< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік цільового фінансування і цільових надходжень

Кошти цільового фінансування і цільових надходжень можуть надходити як субсидії, асигнування з бюджету та позабюджетних фондів, цільових внесків фізичних та юридичних осіб тощо.

На рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" ведеться облік та узагальнення інформації про наявність та рух коштів фінансування заходів цільового призначення (в тому числі отримана гуманітарна допомога).

За кредитом рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відображаються кошти цільового призначення, для фінансування певних заходів, за дебетом – використані суми за певними напрямками, визнання їх доходом, а також повернення невикористаних сум.

Рахунок 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" відповідно до Інструкції про застосування Плану рахунків № 291 має такі субрахунки:

  • • 48.1 "Кошти, вивільнені від оподаткування";
  • • 48.2 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів";
  • • 48.3 "Гуманітарна допомога";
  • • 48.4 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень".

На субрахунку 48.1 "Кошти, вивільнені від оподаткування" ведуть облік вивільнених від оподаткування коштів у зв'язку з наданням пільг з податку на прибуток та їх використання на реалізацію заходів цільового призначення відповідно до законодавства.

На субрахунку 48.2 "Кошти з бюджету та державних цільових фондів" ведуть облік коштів, отриманих з бюджету та державних цільових фондів, та їх використання.

На субрахунку 48.3 "Гуманітарна допомога" ведуть облік надходження та використання гуманітарної допомоги.

На субрахунку 48.4 "Інші кошти цільового фінансування і цільових надходжень" ведуть облік надходження та використання коштів, які не відображаються на інших субрахунках рахунку 48 "Цільове фінансування і цільові надходження".

Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", цільове фінансування не визнають доходом, доки немає підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування. Отримане цільове фінансування визнають доходом впродовж тих періодів, у яких були понесені витрати, пов'язані з виконанням умов цільового фінансування. Відповідно до П(С)БО 15 "Дохід", цільове фінансування капітальних інвестицій визнають доходом впродовж періоду корисного використання відповідних об'єктів інвестування (основних засобів, нематеріальних активів тощо) пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів. Тобто, нарахування амортизації зазначених об'єктів відображають у складі загальної суми амортизації із включенням до відповідних статей витрат. Одночасно в обліку визнають дохід від безоплатно одержаних активів у сумі амортизації цих об'єктів.

Приклад. Надійшло у вигляді гуманітарної допомоги обладнання на суму 100000 грн. За звітний період була нарахована амортизація у сумі 2 100 грн.

Таблиця 11.14. Кореспонденція рахунків з обліку цільового фінансування і цільових надходжень

№ з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Сума, грн.

Дебет

Кредит

1

2

3

4

5

1.

Надійшло обладнання

Акт

10.4

48.3

100 000

2.

Нарахована амортизація обладнання

Розрахунок

91

13.1

2 100

3.

Відображений дохід від отримання активів в рахунок цільового фінансування

Бухгалтерська довідка

48.3

74.5

2 100

Кошти, отримані на цільове фінансування, визнаються доходом впродовж періоду корисного використання об'єктів інвестування пропорційно до суми нарахованої амортизації цих об'єктів. Тобто у разі фінансування капітальних вкладень сальдо за рахунком 48 "Цільове фінансування і цільові надходження" підлягає списанню у кредит рахунку 69 "Доходи майбутніх періодів" і вже з цього рахунку поступово буде списуватися на доходи відповідного звітного періоду одночасно з нарахуванням амортизації об'єкта капітальних вкладень.

Залишок ресурсів цільового фінансування відображається в II розділі пасиву балансу.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >