Наст >

Авторизуйтеся для перегляду анотації та можливості завантаження одним файлом


Основи бухгалтерського облікЗагальна характеристика бухгалтерського обліку, його предмет і методОблік як інформаційна система управління підприємствомПредмет бухгалтерського облікуМетоди і прийоми бухгалтерського облікуРахунки і подвійний записБудова бухгалтерських рахунків та їх класифікаціяХарактеристика синтетичних та аналітичних рахунківКореспонденція рахунків і подвійний записБухгалтерський балансПоняття та будова бухгалтерського балансуТипи змін в бухгалтерському балансіОцінка в обліку та калькуляціяОцінка, як інструмент вартісного вимірювання об'єктів облікуКалькуляція та їі види, методи калькулюванняПервинне спостереження та узагальнення даних бухгалтерського облікуДокументування господарських фактів і процесівЗміст документів і вимоги до їх створення. Технічні форми документів. Класифікація бухгалтерських документівДокументообіг, порядок опрацювання та заповнення документів. Зберігання бухгалтерських документівІнвентаризація як вид первинного спостереження і прийом бухгалтерського облікуУзагальнення даних бухгалтерського облікуБухгалтерський облікОблік необоротних активівПоняття про необоротні активи та їх видиОцінка необоротних активівОблік зносу (амортизації) необоротних активівОблік надходження необоротних активівОблік запасівЗапаси підприємства, їх класифікація та оцінка в облікуДокументальне оформлення надходження і витрачання запасівОблік запасів на складі та його зв'язок з обліком у бухгалтеріїОблік надходження, переміщення та списання запасівОсобливості обліку малоцінних і швидкозношуваних предметівОблік грошових коштів і дебіторської заборгованостіВизначення грошових коштів та їх видиОблік готівкових грошових коштів в касіОблік безготівкових грошових коштів на рахунках в банкахВизначення, класифікація та оцінка дебіторської заборгованостіОблік дебіторської заборгованості за товари, роботи, послугиОблік дебіторської заборгованості, забезпеченої векселемОблік іншої дебіторської заборгованостіОблік розрахунків за виданими авансамиОблік підзвітних сум та розрахунків з підзвітними особамиОблік розрахунків за нарахованими доходамиОблік розрахунків за претензіямиОблік розрахунків за відшкодуванням завданих збитківОблік розрахунків з членами кредитних спілокОблік розрахунків з іншими дебіторамиОблік довгострокової дебіторської заборгованостіОблік зобов'язаньЗагальні поняття про зобов'язання й забезпечення, їх класифікація, оцінка та умови визнанняОблік зобов'язань перед вітчизняними та зарубіжними контрагентамиОблік кредитів банкуОблік зобов'язань, забезпечених векселямиОблік зобов'язань з орендних операційОблік зобов'язань за облігаціямиОблік зобов'язань за податками і обов'язковими платежамиОблік зобов'язань за розрахунками з учасникамиОблік персоналу, праці та її оплатиПравові та організаційні основи оплати праці на підприємствіОблік особового складу, відпрацьованого часу та виробіткуТехніка нарахування заробітної платиНарахування виплат працівникам за середнім заробіткомРозрахунок утримань із заробітної платиСинтетичний та аналітичний облік розрахунків з оплати праці та виплата заробітної платиОблік розрахунків за загальнообов'язковим державним соціальним страхуваннямОблік власного капіталу, забезпечення майбутніх витрат і платежів та цільового фінансуванняВласний капітал підприємства, його функції та структураФормування статутного капіталу та його змін на підприємствах різних організаційно-правових формОблік неоплаченого і вилученого капіталуОблік нерозподілених прибутків (непокритих збитків)Облік додаткового капіталу та капіталу в дооцінкахОблік резервного капіталуОблік забезпечень майбутніх витрат і платежівОблік цільового фінансування і цільових надходженьОблік витрат видів діяльностіПоняття витрат, їх класифікація, умови визнання та оцінкиОблік витрат операційної діяльностіОблік прямих витратСтруктура, порядок розподілу та облік загальновиробничих витрат.Облік втрат від бракуОблік незавершеного виробництваЗведений облік витрат на виробництвоОблік витрат періодуОблік витрат фінансової діяльностіОблік витрат іншої звичайної діяльностіОблік готової продукціїСутність поняття "готова продукція", її характеристика та класифікаціяДокументальне оформлення операцій, пов'язаних з рухом готової продукціїПорядок формування собівартості випущеної та реалізованої продукціїОблік доходів діяльностіПоняття доходів, їх склад та оцінкаОблік доходів від основної діяльностіОблік доходів від іншої операційної діяльностіОблік доходів від неопераційної діяльностіОблік формування фінансових результатів підприємстваТехнологія складання фінансової звітностіСтруктура фінансової звітності: склад та підготовка інформаціїМетодика складання БалансуМетодика складання Звіту про фінансові результатиМетодика формування Звіту про рух грошових коштівМетодика заповнення Звіту про власний капіталОсновні напрямки аналізу фінансової звітності підприємства
 
Наст >