< Попер   ЗМІСТ   Наст >

Облік втрат від браку

Виробничим браком вважається продукція (деталі, напівфабрикати, готові вироби), яка за своїми властивостями не відповідає встановленим вимогам або технічним умовам і не може бути використана за своїм прямим призначенням або може бути використана тільки після додаткових витрат на виправлення. Порядок списання втрат від браку залежить від місця виявлення дефекту (внутрішній або зовнішній брак), виду браку (виправний, невиправний, технічно неминучий, непередбачений) і можливості встановлення особи, яка допустила брак.

Внутрішній брак – це брак продукції, виявлений у процесі виробництва до її відправки споживачеві.

Зовнішній брак – це брак, виявлений споживачем у процесі збирання, монтажу або під час експлуатації виробу.

І внутрішній, і зовнішній брак може бути як виправним, так і невиправним.

Виправний брак – продукція і роботи, використання яких можливе за прямим призначенням після усунення недоліків.

Невиправний брак – продукція, роботи, які не можуть бути використані за прямим призначенням і виправлення яких неможливе або економічне недоцільне.

Технічно неминучий – обумовлений специфікою або рівнем розвитку виробництва (включається у виробничу собівартість в межах норм (дебет рахунків 23, 91).

Непередбачений – завчасно не планується і виникає з вини працівників підприємства, постачальників або у зв'язку з форс-мажорними обставинами (не включають у виробничу собівартість, відносять до собівартості реалізованої продукції як наднормативні втрати (дебет рахунку 90)).

На виявлений у виробництві кінцевий або виправний брак відділом технічно контролю складають акт (повідомлення) про брак. Для організації належного обліку втрат в результаті браку визначають перелік причин браку і винуватців браку.

Для обліку й узагальнення інформації про втрати від браку у виробництві в бухгалтерському обліку застосовують рахунок 24 "Брак у виробництві". За дебетом рахунку відображають вартість зовнішнього і внутрішнього браку, що складається з вартості остаточно забракованих матеріалів, деталей, вузлів, напівфабрикатів, готової продукції і витрат на виправлення браку (якщо брак є виправним), витрат на гарантійний ремонт в обсязі, що перевищує норму, витрат на утримання гарантійних майстерень. За кредитом рахунку – суми, що зменшують втрати від браку (вартість відходів від бракованої продукції; суми, що підлягають відшкодуванню за рахунок осіб, винних у браку продукції, якими можуть бути працівники підприємства і постачальники).

Аналітичний облік за рахунком 24 ведуть за видами виробництв (робіт, послуг) і бракованої продукції, а також за винними особами.

Якщо встановлено, що брак виник з вини працівника підприємства, суми, що підлягають утриманню на відшкодування збитку, з кредиту рахунку 24 необхідно списувати в дебет рахунку 94.9 "Інші витрати операційної діяльності" з наступним віднесенням на винну особу: дебет 37.5 "Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків" кредит 71.6 "Відшкодування раніше списаних активів".

Таблиця 12.3. Кореспонденція рахунків з обліку браку

з/п

Зміст господарської операції

Підстава (документ)

Кореспонденція рахунків

Дебет

Кредит

1

2

3

4

Невиправний брак

1

Виявлений кінцевий невиправний брак (за фактичною собі варі і стю)

Акт (повідомлення) про брак

24

23

2

Оприбутковані матеріальні цінності, які можуть бути використані як матеріали

Накладна-вимога на відпуск матеріалів

209

24

3

Віднесені до складу виробничої собівартості втрати внаслідок технічно неминучого браку

Звіт про собівартість браку

23 (91)

24

4

Віднесені наднормативні втрати внаслідок браку в склад собівартості реалізованої продукції

90

24

Виправний брак

5

Віднесено на збільшення вартості браку витрати, пов'язані з виправленням браку (вартість використаних матеріалів, сума зарплати з відрахуваннями)

Накладна-вимога на відпуск матеріалів, акт-вимога на заміну матеріалів, наряд на відрядну роботу

24

  • 20.22,
  • 66,65

6

Віднесення на збільшення вартості браку розподілених загально виробничих витрат

Бухгалтерська

довідка-розрахунок

24

91

7

Віднесені до складу виробничої собівартості витрати на виправлення технічно неминучого браку

Звіт про

собівартість браку

23(91)

24

8

Віднесені понаднормативні втрати від браку до складу собівартості реалізованої продукції

90

24

Суми, що підлягають відшкодуванню постачальниками у зв'язку з поставкою недоброякісних сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін., використання яких у виробництві призвело до утворення браку, відображають:

Д-т 94.9 К-т 24 Д-т 37.4 К-т 71.6.

 
< Попер   ЗМІСТ   Наст >