути компенсовані за рахунок залишкової вартості відповідного виду активів.
 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >