< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Аудиторський висновок та інші підсумкові документи

  • 11.1. Види аудиторських висновків та їх характеристика
  • 11.2. Зміст і структура аудиторського висновку за результатами аудиту фінансової звітності
  • 11.3. Звіт аудитора керівництву господарюючого суб'єкта
  • 11.4. Практичні завдання та ситуації
  • 11.5. Тести для самоперевірки

Види аудиторських висновків та їх характеристика

На етапі завершення аудиту аудитор складає аудиторський звіт про результати аудиторської перевірки та аудиторський висновок. Висновки аудиторів (аудиторських фірм) є підставою для прийняття зважених рішень власниками, акціонерами, банками, страховими компаніями та іншими користувачами.

Аудиторський висновок – документ, що складений відповідно до стандартів аудиту та передбачає надання впевненості користувачам щодо відповідності фінансової звітності або іншої інформації концептуальним основам, які використовувалися при її складанні. Концептуальними основами можуть бути закони та інші нормативно-правові акти України, положення (стандарти) бухгалтерського обліку, внутрішні вимоги та положення суб'єктів господарювання, інші джерела.

Слід відмітити, що Міжнародним стандартом аудиту 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" передбачено надання за результатами аудиту фінансової звітності аудиторського звіту із визначенням вимоги до форми аудиторського звіту.

Зважаючи на невідповідність норм Міжнародних стандартів аудиту та Закону "Про аудиторську діяльність", а також на те, що відповідно до статті б Закону "Про аудиторську діяльність" стандарти аудиту є обов'язковими для дотримання аудиторами, аудиторськими фірмами та суб'єктами господарювання, з метою однакового застосування окремих положень Закону "Про аудиторську діяльність" та Міжнародних стандартів аудиту, Аудиторська палата України у роз'ясненні "Щодо оформлення офіційного документу, складеного за результатами аудиту фінансової звітності" рекомендує аудиторським фірмам та аудиторам за результатами аудиту фінансової звітності оформляти документ під назвою "аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора)".

Відповідно до міжнародних стандартів аудиту та статей Закону України "Про аудиторську діяльність", аудитор повинен проаналізувати й оцінити висновки, одержані на основі аудиторських доказів для формування свого висновку про перевірену фінансову інформацію. Аудиторський висновок (звіт незалежного аудитора) повинен бути складений відповідно до вимог MCA, зокрема до MCA 700 "Формулювання думки та надання звіту щодо фінансової звітності" (далі – MCA 700), MCA 705 "Модифікація думки у звіті незалежного аудитора" (далі – MCA 705), MCA 706 "Пояснювальні параграфи та параграфи з інших питань у звіті незалежного аудитора" (далі – MCA 706) та ін. (рис. 11.1).

Перелік MCA, які використовують при формуванні аудиторських висновків та звітності

Рис. 11.1. Перелік MCA, які використовують при формуванні аудиторських висновків та звітності

Висновок аудитора призначений для широкого кола користувачів, його оприлюднення є свідченням того, що річний бухгалтерський звіт клієнта як у цілому, так і в усіх частинах відповідає чинному законодавству України, правилам ведення бухгалтерського обліку і є достовірним.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >