< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Оцінка компонентів властивого ризику

Оцінка компонентів властивого ризику

Вид ризику

Рівень ризику

високий

помірний

низький

1

2

3

4

5

1.

Новий клієнт

+

2.

Галузь незнайома для аудиторської фірми

+

3.

Здійснення зовнішньоекономічної діяльності (експорт, імпорт)

+

4.

Галузевий чи загальний спад виробництва

+

5.

Наявність незавершеного виробництва (оцінка запасів незавершеного виробництва специфічна і ускладнена)

+

6.

Власник підприємства є держава, або підприємство входить в склад групи, одним з членів якої є державне підприємство або в майбутньому власником буде держава, або підприємство буде входити в групу, одним з членів якої є державне підприємство;

+

7.

Підприємство має великі фінансові проблеми, має значну заборгованість перед кредиторами, і існують великі сумніви відносно здатності підприємства продовжувати діяльність.

+

8.

Чи має керівництво організації, яка перевіряється достатню для ефективного ведення бізнесу компетентність, досвід і знання?

+

9.

Чи займає керівництво клієнта невірну позицію по відношенню до зовнішньої законодавчої бази чи іншим нормативним актам?

+

10.

Оманливі або конкурентні ринки

+

11.

Залежність від невеликої кількості замовників

+

12.

Залежність від невеликої кількості постачальників

+

13.

Підприємство бере участь в великій кількості спорів і судових суперечок;

+

14.

Поточні проблеми організації клієнта

+

15.

Загроза ліквідації або реорганізації

+

16.

Контроль акціонерів над діяльністю підприємства

+

17.

Прийняття оперативних і фінансових рішень в основному однією людиною

+

18.

Індивідуальна податкова поведінка

+

19.

Податкове навантаження нижче середньогалузевого або середнього для територіальної громади

+

20.

Негативні висновки за наслідками попередніх перевірок контролюючих органів

+

21.

Географічне віддалення філій або відокремлених підрозділів

+

22.

Відсутність у штатному розкладі посади бухгалтера з податкового обліку

+

23.

Постійне підвищення кваліфікації працівників бухгалтерії

+

Загальний рівень властивого ризику

8

11

5

Прийнятий рівень ризику дія планування суттєвості

+

Загальний рівень властивого ризику визначається методом прямого підрахунку більшості балів.

З

Оцінка компонентів ризику контролю

Вид ризику

Рівень ризику

високий

помірний

низький

1

2

3

4

5

1.

Специфічна облікова політика та основні принципи ведення бухгалтерського та податкового обліку

+

2.

Незвичні правила бухгалтерського обліку та складання податкової звітності

+

3.

Якість системи бухгалтерського обліку (наявність технічного забезпечення, трудомісткість ведення бухгалтерського та податкового обліку).

+

4.

Рівень автоматизації бухгалтерського та податкового обліку, питома вага ручної роботи)

+

5.

Розподіл повноважень та обов'язків серед працівників, відповідальних за ведення бухгалтерського обліку, підготовку та складання фінансової і податкової звітності

+

6.

Зміни в системах, штатах, обсягах операцій

+

7.

Низька кваліфікація штату службовців

+

8.

Напружений розклад роботи або край жорсткі строки

+

9.

Якість менеджменту

+

10.

Спеціальні вимоги до звітних даних

+

11.

Наявність інформаційних систем для всіх значних дільниць бізнесу для забезпечення точної і своєчасної інформації для прийняття рішень.

+

12.

Особливості оподаткування (пільги тощо)

+

13.

Критичні області обліку, де ризик виникнення помилок (викривлень) є найбільш високим

+

14.

Наявність відповідних засобів контролю щодо складання податкової звітності

+

Загальний рівень властивого ризику

7

3

4

Прийнятий рівень ризику для планування суттєвості

+

Загальний рівень ризику внутрішнього контролю визначається методом прямого підрахунку більшості балів.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >