< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік іншої дебіторської заборгованості

Заборгованість дебіторів перед підприємством, яка не стосується заборгованості за продукцію, товари, роботи (послуги) та відображається в складі активів підприємства відноситься до іншої поточної дебіторської заборгованості. Для обліку розрахунків за поточною дебіторською заборгованістю з різними дебіторами за авансами виданими, нарахованими доходами, за претензіями, за відшкодуванням завданих збитків, за позиками членів кредитних спілок та за іншими операціями призначений рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами". Рахунок активний, балансовий, сальдо відображається в другому розділі активу балансу в складі оборотних активів.

Рахунок 37 "Розрахунки з різними дебіторами" має відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 такі субрахунки:

  • • 37.1 "Розрахунки за виданими авансами"
  • • 37.2 "Розрахунки з підзвітними особами"
  • • 37.3 "Розрахунки за нарахованими доходами"
  • • 37.4 "Розрахунки за претензіями"
  • • 37.5 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків"
  • • 37.6 "Розрахунки за позиками членам кредитних спілок"
  • • 37.7 "Розрахунки з іншими дебіторами"
  • • 37.8 "Розрахунки з державними цільовими фондами"
  • • 37.9 "Розрахунки за операціями з деривативами".

За дебетом рахунку 37 "Розрахунки з різними дебіторами" відображають виникнення дебіторської заборгованості, за кредитом – її погашення чи списання.

Облік розрахунків за виданими авансами

Дебіторська заборгованість за виданими авансами відображає суму авансів, наданих іншим підприємствам в рахунок майбутніх поставок продукції, робіт, послуг. Видача авансів обумовлена тим, що окремі організації не можуть почати виконання робіт до моменту отримання авансу від замовника. Це стосується будівельних, науково-дослідних, юридичних, аудиторських організацій та подібних до них, які вимагають від замовника часткової оплати (авансу), щоб розпочати виконання робіт на перших етапах, а також розрахунків із постачальниками в порядку передоплати за виробничі запаси.

Розрахунки за авансами виданими під поставку продукції або під виконання робіт, а також з оплати продукції, робіт, прийнятих від замовників за частковою готовністю, обліковують на субрахунку 37.1 "Розрахунки за виданими авансами".

Основні бухгалтерські записи з обліку авансів виданих наведена у таблиці 8.10.

Приклад. Підприємство 19.03. перерахувало постачальнику на основі отриманого рахунку та попередньо укладеного договору авансовий платіж – 9000 грн. (в т.ч. ПДВ). Товари від постачальника надійшли 5.04., сума поставки за накладною – 12000 грн. (в т. ч. ПДВ).

Таблиця 8.10. Кореспонденція рахунків з обліку авансів виданих

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума,

грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1

Перерахована попередня оплата за товари

Виписка банку

37.1

31

9000

2

Відображена сума податкового кредиту з ПДВ

Податкова накладна

64.1

64.4

1500

3

Отримані товари від постачальника

Накладна ТТН

28.1

63.1

10000

4

Відображене списання суми податкового кредиту з ПДВ

Податкова

64.4

63.1

1500

Донарахована сума податкового кредиту з ПДВ

накладна

64.1

63.1

500

5

Відображено залік заборгованості з постачальником

Бухгалтерська довідка

63

37.1

9000

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >